This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
POWERPASS

ČASTÉ DOTAZY A ODPOVĚDI

TARIF

Může si zákazník vybrat z různých tarifů? Jaké možnosti jsou k dispozici?

Na výběr jsou tři možnosti tarifů - charge free, simply charge, charge faster. Více informací naleznete na: https://www.skoda-auto.com/emobility/public-charging

Zahrnuje tarif i nějakou část nabíjení, nebo se jedná jen o fixní poplatek za přístup?

Tarif umožňuje zákazníkovi přístup k nabíjecím stanicím po celé Evropě. V rámci tarifu není zahrnuto nabíjení. Zákazník platí za energii využitou k nabíjení na základě jeho skutečné spotřeby.

Jakým způsobem bude zákazníkovi účtována částka za nabíjení?

Zákazník obdrží na začátku každého nového měsíce fakturu za nabíjení za uplynulý měsíc.

Začíná 12měsíční období běžet od data registrace vozidla, nebo od data aktivace předplatného?

12měsíční období začíná běžet od data aktivace předplatného.

Je možné změnit tarif?

Přechod na vyšší verzi tarifu je možný v hlavním menu, v záložce "Předplatné". Pokud má zákazník nárok na přechod na vyšší verzi tarifu, zobrazí se mu zde tlačítko "Přejít na vyšší verzi tarifu". V současné době není možné přejít prostřednictvím aplikace na nižší verzi tarifu.