Oplysninger om behandling af personlige oplysninger

Drift af MyŠKODA App

I dette dokument fremlægger ŠKODA AUTO a.s. med hjemsted på adressen tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, postnummer 293 01, virksomhedens registreringsnr.: 00177041, registreret i handelsregistret hos byretten i Prag under filnr. B 332 (herefter omtalt som “ŠKODA AUTO”), som dataansvarlig oplysninger om behandlingen af personlige oplysninger og dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af registrerede personer.

Behandlingen sker i forbindelse med følgende aktivitet:
Brug af MyŠKODA-applikationen

Formålet med behandlingen:
Brug af MyŠKODA-applikationen

Beskrivelse af formålet med behandlingen:
Dine personlige oplysninger bliver behandlet efter tilmelding og aktivering af alle MyŠKODA-applikationens funktioner (visning af passende digital håndbog, forhandlersøgning, visning af tekniske og driftsmæssige produktoplysninger, parkeringspladssøgning og ruteplanlægning i henhold til kalender), inklusive support og udvikling deraf.

Tilladelse til behandlingen:
Behandlingen sker på baggrund af det samtykke, du har givet.

Kategorier af personlige oplysninger, som vi behandler:
Identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger, beskrivende oplysninger, kommunikation, interaktion, tekniske og driftsmæssige produktoplysninger, lokaliseringsoplysninger og profiler, der er udledt på baggrund af disse oplysninger.

Behandlings- og arkiveringsperiode:
10 år

Kategorier af databehandlere eller modtagere, som vi kan give de personlige oplysninger til:
Dine personlige oplysninger kan blive givet til ŠKODA AUTOs forhandlernetværk og til Volkswagen Group med henblik på behandling og til de anførte formål. På forlangende kan dine oplysninger blive givet offentlige myndigheder, især til domstolene, politiet i Tjekkiet og andre retshåndhævende myndigheder i det omfang det er nødvendigt og lovligt.

Kilde til personlige oplysninger:
På baggrund af dine indtastninger i applikationen og din profil på ŠKODA AUTO-webstedet.

Videregivelse af personlige oplysninger til tredjelande eller internationale virksomheder:
Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til hverken tredjelande eller internationale virksomheder med henblik på behandling.

Automatiseret beslutningstagning på grundlag af personlige oplysninger:
Automatiseret beslutningstagning udføres ikke med henblik på behandlingen.

Diverse oplysninger

Google Analytics
Denne app bruger Google Analytics, der er en tjeneste leveret af Google, Inc. (herefter omtalt som "Google"). Google Analytics analyserer oplysninger om brugen af applikationen. Google overfører oplysningerne til servere i USA, og lagrer oplysningerne der. Google bruger disse oplysninger til at analysere brugen af applikationen og til at udfærdige rapporter om brugen deraf på vegne af applikationens operatør. Google kan også videregive disse data til tredjeparter med henblik på behandling af oplysninger, eller hvis det kræves ved lov. Med hensyn til beskyttelsen af brugerens privatliv bruger ŠKODA AUTO Google Analytics-tjenesten uden registrering af brugerens IP-adresse.

Andet
Personlige data kan arkiveres i offentlighedens interesse og bruges til videnskabelig, historisk eller statistisk forskning. I berettigede tilfælde kan de personlige oplysninger også blive behandlet med henblik på afgørelse af retlige anliggender, herunder opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og til overvågning og løbende evaluering af juridiske risici.