Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Realizacja działań marketingowych

W niniejszym dokumencie, jako administrator danych osobowych- spółka ŠKODA AUTO a.s., z siedzibą pod adresem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, kod pocztowy 293 01, IČO [CZ REGON]: 00177041, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt (B) 332, (dalej „spółka ŠKODA AUTO")- przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych i Waszych praw związanych z takim przetwarzaniem.

Przetwarzanie odbywa się w ramach następujących działań:
Realizacja działań marketingowych

Przesyłanie oferty produktów i usług marki ŠKODA, w tym informacji o produktach, usługach, promocjach, konkursach, newslettera, a także życzeń świątecznych.

Cel przetwarzania:
Przesyłanie oferty produktów i usług marki ŠKODA, w tym informacji o produktach, usługach, promocjach, konkursach, newslettera, a także życzeń świątecznych.

Opis celów przetwarzania:
Dane osobowe wykorzystywane są w celu przesyłania informacji dotyczących produktów i usług ŠKODA AUTO, promocji, konkursów, aktualności, reklam, przesyłania katalogu lub życzeń świątecznych. Niektóre dane osobowe używane są także w celu personalizacji powyższych komunikatów.

Uprawnienie do przetwarzania:
Do przetwarzania uprawnia nas udzielona przez Was zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli zgoda nie została udzielona, z tego powodu nie będziemy przetwarzać Waszych danych osobowych.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane opisowe
Profil firmy
Dane techniczne produktu
Historia transakcji
Dane na temat rodziny i innych osób
Komunikacja
Informacje na temat wzajemnej komunikacji i interakcji
Identyfikatory sieciowe

Czas przetwarzania i archiwizacji:
Dane osobowe są przetwarzane do tych celów przez 5 lat od udzielenia zgody, a zgodę następnie przechowujemy przez kolejne 5 lat.

Kategorie przetwórców lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Agencje marketingowe
Agencje eventowe
Media
Importerzy
Członkowie sieci dystrybucyjnej
Operator serwerów
Agencje obsługujące gości
Infolinia

Dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organom władzy publicznej, zwłaszcza sądom, Policji Republiki Czeskiej i innym organom śledczym, w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródła danych osobowych:
Bezpośrednio od Was.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub firmom międzynarodowym:
W ramach opisanego przetwarzania dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do żadnych firm ponadnarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:
W ramach tego przetwarzania nie ma ono miejsca.

Pozostałe informacje
Dane osobowe mogą w interesie publicznym podlegać archiwizacji i być wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych.