Informace o zpracování osobních údajů

Poskytování mobilních online služeb ŠKODA Connect

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Poskytování mobilních online služeb ŠKODA Connect

POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH ONLINE SLUŽEB ŠKODA CONNECT

Účel zpracování:
Poskytování mobilních online služeb ŠKODA Connect

Popis účelu zpracování:
Osobní údaje využíváme pro Vaši registraci do prostředí ŠKODA Connect, aktivaci objednaných služeb, spárování s Vaším automobilem prostřednictvím PIN kódu, pro zajišťování běžných služeb ŠKODA Connect v rámci Infotainment Online a Care Connect, pro aktivaci služeb vyžadující zvláštní zabezpečení (dálkové odemykání či spuštění přídavného topení), jakož i jejich prodloužení či ukončení.
Takovýmto využitím Vašich osobních údajů může být například použití údajů získaných přes GPS, jako je lokalizace vozidla, a jejich případné předání provozovateli Google EarthTMTM či obdobné služby. Zároveň abyste mohl využívat mobilní online služby ŠKODA Connect, použijeme Vaše osobní údaje k vytvoření uživatelského účtu, pro který od Vás nezbytně potřebujeme uvedení emailové adresy, na kterou Vám bude zaslán potvrzovací email, a hesla. Jaké další osobní údaje přiřadíme k Vašemu uživatelskému účtu, záleží na tom, do jakých aplikací se prostřednictvím tohoto účtu přihlásíte.
Jestliže navštěvujete ŠKODA Connect portál, zpracováváme pro tento účel také údaje získané prostřednictvím tohoto portálu v souladu s pravidly, která naleznete zde.
Pro zajištění bezpečnosti Vašich údajů dochází k přenosu dat v enkryptovaném formátu.
Níže jsou blíže vysvětleny služby ŠKODA Connect a zpracování dat v souvislosti s jednotlivými službami. Které z těchto služeb můžete využít ve svém vozidle, závisí na výbavě Vašeho vozu a na tom, na jaké služby jste uzavřeli smlouvu o užívání ŠKODA Connect.

