Privacy Policy

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. UVOD

Me, ŠKODA AUTO a.s., sa sjedištem u tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Češka Republika, identifikacijski broj tvrtke: 00177041, porezni identifikacijski broj: CZ00177041, upisan u Trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, oznaka spisa br. B 332, pripremili smo ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka da bismo vas informirali o tome kako prikupljamo, obrađujemo, upotrebljavamo i štitimo vaše osobne podatke te kako bismo pomogli zaštititi vašu privatnost.

Obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s primjenjivim zakonima, prvenstveno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka - „GDPR”), Zakon br. 127/2005 Coll., o elektroničkim komunikacijama, kako je izmijenjen, i Zakon br. 480/2004 Coll., o nekim uslugama informacijskog društva, kako je izmijenjen.

Istovremeno bismo htjeli iskoristiti ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka da razjasnimo najvažnije termine i procese koje upotrebljavamo za zaštitu vaših osobnih podataka te da odgovorimo na pitanja koja imate u vezi s prikupljanjem, obradom i pohranjivanjem vaših osobnih podataka.

2. NADZOR

Ulažemo sve napore kako bismo se pridržavali svih propisanih i obvezujućih pravila i sigurnosnih mjera tijekom rukovanja s vašim osobnim podacima; zbog toga vjerujemo da neće doći do situacije u kojoj ne biste bili zadovoljni našim ponašanjem prema vama.

Ako se ne slažete s načinom na koji obrađujemo vaše osobne podatke, obratite nam se na sljedeću adresu:

Ured za zaštitu osobnih podataka (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, Češka Republika
Tel.: 234 665 111
Web: www.uoou.cz

3. NAŠ PRISTUP

Zaštitu osobnih podataka smatramo ključnom i posvećujemo joj mnogo pažnje.

Zbog toga možete biti sigurni da s vašim osobnim podacima postupamo s dužnom pažnjom i u skladu s primjenjivim zakonskim propisima te da vaše osobne podatke štitimo u najvećoj mogućoj mjeri koja odgovara vrhunskoj tehničkoj razini.

Da biste u potpunosti razumjeli kako štitimo vaše osobne podatke, preporučujemo da pažljivo pročitate ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Pri obradi vaših osobnih podataka pridržavamo se sljedećih načela:

 • Načelo zakonitosti koje zahtijeva da vaše osobne podatke uvijek obrađujemo u skladu sa zakonskim propisima prema najmanje jednoj pravnoj osnovi.
 • Načelo pravičnosti i transparentnosti koje zahtijeva da vaše osobne podatke obrađujemo na otvoren i transparentan način te da vam pružimo informacije o načinu njihove obrade, kao i informacije o tome kome će se vaši osobni podaci otkriti (primjerice ako su vaši osobni podaci pohranjeni na mjestima za pohranu podataka - oblacima - izvan Europske Unije i Europskog gospodarskog pojasa). To dodatno uključuje i našu obvezu da vas obavijestimo o slučajevima ozbiljnih povreda sigurnosti ili odavanja osobnih podataka.
 • Načelo ograničavanja svrhe koje nam omogućuje da vaše osobne podatke prikupljamo samo s jasno definiranom svrhom.
 • Načelo smanjenja količine podataka koje zahtijeva da obrađujemo samo one podatke koji su potrebni, relevantni i prikladni u skladu sa svrhom njihove upotrebe.
 • Načelo točnosti koje zahtijeva da usvojimo sve razumne mjere koje nam omogućuju da redovito ažuriramo i ispravljamo vaše osobne podatke.
 • Načelo ograničenog razdoblja pohrane koje zahtijeva da vaše osobne podatke pohranjujemo samo za vremensko razdoblje koje je potrebno za određenu svrhu za koju se obrađuju (primjerice tijekom razdoblja za koje je odobren marketinški pristanak, ako nije povučen prije isteka tog razdoblja). Čim razdoblje obrade istekne ili svrha obrade prestane postojati, izbrisat ćemo ili anonimizirati vaše osobne podatke tj. modificirati ih tako da se ne mogu povezati s vama.
 • Načelo integriteta i povjerljivosti, neosporivosti i dostupnosti koje zahtijeva da osiguramo vaše osobne podatke i da ih štitimo od neovlaštene ili nezakonite obrade, gubitka ili uništenja. Iz tih razloga primjenjujemo mnogobrojne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu vaših osobnih podataka. Istovremeno osiguravamo da pravo na pristup vašim osobnim podacima imaju samo odabrani zaposlenici.
 • Načelo odgovornosti (nadležnosti) koje zahtijeva da dokumentiramo usklađenost sa svim gore navedenim uvjetima.

