This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
POWERPASS

ЧЗВ

Договор и фактура

Как и под каква форма ще се подписва договорът за MSP между Elli и клиента?

Няма да има физически подписан договор, договорът се потвърждава цифрово, когато клиента се регистрира. Когато потребителят се регистрира, той/тя трябва да приеме „Условия на услугата“.

Мога ли да активирам няколко договора за един автомобил?

Специалните оферти, предоставяни за автомобили ENYAQ iV, са ограничени за единична употреба. Поради това договорът с отстъпка може да се активира само за автомобил.

Как ще получавам фактурите си и къде ще ги виждам?

Клиентът получава по 1 фактура на месец за всички зареждания, извършени в предходния месец. Фактурата се изпраща на имейл адреса и може да се види и в приложението.

Изтича ли договорът автоматично след 12 месеца?

Да, договорът изтича автоматично след 12 месеца.

Какво да прави клиентът, ако не вижда фактурите си?

Ако клиентът не получи фактура до 5-то число на месеца, проверете дали noreply@powerpass.notifications.elli.eco е разрешен в списъка ви с имейл адреси. Ако фактурата все още не е налична, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Данни за връзка могат да се намерят на RFID картата или в приложението.

Защо ми липсва сесия за зареждане във фактурата?

Възможно е сесия за зареждане да липсва във фактурата ви, тъй като все още не е обработена от доставчика на електроенергия. Ако сесията за зареждане бъде обработена през следващия(ите) месец(и), тя ще бъде включена в следващата налична фактура.

Договорът за зареждане свързан ли е с автомобила или с клиента?

Договорът е свързан с клиента и остава при клиента.