I. Infotainment online

Díky balíčku služeb Infotainment online jste lépe informováni na cestách. Vyhledáváte cíle ve Vašem okolí, dostáváte aktuální dopravní informace přímo přes internet a mnohé další.
Google Earth™
Pomocí služby Google Earth™ můžete objevit mnoho nových míst a díky reálnému zobrazení okolí zažít novou podobu navigace. Za tímto účelem jsou z vozu přenášeny společnosti Google® souřadnice požadovaného výřezu mapy, typ a IP adresa a zvolený jazyk navigačního systému, aby byly mapy a fotografie zasílány ve správném formátu.
Vyhledávání zvláštních cílů online (text/hlas)
Funkce „Vyhledávání zvláštních cílů online (text/hlas)“ Vám umožní prostřednictvím Google® na každém místě zcela cíleně vyhledávat osobní oblíbená místa – dokonce hlasovým zadáváním. Přitom zajistí průběžně aktualizovaná data z internetu mnoho překvapujících a užitečných objevů pro ještě větší zábavu na cestách. Pro vyhledávání zvláštních cílů se přenášejí souřadnice zvolené polohy a rádius vyhledávání, zvolený jazyk a hlasové zadání audio souborem z vozu ke Google® a ŠKODA AUTO.
Čerpací stanice
„Čerpací stanice“ poskytne zákazníkovi informace o čerpacích stanicích v blízkém okolí Vašeho vozu. Výsledek vyhledávání obsahuje vedle stanoviště také údaje o cenách pohonných hmot a otevírací době. Nabídka vyhledávání se spustí buď na vlastní přání, nebo automaticky při poklesu pod definovaný stav palivové nádrže. Pro vyhledávání čerpacích stanic se přenášejí Vaše aktuální souřadnice ke společnosti ŠKODA AUTO, a odtud na vyhledávací službu pověřenou společností ŠKODA AUTO.
Parkovací místa
Pomocí služby „Parkoviště“ vyhledáte vhodná parkoviště v okruhu aktuálního stanoviště vozu. Aplikace ukáže celkový počet a počet volných parkovacích míst. Mimoto služba informuje o cenách, otevírací době a vzdálenostech k parkovištím. Odpovídající parkoviště se zobrazí v náhledu mapy navigačního systému. Pro vyhledávání parkovišť se přenášejí Vaše aktuální souřadnice ke společnosti ŠKODA AUTO, a odtud na vyhledávací službu pověřenou společností ŠKODA AUTO.
Dopravní informace online
Pomocí služby „Dopravní informace online“ máte stále přehled o aktuální dopravní situaci a můžete se tak například včas vyhnout kolonám. „Dopravní informace online“ zobrazí aktuální dopravní situaci na navigačním systému. Tuto informaci poskytuje dopravní služba pověřená společností ŠKODA AUTO. Za účelem aktualizace dopravních informací pošle vůz této dopravní službě souřadnice, směr jízdy, rychlost, datum a čas a svůj dočasný náhodný identifikátor.
Import cílů
Prostřednictvím služby „Import cílů“ můžete již před začátkem jízdy zaslat jednotlivé zvláštní cíle uložené na webových stránkách ŠKODA Connect (Points of Interest – POI) do navigačního systému svého vozu. Tyto POI poskytuje společnost ŠKODA AUTO na vyžádání „vozidlem“. Zůstanou uloženy tak dlouho, dokud je zákazník na portálu ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect App opět nevymaže. Pokud zákazník vyhledává v mapě na portálu ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect App zvláštní cíle, odešle se dotaz na mapovou službu pověřenou společností ŠKODA AUTO.
Moje zvláštní cíle
V oblasti „Moje zvláštní cíle“ můžete uložit seznam svých oblíbených osobních cílových míst a importovat je do navigačního systému svého vozu. Při importu osobního seznamu oblíbených míst na webových stránkách ŠKODA Connect se údaje přenesou do navigačního systému vozu a budou zde připraveny k vyžádání.
Počasí
„Počasí“ poskytuje aktuální údaje o počasí pro Vaše aktuální stanoviště a cílové místo. Systém přitom zohlední předpokládanou dobu příjezdu. Předpověď počasí, pro aktuální polohy vozu nebo navigační cíl, poskytuje meteorologická služba pověřená společností ŠKODA AUTO. Pro dotaz odešle vůz souřadnice požadovaného místa společně s nastavením jazyka a měrných jednotek společnosti ŠKODA AUTO. Odtud jsou informace přeposlány meteorologické službě.
Zprávy
Určete si svou zpravodajskou stanici (zdroj zpráv) sami a importujte ji z portálu ŠKODA Connect do svého vozu ŠKODA. Na portále ŠKODA Connect si můžete nastavit zpravodajské portály a poté je sledovat ve vozidle. Při vyžádání zpráv ve vozidle se požadavek odešle poskytovateli zpráv zvolenému zákazníkem.
Import trasy
Pomocí služby „Import trasy“ můžete již před začátkem jízdy zaslat do navigačního systému svého vozu jednotlivé trasy připravené na webových stránkách ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect App. Pro přijetí tras musí být navigační systém online a musí obsahovat mapové údaje daných cílových míst. Do navigace můžete uložit maximálně 5 tras, které obsahují vždy 10 dílčích cílů. Pokud byste chtěli uložit další trasy nad tento rámec, musíte z navigace vymazat již uložené trasy.
Aktualizace map online
„Aktualizace map online“ Vám dává možnost provádět aktualizaci map ve Vašem navigačním systému prostřednictvím internetu. Aktualizace se nabízejí podle jednotlivých států, resp. regionů. „Online aktualizace map“ Vás informuje, jakmile jsou k dispozici nové mapy pro aktualizaci. Požadované aktualizace pak můžete vybrat ze seznamu v „Aktualizaci map online“.