4. KONTAKT ZA VAŠA PITANJA ILI NEDOUMICE

Ako u bilo kojem dijelu ove Izjave postoji nejasnoća ili imate pitanja ili komentare povezane sa zaštitom svojih osobnih podataka, slobodno se obratite našem službeniku za zaštitu podataka dodat će se naknadno.:

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. ŠTO SU OSOBNI PODACI, NJIHOVA KATEGORIZACIJA

Osobni podaci informacije su koje nam omogućavaju da vas identificiramo. Zbog toga uključuju informacije koje su posebno pripisive vama.

Osobni podaci ne uključuju anonimne ili zbirne podatke, tj. podatke koji se ne mogu jasno pripisati vama.

Za ilustraciju pogledajte sliku u nastavku koja prikazuje situaciju kada podaci postaju osobni podaci:

Osobni se podaci dijele na:

 • Osnovne podatke koji uključuju primjerice vaše ime, prezime, datum rođenja, broj osobne iskaznice (ili drugog identifikacijskog dokumenta).
 • Posebnu kategoriju osobnih podataka koja uključuje osjetljive podatke krajnje osobne naravi uključujući primjerice informacije o vašem zdravlju.

Osnovni se podaci dalje dijele u pojedinačne kategorije čiji se popis nalazi u poglavlju „15. Kategorije osobnih podataka”.

6. PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke dobivamo od vas i dalje ih obrađujemo samo u onoj mjeri koja je neophodna za postizanje određene svrhe.

Prijenos vaših osobnih podataka za vas je dobrovoljan i kada se njihov prijenos temelji na pristanku može se zatražiti brisanje obrađenih osobnih podataka kada se zadovolje određeni uvjeti (detaljnije informacije pogledajte u poglavlju „10. Vaša prava”).

U određenim slučajevima, poput sklapanja kupoprodajnog ugovora za stjecanje naših dobara i usluga, moramo prikupiti potrebnu količinu vaših osobnih podataka već pri vašoj obvezujućoj narudžbi tih dobara i usluga. Bez tih podataka nismo u mogućnosti zadovoljiti vaše zahtjeve i sklopiti gore navedeni ugovor s vama, prvenstveno u smislu usklađenosti s našim zakonskim obvezama i u odnosu na zaštitu naših zakonitih interesa.

U nastavku su navedene pravne osnove utvrđene zakonodavstvom na temelju kojih smo ovlašteni obrađivati vaše osobne podatke.

Temeljne osnove za obradu vaših osobnih podataka uključuju sljedeće:

 • Pristanak - dajete nam pristanak za jednu od nekoliko svrha (primjerice za slanje komercijalnih poruka).

