This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
POWERPASS

ЧЗВ

Тарифа

Може ли клиентът да избира между различни тарифи? Какви са възможностите за избор?

Има три възможни тарифи – Charge free, Simply charge и Charge faster. За повече информация посетете: https://www.skoda-auto.com/emobility/public-charging

Тарифата включва ли част от зареждане или е само таксата за фиксиран достъп?

Тарифата предоставя на клиента достъп до станциите за зареждане в цяла Европа. Зареждането не е включено в тарифата. Клиентът заплаща за заредената енергия въз основа на действителното потребление.

Как ще се таксува клиентът?

Клиентът ще получава фактура в началото на всеки месец с всички сесии на зареждане.

С регистрирането или с абонамента започва да се отчита 12-месечният период?

12-месечният период започва с абонамента.

Може ли да се променя тарифата?

Тарифата може да се надгради в раздела „Абонаменти“ на основното меню. Ако клиентът отговаря на условията за надграждане на тарифата, ще се вижда бутон „Надграждане на тарифата“. Към момента не е възможно да се слезе на по-ниска тарифа чрез приложението.