II. Care Connect

Care Connect Vám umožní přístup k bezpečnostním a servisním funkcím Vašeho vozu prostřednictvím portálu ŠKODA Connect nebo prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect.
Stav vozu
Pomocí služby „Stav vozu“ můžete zkontrolovat, zda jsou otevřená nebo zavřená elektricky ovládaná okna, dveře, kapota motoru a dveře zavazadlového prostoru, zda je vůz uzamčen nebo odemčen a zda jsou zapnuta nebo vypnuta parkovací světla. Aktuální údaje o stavu svého vozu si můžete vyžádat jak prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect App, tak i prostřednictvím portálu ŠKODA Connect. Služba „Stav vozu“ odečítá jen aktuální informace o stavu z Vašeho vozu a zobrazuje je. Zapnutí nebo vypnutí světel, zamknutí, resp. odemknutí vozu nebo otevření a zavření oken není možné.
Driving Data
Pomocí služby „Jízdní data“ si můžete nechat zobrazit průměrnou rychlost, dobu trvání jízdy, ujetou trasu a průměrnou celkovou spotřebu vozidla, aniž byste se přitom museli nacházet ve vozidle. Na konci jízdy se uvedené údaje po uzamčení vozu odešlou společnosti ŠKODA AUTO a jsou pak k dispozici pro vyžádání prostřednictvím portálu ŠKODA Connect a prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect App.
Poslední parkovací pozice
„Poslední parkovací pozice“ Vám umožní vyvolat poslední známé stanoviště vozu. Prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect App je dále možná navigace ke stanovišti vozu. Při vytažení klíčku ze zapalování se na základě souřadnic GPS zjistí aktuální parkovací pozice vozidla a vůz ji odešle automaticky společnosti ŠKODA AUTO a zde se uloží. Stanoviště vozu lze následně zjistit prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect App a prostřednictvím webových stránek ŠKODA Connect. Společnost ŠKODA AUTO nevyhotovuje profily pohybu vozů nebo jednotlivých osob. Pokud by Váš vůz byl později například odtažen nebo odcizen, aniž by přitom došlo k nastartování vozu nebo vytažení klíčků ze zapalování, nelze nové stanoviště vozu zjistit.
Zdravotní karta vozu
„Zdravotní karta vozu“ Vás informuje o aktuálním stavu vozu. Můžete si nechat zobrazit aktuální výstražná hlášení vozu a/nebo eventuální potřebu servisu a spravovat je (např. vytisknout nebo archivovat). Zdravotní kartu vozu si můžete vyžádat automaticky (např. v pravidelných časových intervalech a/nebo po ujetí určitého počtu kilometrů) nebo manuálně (přes portál ŠKODA Connect nebo aplikaci ŠKODA Connect). Vůz pak odešle aktuální údaje o stavu vozu do portálu ŠKODA Connect, kde je možné zdravotní karty vozu zhlédnout. Nadále jste povinni se řídit výlučně výstrahami a chybovými hlášeními ve voze.
Plánování návštěvy servisu