  Da bismo dobili pristanak za obradu vaših osobnih podataka, pridržavamo se sljedećih pravila:
  i) uvijek prikupljamo pristanke za obradu osobnih podataka od vas osobno, što znači da davanje pristanka neće biti dio teksta ugovora ili drugog sporazuma, ii) tekst pristanka uvijek će biti razumljiv, iii) pristanak će uvijek biti dan kao rezultat vašeg aktivnog ponašanja, što znači da neće postojati prethodno ispunjeni okviri, iv) dat ćete svoj pristanak za svaku svrhu obrade pojedinačno.
 • Izvršavanje ugovora - vaši su nam osobni podaci potrebni za sklapanje ugovora i naknadno provođenje ugovora ili prije sklapanja ugovora (npr. narudžba koja prethodi sklapanju kupoprodajnog ugovora).
 • Poštivanje pravne obveze - vaši su nam osobni podaci potrebni za obradu da bismo poštivali naše pravne obveze kao voditelji obrade.
 • Zakoniti interes - obrada osobnih podataka obvezna je za svrhe našeg zakonitog interesa, osim u slučajevima kada vaša temeljna prava i slobode prevladaju nad tim interesima.

  Marginalno će se sljedeće osnove upotrebljavati za obradu vaših osobnih podataka:
 • Zaštita interesa osoba čiji se podaci obrađuju - obrada vaših osobnih podataka neophodna je za zaštitu vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa drugih osoba.
 • Javni interes - obvezni smo obrađivati vaše osobne podatke kako bismo djelovali u javnom interesu ili izvršavali zadaću javnog tijela za koju ćemo biti ovlašteni kao voditelji obrade.

7. METODE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Detalje o metodama koje upotrebljavamo pri obradi vaših osobnih podataka potražite na:

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. RAZLOZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Kao što smo naveli u poglavlju „6. Pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka”, moramo imati pravne osnove za svaku obradu vaših osobnih podataka.

U nastavku se nalaze primjeri situacija u kojima ćemo najčešće zahtijevati vaše osobne podatke i pravne osnove naših zahtjeva:

 • Narudžba i kupovina automobila - pravnu osnovu predstavlja sklapanje i izvršenje ugovora ili izvršenje prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Usluge održavanja - pravnu osnovu predstavlja sklapanje i izvršenje ugovora ili izvršenje prije sklapanja ugovora o održavanju i pružanja usluge.
 • Pružanje financiranja - pravnu osnovu predstavlja izvršenje prije sklapanja relevantnog ugovora (npr. procjena kreditne sposobnosti) i izvršenje ugovora u svrhu financiranja kupovine automobila i zajedničkih prava i obveza koji proizlaze iz tog ugovora.
 • Ugovaranje osiguranja - pravnu osnovu predstavlja sklapanje i izvršavanje ugovora o osiguranju.
 • Preuzimanje i uporaba mobilne aplikacije - pravnu osnovu predstavlja sklapanje i izvršavanje ugovora za upotrebu aplikacije.
 • Marketinške svrhe - pravnu osnovu predstavlja davanje pristanka za primanje komercijalnih obavijesti.
 • Pohranjivanje kolačića potrebnih za rad internetske stranice - pravnu osnovu predstavlja naš zakoniti interes jer je pohrana kolačića neophodna za ispravan rad internetske stranice.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ulažemo sve napore da bismo zaštitili vaše osobne podatke; zbog toga se pridržavamo tehničkih i organizacijskih mjera navedenih u nastavku, koje osiguravaju sigurnost vaših osobnih podataka.

Te mjere uključuju:

 • Kontrolu fizičkog pristupa - sve podatke pohranjujemo na način da im štitimo pristup, što znači da su mjesta na kojima su podaci pohranjeni zaštićena tehničkim načinima poput pametnih kartica, ključeva, vrata s elektroničkim zaključavanjem itd.
 • Kontrolirani pristup - pristup sustavima za pohranu osobnih podataka dostupan je samo osobama s odgovarajućom lozinkom ili provjerom s dva čimbenika, što znači da su podaci dostupni samo ovlaštenim osobama.
 • Kontrolu pristupa - poduzeli smo mjere koje sprečavaju neovlašteno čitanje, kopiranje, promjenu, uklanjanje podataka iz sustava ili ostale radnje povezane s podacima.
 • Izradu pseudonima - osobne podatke obrađujemo tako da ih mijenjamo u oblik u kojem se ne mogu pripisati određenoj osobi (pseudonimizirani su).
 • Kontrolu prijenosa - sve radnje povezane s električnim prijenosom osobnih podataka zaštićene su da bi se spriječilo neovlašteno čitanje, kopiranje, promjena ili brisanje.

