This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
POWERPASS

ЧЗВ

Зареждане с карта

Какво трябва да прави клиентът, ако не може да се удостовери чрез RFID картата?

Свържете се телефонната линия за поддръжка за клиенти, предоставена на станцията за зареждане.