This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
POWERPASS

ЧЗВ

ŠKODA iV CHARGER - Настройки

Как мога да свържа моето устройство iV Charger с Wi-Fi?

Изключете iV Charger (с помощта на прекъсвач), включете iV Charger, изчакайте, докато синият светодиод на iV Charger светне, свържете се към точката за достъп до Wi-Fi на iV Charger (можете да намерите данните за вход на конфигурационния стикер), влезте в мениджъра за уеб конфигуриране, изберете „Свързаност“, щракнете върху „Wi-Fi“ и се свържете с вашата Wi-Fi мрежа.

Необходима ли е връзка с интернет за смарт iV Charger?

Версиите Connect и Connect+ на ŠKODA iV Charger се нуждаят от връзка с интернет за комуникация с нашите сървъри. Разбира се, iV Charger може да се използва временно без връзка с интернет, но всички интелигентни функции (история на зареждането, промени в удостоверяването и т.н.) ще са временно недостъпни.

Как мога да задам ограничение на мощността?

Понастоящем за устройствата iV Charger не може да се извърши регулиране на мощността на зареждане чрез приложението Powerpass. Все пак съществува възможност за намаляване на мощността на зареждане по време на инсталацията на wallbox чрез DIP превключвателите.

Режимът на удостоверяване не може да се променя. Какво трябва да направя?

Режимът на удостоверяване не може да се променя по време на зареждане и когато устройството iV Charger не е свързано.