10. VAŠA PRAVA

Zaštita osobnih podataka ne bi bila potpuna da nemate prava na zaštitu podataka.

U nastavku su navedena vaša prava povezana sa zaštitom osobnih podataka, kao i praktično objašnjenje njihove upotrebe:

 • Pravo na pružanje informacija o obradi osobnih podataka
  Daje vam pravo da pribavite informacije koje se odnose na potpunu identifikaciju nas kao voditelja obrade vaših osobnih podataka, kao i kontaktne podatke našeg službenika za osobne podatke. Također imate pravo znati pravnu osnovu za obradu (npr. izvršavanje ugovora), svrhu (npr. ugovori za kupovinu naših dobara) ili informacije o razdoblju pohrane osobnih podataka. Prije nego što započnemo s obradom podataka, uvijek ćemo vas obavijestiti o pravnoj osnovi i svrsi obrade osobnih podataka
 • Pravo na pristup osobnim podacima
  Daje vam pravo da pribavite informacije o tome obrađujemo li vaše osobne podatke ili ne, te u slučaju da ih obrađujemo, koji je razmjer obrade. Također imate pravo tražiti kopiju obrađenih osobnih podataka. Na vaš zahtjev obavezni smo obavijestiti vas o svrsi obrade podataka, primatelja obrađenih osobnih podataka te o ostalim povezanim informacijama.
 • Pravo na ispravak
  Dopušta vam da, primjerice, zatražite od nas da promijenimo vaše osobne podatke koje obradimo, ako su se oni promijenili (npr. promjena prezimena, adrese itd.).

  Mi, kao voditelji obrade osobnih podatka, nismo obavezni aktivno provjeravati jesu li osobni podaci koje prikupimo ažurni, ispravni ili neispravni; međutim, kada nas obavijestite o toj činjenici, naša je obveza obraditi vaš komentar ili zahtjev za ispravkom. Pod sličnim uvjetima imate pravo tražiti i dopune svojih osobnih podataka.
 • Pravo na brisanje
  Naziva se i „Pravo na zaborav” te od nas kao voditelja obrade osobnih podataka zahtijeva da likvidiramo osobne podatke u sljedećim slučajevima:

  - ako svrha obrade podataka više ne postoji (npr. raskid ugovora);
  - ako ste povukli svoj pristanak za obradu osobnih podataka i ne postoje drugi razlozi za obradu osobnih podataka (npr. povlačenje marketinškog pristanka pod uvjetom da niste, primjerice, sklopili ugovor s nama);
  - ako podnesete prigovor na obradu osobnih podataka (pod uvjetom da je to dopušteno i da nema pravnih temelja za obradu vaših osobnih podataka); i
  - ako smo u skladu s primjenjivim zakonima obvezni izbrisati vaše podatke (npr. obveza za uništavanjem).

  Ako vas zanima, detaljan opis svojih prava možete pronaći na:
  gdpr.skoda-auto.com

 • Pravo na prigovor
  Slično je pravu na povlačenje pristanka i primijenit će se kada se osobni podaci obrađuju u skladu sa zakonitim interesom (npr. u svrhu zaštite imovine). Također možete uložiti prigovor kada se vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga. U opravdanim slučajevima vaši će se osobni podaci izbrisati kada se prigovor uvaži i nakon toga ih više nećemo obrađivati.
 • Pravo na prenosivost podataka
  Ako zatražite da prenesemo vaše osobne podatke drugom voditelju obrade, obavezni smo ih prenijeti u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Možete ostvariti to pravo samo kada se obrada temelji na pristanku ili ugovoru te je istovremeno automatizirana, to jest kada se obrada obavlja isključivo s pomoću tehničkih sredstava na temelju prethodno određenog algoritma i bez ljudske intervencije.
 • Pravo ne biti subjektom odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi u automatiziranom donošenju odluka
  Znači da imate pravo tražiti da vaše osobne podatke obrađuje osoba kada bi obrada vaših osobnih podataka trebala biti temelj za određene odluke, obično za procjenu vaše kreditne sposobnosti prije davanja pozajmnice.

11. TKO JE VODITELJ OBRADE PODATAKA I OBRAĐIVAČ TE KOJI JE NJIHOV POSAO

Voditelj obrade podataka

U slučajevima kada nam pružite svoje osobne podatke, primjerice pri kupnji naših dobara i usluga, kada komunicirate s nama u našim marketinškim kampanjama ili nam postavite pitanja ili ako uložite prigovor na naša dobra i usluge, mi smo u ulozi voditelja obrade vaših osobnih podataka.

Kao voditelji obrade osobnih podataka, mi odlučujemo svrhu i načine obrade vaših osobnih podataka.

Obrada uključuje bilo koju radnju s vašim osobnim podacima, primjerice njihovo prikupljanje, obradu, organizaciju, strukturiranje itd.

Kao voditelji obrade vaših osobnih podataka, istovremeno smo odgovorni za sukladnost sa svim obvezama i principima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, prvenstveno na njihovu dovoljnu zaštitu. Ako je došlo do povrede sigurnosti vaših osobnih podataka, što naravno pokušavamo spriječiti, obvezni smo komunicirati tu činjenicu Uredu za zaštitu osobnih podataka u roku od 72 sata.

Ako povreda vaših osobnih podataka uključuje značajan rizik, također smo obvezni komunicirati tu činjenicu vama, pod uvjetom da su nam dostupni vaši ažurni kontaktni podaci.

Obrađivač je subjekt kojemu mi, kao voditelji obrade, prenosimo osobne podatke te koji ih dalje obrađuje u skladu s uputama koje mu damo. To primjerice uključuje naše poslovne partnere, uglavnom vanjske marketinške agencije koje vam šalju komercijalne i marketinške poruke u naše ime.

Kako bismo osigurali da se vaši osobni podaci obrađuju u skladu s primjenjivim zakonima te da su dovoljno sigurni, sklopili smo pismeni ugovor za obradu osobnih podataka s obrađivačem.

Odnos između voditelja obrade i obrađivača osobnih podataka jednostavno se može razumjeti s pomoću sljedeće slike:

12. PRAVILA ZA DIJELJENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA S TREĆIM STRANAMA

Pravila za dijeljenje vaših osobnih podataka s njihovim obrađivačima podijeljena su u dvije osnovne kategorije.

Prva kategorija uključuje dijeljenje osobnih podataka u Europskoj uniji i Europskom gospodarskom pojasu, druga kategorija uključuje dijeljenje s trećim zemljama izvan teritorija Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa te dijeljenje s međunarodnim organizacijama.

Da bismo mogli dijeliti vaše osobne podatke s obrađivačem u Europskoj uniji i Europskom gospodarskom pojasu, pazimo da to uključuje:

 • dijeljenje osobnih podataka za specifične svrhe (npr. priprema marketinške kampanje);
 • prijenos samo jasno definiranog i neophodnog opsega osobnih podataka;
 • prijenos temeljen na ispravno sklopljenom ugovoru za obradu osobnih podataka; i
 • dijeljenje na siguran način (šifriranje, pseudonimiziranje itd.).

