This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
POWERPASS

ЧЗВ

Kарта - Свързване

Как да активирам RFID картата си?

Когато получите RFID карта, трябва да я свържете с акаунта си в приложението Powerpass и да я зададете като карта „по подразбиране за обществено зареждане“.

Какво да прави клиентът, ако RFID картата не може да се свърже с приложението?

Ако RFID картата вече не е свързана с друг акаунт, свържете се с поддръжката за клиенти. Договорите могат да се намерят в приложението или RFID картата.

Как мога да задам нова карта по подразбиране за обществено зареждане?

Тази функция към момента не е налична в приложението и трябва да се обработва чрез отдела за грижи за клиента в „Помощ и поддръжка“.