INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRODEJ V E-SHOPU ŠKODA AUTO

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Prodej v e-shopu ŠKODA AUTO

PLNĚNÍ OBJEDNÁVKY Z E-SHOPU

Účel zpracování:
Plnění objednávky z eshopu

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro plnění Vaší objednávky v e-shopu, včetně přijetí objednávky, zajištění jejího plnění, automatické vygenerování faktury a následné doručení objednávky, a to buď prostřednictvím našeho obchodního partnera vyřizujícího objednávky z e-shopu při objednávce domů, nebo člena distribuční sítě v případě vyzvednutí objednávky u jednoho z našich členů distribuční sítě. Pokud nám v rámci Vaší objednávky poskytnete fotografii, kterou si budete přát použít při designování svého vozu, použijeme za tímto účelem i danou fotografii.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Transakční údaje
Informace o vzájemné komunikaci a interakci
Fotografie / video
Historie obchodování

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení objednávky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Administrátoři e-shopu, členové distribuční sítě, administrativní pracovníci 3. stran v rámci EU a mimo EU, poskytovatelé doručovacích služeb a doručovatelé poštovních zásilek. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím formulářů na e-shopu ŠKODA AUTO.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

SPRÁVA ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

Účel zpracování:
Správa zákaznického účtu

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou využity za účelem vedení zákaznického účtu vycházejícího z Vámi vytvořeného ŠkodaID. Mezi služby poskytované v rámci zákaznického účtu patří především možnost rychlého přihlášení do e-shopu, správa zákaznických informací uživatelem, zobrazení historie obchodování zákazníkem.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

  • Identifikační údaje
  • Kontaktní údaje
  • Lokalizační údaje
  • Historie obchodování
  • Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
Dokud nesmažete svůj účet ŠKODA ID nebo v případě vaší neaktivity 4 roky a 6 měsíců váš účet může být deaktivován a archivován, podle toho, která situace nastane dříve.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Administrátoři e-shopu, členové distribuční sítě, administrativní pracovníci 3. stran v rámci EU a mimo EU. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

VRATKY - VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

Účel zpracování:
Vratky - vyřizování reklamací

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro řešení reklamací nebo vracení Vaší objednávky z e-shopu, včetně přijetí požadavku, zajištění jejího plnění, automatické vygenerování účetní dokumentace a následné zpracování.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

  • Identifikační údaje
  • Kontaktní údaje
  • Lokalizační údaje
  • Historie obchodování
  • Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení reklamace.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Administrátoři e-shopu, členové distribuční sítě, administrativní pracovníci 3. stran v rámci EU a mimo EU, poskytovatelé doručovacích služeb a doručovatelé poštovních zásilek, Volkswagen Financial Services. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.