Kada se vaši osobni podaci dijele s trećim zemljama izvan Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa i međunarodnih organizacija, dijele se isključivo na temelju standardnih ugovornih klauzula, to jest predloška ugovora koji je izdala Europska komisija i koji isključivo uključuju subjekte iz zemalja koje osiguravaju prikladnu zaštitu osobnih podataka na temelju rezolucije Europske komisije. Treće zemlje s kojima se vaši osobni podaci mogu dijeliti najčešće uključuju Narodnu Republiku Kinu, Indiju i Rusku Federaciju.

13. KADA STE OSOBA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Osobe čiji se podaci obrađuju isključivo su fizičke osobe; zakonski propis koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka ne primjenjuje se na pravne osobe, zadruge, udruge itd.

Sukladno tim pravnim osnovama, možemo vas uključiti u dvije osnovne skupine. Prva su skupina naši kupci. Naš kupac postajete kada se vaši osobni podaci obrade za sklapanje i izvršavanje ugovora za kupnju i upotrebu naših dobara i usluga.

Druga je skupina osoba čiji se osobni podaci obrađuju skupina trećih strana. Treća ćete strana biti kada nam, primjerice, date marketinški pristanak ili upotrebljavate našu stranicu, a da ne želite biti naš kupac. Ako želite znati kada i pod kojim uvjetima možete znati opseg osobnih podataka koje obrađujemo, pročitajte poglavlje „10. Vaša prava”, u kojem su objašnjeni pojedinačni procesi i njihovi uvjeti.

14. GLOSAR TERMINA

osjetljivi podaci
podaci posebne prirode, poput informacija o vašem zdravlju i biometrijskih podataka koji omogućuju identifikaciju osobe (trenutno se prema zakonu naziva „posebna kategorija osobnih podataka”).

kolačići
kratka tekstualna datoteka koju internetska stranica koju posjetite šalje internetskom pregledniku. Omogućuje internetu da zabilježi informacije o vašem posjetu, primjerice preferirani jezik i druge postavke. Zbog toga će sljedeći posjet internetskoj stranici biti jednostavniji i produktivniji. Datoteke kolačića su važne. Bez njih bi pregledavanje interneta bilo mnogo kompliciranije.

zakoniti interes
interes voditelja obrade ili treće strane primjerice u situaciji kada je osoba čiji se podaci obrađuju kupac voditelja obrade podataka, osim u slučajevima kada interesi osobe čiji se podaci obrađuju ili njegovih/njezinih temeljnih prava i sloboda prevladavaju nad tim interesima.

osobni podaci
informacije o određenoj osobi koja se može identificirati.

primatelj
osoba kojoj se podaci dostavljaju.

usluga
bilo koja od usluga koje vam nudimo, uključujući naše proizvode, usluge koje nudimo putem interneta ili njihovu promociju.

voditelj obrade podataka
subjekt koji određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; voditelj obrade može ovlastiti obrađivača za obradu.

osoba čiji se podaci obrađuju
živuća osoba na koju se odnose osobni podaci.

svrha
razlog zbog kojeg voditelj obrade upotrebljava vaše osobne podatke.

dobra
proizvodi koje kupujete od nas, obično automobil, ali i aplikacije za mobilne telefone.

obrada
aktivnost koju voditelj obrade ili obrađivač obavlja s osobnim podacima.

obrađivač
subjekt koji obrađuje osobne podatke za voditelja obrade.

15. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

U nastavku se nalaze pojedinačne kategorije osobnih podataka i raščlanjivanje određenih podataka koji su uključeni u njih.

Identifikacijski podaci:
ime, prezime, djevojačko prezime, titula, spol, jezik, prebivalište, stalno boravište, datum i mjesto rođenja, podaci o smrti, državljanstvo/nacionalnost, osobni identifikator (dodjeljuje ga tvrtka), vrsta dokumenta, broj diplomatske putovnice, broj osobne iskaznice, identifikacijski broj tvrtke, porezni identifikacijski broj, broj socijalnog osiguranja, broj vozačke dozvole, broj putovnice, datum isteka dokumenta, datum i mjesto izdavanja dokumenta, fotografija iz osobne iskaznice, prijava u aplikaciju, datum iniciranja/otkazivanja zapisa, broj zaposlenika, poslodavac, radno mjesto, broj novinarske akreditacije, potpis.

