Zde najdete platné technické zadání ŠKODA AUTO a.s. pro plánování výroby vozu. Dodavatel je povinen požadavky technického zadání zohlednit ve svých nabídkách. Zadání je složeno ze 3 částí:

ČÁST I.

Všeobecné informace – statická část

Všeobecné technické, právní, obchodní a organizační údaje pro uzavření zakázky (Auftragsabwicklung). Tyto údaje jsou technologicky a projektově nezávislé.

00 - Struktura technického zadání
00 - Struktura technického zadání
pdf (284.9 KB)
01 - Všeobecné právní a obchodní podmínky
01 - Všeobecné právní a obchodní podmínky
pdf (286.3 KB)
02/03 - Průběh zakázky/Provedení dodávky
02/03 - Průběh zakázky/Provedení dodávky
pdf (269.7 KB)
04 - Bezpečnost práce
04 - Bezpečnost práce
pdf (213.8 KB)
05 - Ochrana životního prostředí
05 - Ochrana životního prostředí
pdf (243.9 KB)
06 - Dokumentace
06 - Dokumentace
pdf (182.1 KB)
07 - FMEA
07 - FMEA
pdf (132.7 KB)
08 - Ergonomie
08 - Ergonomie
pdf (766.7 KB)
09 - Elektrika výrobních zařízení
09 - Elektrika výrobních zařízení
pdf (690.2 KB)
10 - Výrobní systém
10 - Výrobní systém
pdf (198.3 KB)
12 - