Інформація про обробку персональних даних

Використання застосунку MyŠKODA

У цьому документі компанія ŠKODA AUTO, яка знаходиться за адресою: Вацлава Клемента, 869, Млада Болеслав II, 293 01 (Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, Postcode 293 01), реєстраційний номер компанії: 00177041, зареєстрована в Комерційному реєстрі, який ведеться Міським судом м Праги, файл №B 332 (надалі — «компанія ŠKODA AUTO»), як контролер персональних даних надає Вам інформацію про обробку персональних даних та Ваші права, пов’язані з такою обробкою.

Обробка здійснюється в зв’язку із зазначеним нижче:
Використання застосунку MyŠKODA

Мета обробки:
Використання застосунку MyŠKODA

Опис мети обробки:
Ваші персональні дані обробляються після реєстрації та активації всіх функцій застосунку MyŠKODA (показ відповідної цифрової інструкції, пошук дилера, показ технічних і експлуатаційних характеристик продукції, економне використання місця на стоянці, планування маршруту відповідно до календаря), включаючи його підтримку і розробку.

Згода на обробку:
Обробка здійснюється на основі наданої Вами згоди. Категорії персональних даних, обробку яких ми здійснюємо: Ідентифікаційні дані, контактні дані, описові дані, зв’язок, взаємодія, технічні та операційні характеристики продукції, дані про локалізацію та профілі, отримані на основі таких даних.

Період обробки та архівування:
10 роки

Категорії обробників або отримувачів даних, яким може бути передано персональні дані:
Ваші персональні дані може бути передано дистриб’юторській мережі компанії ŠKODA AUTO і групі Volkswagen з метою обробки і для встановлених цілей. На вимогу Ваші персональні дані може бути надано органам державної влади, зокрема судам, Поліції Чеської Республіки та іншим правоохоронним органам, у необхідному обсязі та згідно із законодавством.

Джерело персональних даних:
На основі Вашої заявки та Вашого профілю на веб-сайті компанії ŠKODA AUTO.

Передача персональних даних до третіх країн, а також міжнародним компаніям:
Для цілей обробки Ваші персональні дані не можуть передаватися до третіх країн, а також міжнародним компаніям.

Автоматичне ухвалення рішень на основі персональних даних:
Для цілей обробки автоматичне ухвалення рішень не застосовується.

Інша інформація:

Google Analytics
У цьому застосунку використовується Google Analytics, послуга, що надається корпорацією Google, Inc. (надалі — Google). Google Analytics здійснює аналіз інформації про використання застосунку. Google передає інформацію і зберігає її на серверах у Сполучених Штатах Америки. Google використовує таку інформацію для цілей оцінки прикладного використання і складання відповідних звітів про його використання для своїх операторів. Корпорація Google також може надавати такі дані третім сторонам із метою обробки інформації або відповідно до вимог законодавства. З метою захисту конфіденційної інформації користувача компанія ŠKODA AUTO використовує сервіс Google Analytics без реєстрації IP-адреси користувача.

Інше
У суспільних інтересах персональні дані може бути заархівовано та використано у наукових, історичних та статистичних дослідженнях. В обґрунтованих випадках персональні дані можуть бути предметом обробки з метою врегулювання правових питань, включно зі здійсненням зобов’язань перед органами державного управління, а також контролем та поточною оцінкою правових ризиків.