Kontaktne informacije:
adresa za korespondenciju, adresa radnog mjesta, broj faksa, adresa e-pošte, spremnik podataka, kontaktne informacije na društvenim mrežama.

Psihološke karakteristike:
bilo koje informacije o karakteru / osobnosti / stanju uma / raspoloženju.

Fizičke karakteristike:
bilo koje fizičke karakteristike (boja kose, očiju, visina, težina itd.).

Profili rizika:
kibernetički rizik, rizik od pranja novca (AML), rizik od prevare, rizik od financiranja terorizma (CFT), rizik od embarga, PEP (politički izložene osobe), ostali rizici povezani sa sigurnošću i zaštitom.

Informacije o obitelji i drugim osobama:
brak, partnerstvo, bračni status, broj djece, informacije o kućanstvu, ime i prezime djeteta, datum rođenja djeteta, informacije o drugoj osobi (srodstvo ili druge veze).

Opisni podaci:
socijalni status (student / zaposlenik / samozaposlena osoba / osoba bez dohotka), radne funkcije i radno iskustvo, vještine, obrazovanje, kvalifikacije, životni stil, navike, slobodno vrijeme i putovanja, članstvo u primjerice dobrotvornim ili volonterskim organizacijama, informacije o području na kojemu osoba čiji se podaci obrađuju živi, informacije o smještaju, važni trenuci u životu osobe čiji se podaci obrađuju (preseljenje, stjecanje vozačke dozvole), kod zdravstvenog osiguravatelja, dozvola za nošenje oružja (da/ne), ljevoruk/desnoruk, broj Europske iskaznice zdravstvenog osiguranja, preferirani dobavljač, kopija dokumenta o bolovanju, segmentacija.

Kopija osobne iskaznice ili drugog javnog dokumenta:
kopija osobne iskaznice, kopija putovnice, kopija kartice osobe s teškim invaliditetom ili kartice osobe s teškim invaliditetom s pratiocem, kopija vozačke dozvole, kopija diplomatske putovnice, kopija potvrde o tehničkom pregledu, matični broj.

Informacije o rasi ili etničkom podrijetlu:
rasa ili etničko podrijetlo.

Politička stajališta:
politička stajališta.

Informacije o religijskim i filozofskim uvjerenjima:
religijska ili filozofska uvjerenja.

Informacije u članstvu u sindikatima:
članstvo u sindikatima.

Genetički podaci:
genetički podaci.

Biometrijski podaci:
biometrijski podaci (potpis, fotografije).

Informacije o presudama u kaznenim stvarima i kaznenim djelima ili informacije povezane sa sigurnošću i sigurnosnim mjerama:
informacije povezane s presudama u kaznenim stvarima i kaznenim djelima ili informacije povezane sa sigurnošću i sigurnosnim mjerama.

Zdravstveni podaci:
fizičko zdravlje, psihičko zdravlje, rizične situacije i rizično ponašanje, osobe s teškim invaliditetom, osobe s teškim invaliditetom s pratiocem, krvna grupa, informacije o spolnom životu i seksualnoj orijentaciji.

Plaća i slični podaci:
plaća / naknada za rad, naknada plaće, prosječna zarada, bonusi / upotreba pogodnosti, odbici od plaće, način slanja plaće, troškovi, broj privatnog računa, upotreba internih izvora, osiguranje, porezi i odbici, izjava poreznog obveznika, povrat poreza i temeljni dokumenti, informacije o imovini zaposlenika.

Životopisi, popratna pisma i dokumenti povezani s procesom zapošljavanja:
Životopisi, popratno pismo i dokumenti povezani s procesom zapošljavanja.