Služba „Plánování návštěvy servisu“ Vám umožní dohodnout si prostřednictvím portálu ŠKODA Connect rychle a komfortně termín návštěvy autoservisu u servisního partnera. Váš vůz ohlásí za tímto účelem potřebu servisu (např. dosažený servisní interval) na datový server společnosti ŠKODA AUTO. Tyto údaje se automaticky odesílají servisnímu partnerovi zvolenému předtím zákazníkem. Servisní partner Vás poté může kontaktovat prostřednictvím komunikačního prostředku, který si vyberete (e-mail nebo telefon) a dohodne s Vámi termín návštěvy servisu. Zákazník může tuto službu můžete prostřednictvím webových stránek ŠKODA Connect App kdykoli deaktivovat, změnit preferovaný komunikační kanál nebo zvolit jiného servisního partnera.
Pomoc na cestě
Služba „Pomoc na cestě“ nabízí prostřednictvím modulu se 3 tlačítky ve střeše svého vozu navázat hlasové spojení s operátorem call centra a ohlásit poruchu vozu. Přitom vůz automaticky odešle do call centra údaje o poloze a o vozidle. Díky odeslaným údajům o vozidle získá operátor call centra potřebné informace, aby Vám mohl přesně doporučit, co máte dělat, nebo v případě potřeby zavolá odtahovou službu.
Info hovor
Pomocí „Info hovoru“ můžete prostřednictvím modulu se 3 tlačítky ve střeše svého vozu navázat hlasové spojení s operátorem telefonického centra, který Vám poskytne informace a odpovědi týkající se nabídky společnosti ŠKODA a také služeb ŠKODA Connect, které jsou součástí produktového portfolia společnosti ŠKODA.
Automatické oznámení nehody
Služba „Automatické oznámení nehody“ automaticky rozpozná, že došlo k nehodě pod prahem rozlišení pro zapnutí airbagů a zeptá se, zda chcete odeslat volání v případě poruchy. Pokud odešlete volání v případě poruchy, zašlou se do call centra údaje o vozidlu a jeho poloze. Prostřednictvím hlasového spojení s Vámi poté operátor call centra odsouhlasí další postup a zahájí odpovídající opatření. Na přání tak můžete nechat vůz odtáhnout k nejbližšímu servisnímu partnerovi.
Oznámení o oblasti
Pomocí služby „Oznámení o oblasti“ si můžete nechat zasílat sdělení, zda Váš vůz opustí stanovenou oblast nebo do ní vjede. Za tímto účelem můžete na portálu ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect zvolit oblasti a časy, kdy Váš vůz nesmí opustit určité oblasti nebo kdy nesmí vjíždět do určitých oblastí. Pokud je tato funkce aktivovaná, odešle se při překročení hranice oblasti informace na datový server společnosti ŠKODA AUTO. Jakmile bude porušeno Vámi nastavené pravidlo a vůz se bude nacházet ve stanovené oblasti nebo opustí stanovené místo, obdržíte podle Vašeho nastavení zprávu, a to prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect (Push zpráva) a/nebo prostřednictvím e-mailu. Řidič vozu může „Oznámení o oblasti“ kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení ve voze, a tím zabránit, abyste obdrželi oznámení o oblasti. V tomto případě nebude na datové servery společnosti ŠKODA AUTO odesláno „oznámení o poloze“.
Oznámení o překročení rychlosti
Prostřednictvím služby „Oznámení o překročení rychlosti“ můžete být kdykoli informováni, pokud Váš vůz přesáhne rychlost jízdy, kterou nastavíte. Za tímto účelem můžete stanovit na webových stránkách ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect rychlostní limit a rozhodnout, zda chcete být informováni jednorázově při prvním překročení rychlosti nebo několikrát při opakovaném překročení rychlosti. Pokud je aktivovaná služba "Oznámení o překročení rychlosti", odešle se při překročení limitu údaj o aktuální rychlosti jízdy vozu na datový server společnosti ŠKODA AUTO. Jakmile vůz překročí rychlostní limit, který jste nastavili, obdržíte zprávu prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect (Push zpráva) a/nebo prostřednictvím e-mailu.
Houkání a blikání
Pomocí služby „Houkání a blikání“ můžete na dálku ovládat výstražná světla a klakson svého vozu prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect, pokud se nacházíte v dohledu vozu (cca 500 metrů od vozu). Pomocí služby „Houkání a blikání“ můžete zapínat a vypínat výstražná světla a houkačku svého vozu a zobrazit aktuální stav blikání a troubení. Aby bylo zajištěno, že se nacházíte v blízkém okruhu od svého vozu, porovnává se při aktivaci klaksonu a výstražných světel prostřednictvím služby „Houkání & blikání“ poloha chytrého telefonu zákazníka a poloha vozu.
Online přídavné topení
„Online přídavné topení“ Vám umožňuje regulovat vytápěcí systém přes portál ŠKODA Connect nebo aplikaci ŠKODA Connect. Například můžete naprogramovat časy odjezdu, aby se vytápěcí systém automaticky zapnul a vůz se vytopil k požadovanému času. Pomocí „Online přídavného topení“ je též možné kdykoliv zapnout nebo vypnout vytápěcí systém. Z bezpečnostních důvodů jste povinni nejprve nastavit osobní identifikační číslo (S-PIN), které musíte zadat vždy před každým vstupem do systému „Online přídavného topení“.
Oznámení alarmu online
Prostřednictvím služby „Oznámení alarmu online“ se můžete nechat informovat na webových stránkách ŠKODA Connect, v aplikaci ŠKODA Connect App (Push zpráva) a/nebo prostřednictvím e-mailu o spuštění alarmu proti odcizení. Přitom obdržíte informace o důvodu spuštění alarmu a okamžiku jeho spuštění a můžete obratem přijmout odpovídající kroky.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu o poskytování mobilních online služeb ŠKODA Connect, resp. abychom splnili takovou smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit. Bez zpracování Vašich osobních údajů, jak je uvedeno výše, bychom Vám totiž mobilní online služby ŠKODA Connect nemohli poskytovat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu, lokalizační údaje, historie obchodování.