Informacije o poslu:
radno mjesto, troškovni centar, viši zaposlenik, radno vrijeme i državni praznici, godišnji odmor, bolovanje, porodiljni/roditeljski dopust, pauza u karijeri, prisutnost, događaji, kalendar, sjedište, rad na daljinu, informacije o poslovnim putovanjima i druge promjene u zaposlenju, dnevni program / evidencija radnog vremena, povjereni uređaji i druge vrijednosti, imovina povezana s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom, broj radnih sati, završene obuke, prava pristupa, dnevnik ozljeda povezanih s radom, rad za treću stranu, primljene i pružene donacije.

Evaluacija i povezana komunikacija:
povratne informacije od zaposlenika, odgovori u anketama, pritužbe/prijedlozi/ponude/zahtjevi/pitanja i njihova obrada, udovoljavanje zahtjevima, arhiva evaluacija, interne sankcije, samoevaluacija, osobni ciljevi i KPI-jevi.

Ostale identifikacijske i kontaktne informacije zaposlenika:
broj kartice zaposlenika, prava pristupa / ID2 / korisnički ID, poslovni računi e-pošte, poslovni broj telefona, lozinke u internim IT sustavima, pristup/prijave na interne IT sustave - VPN veza, informacije o zaposlenicima iz grupe.

Podaci o transakcijama:
broj bankovnog računa, broj debitne/kreditne kartice, ovlaštenja/punomoći, datumi transakcija, količine transakcija.

Trgovačka povijest:
transakcije i ugovori uključujući povezane informacije, ponude/zahtjevi poslovnih prilika, predmet, datum, mjesto transakcije, podsjetnici, informacije o trgovanju u grupi.

Poslovni profil:
poslovni profil izveden iz analitičkog modela, VIP i slična oznaka, namjera kupnje automobila (kada, što i financiranje) zainteresiranost za probnu vožnju, solventnost.

Informacije o internoj kontroli i istrazi:
zapisi internih istraga, slučajevi zviždača, interni zapisi sustava, zapisi povezani s uporabom/radom interneta, zapisi povezani s upotrebom usluga e-pošte i njihovim radom, zapisi povezani s upotrebom telekomunikacijskih metoda i njihovim radom.

Zapisi CCTV sustava:
zapisi CCTV sustava.

Zapisi iz ulaznih uređaja:
zapisi iz ulaznih uređaja. Informacije o kretanju u prostoru: informacije iz knjige gostiju.

Fotografije/videozapisi:
fotografije, videozapisi.

Glasovni zapisi:
glasovni zapisi.

Komunikacija, interakcija i profili izvedeni iz ovih podataka:
čavrljanje (izravne poruke), razgovori, komunikacija e-poštom, ponašanje ili pregledavanje/klikanje/pretraga i slušanje/pregledavanje povezano s internetom/e-poštom/medijima/aplikacijama, informacije dobivene putem povratnih informacija/anketa/komentara/prijedloga/pritužbi koje se odnose na voditelja obrade podataka, pristanak/nepristanak na vrstu komunikacije.

Tehničke informacije o proizvodu:
VIN (identifikacijski broj vozila), broj registarskih pločica, informacije o načinu upotrebe imovine (npr. vozila), informacije o vlasništvu vozila, informacije o održavanju, tehnički opis imovine (npr. boja vozila).

Lokalizacijski podaci:
lokalizacijski podaci temeljeni na GPS-u, beacon tehnologija, lokalizacijski podaci izvedeni iz drugih radnji (npr. plaćanje karticama trgovcu u poslovnom prostoru).

Mrežni identifikatori:
Mac adresa, IP adresa, otisak prsta uređaja, kolačići ili slična tehnologija informacija o pregledniku.

Informacije o tijeku studiranja:
oblik, područje studija, ocjene, evaluacija studenta, radno iskustvo.