Doba zpracování a archivace:
6 měsíců od zrušení uživatelského účtu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Poskytovatelé funkcionalit mobilních online služeb ŠKODA Connect. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás a prostřednictvím vozidla, přes které využíváte mobilní online služby ŠKODA Connect a které tak komunikuje s datovými servery ŠKODA AUTO.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

REALIZACE NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, RESP. EMERGENCY CALL

Účel zpracování:
Realizace nouzového volání, resp. emergency call

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje se v případě nehody nebo obdobné události potenciálně ohrožující Váš život nebo zdraví automaticky poskytnou poskytovateli služby tísňové volání, resp. emergency call.
Pokud se s vozem stanete účastníkem dopravní nehody, odešle se prostřednictvím „Služby tísňového volání“ automatické tísňové volání do call centra tísňového volání („call centrum“). Vůz přitom pozná prostřednictvím senzorů airbagů a napínačů bezpečnostních pásů, zda došlo k nehodě vozidla a odešle v tomto případě informace o aktuální poloze vozu, směru jízdy, závažnosti nehody a o počtu osob, které se v okamžiku nehody nacházely ve vozidle. S dispečinkem call centra budete spojeni do okamžiku příjezdu záchranných jednotek. Prostřednictvím tlačítka SOS modulu ve stropě vozu můžete kdykoli manuálně ohlásit vlastní případ nouze nebo si vyžádat pomoc pro cizí účastníky provozu, kteří jsou v nouzové situaci. Pokud Váš vůz disponuje touto výbavou, máte tuto službu k dispozici i tehdy, pokud jste neuzavřeli platnou smlouvu o užívání ŠKODA Connect. Seznam podporovaných jazyků a pro Službu tísňového volání naleznete na konfigurátoru a portálu ŠKODA Connect. V případě potřeby můžete službu deaktivovat u svého servisního partnera ŠKODA AUTO; podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze vozu.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování je nutné proto, abychom ochránili Váš životně důležitý zájem, zejména Vaše zdraví.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Lokalizační údaje, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:
6 měsíců od ukončení služby nouzového volání, resp. emergency call.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Poskytovatelé funkcionalit mobilních online služeb ŠKODA Connect, linka 112. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás a od vozidla, prostřednictvím kterého využíváte mobilní online služby ŠKODA Connect.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠŤ ZABEZPEČENÝCH SLUŽEB

Účel zpracování:
Poskytování zvlášť zabezpečených služeb

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro aktivaci konektivních služeb vyžadující zvláštní zabezpečení (dálkové odemykání či spuštění přídavného topení), a to včetně pořízení skenu či kopie Vašeho řidičského průkazu.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, kopie osobního dokladu nebo jiné veřejné listiny.

Doba zpracování a archivace:
6 měsíců od ukončení služby.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Písemně na adrese:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01
Mladá Boleslav

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/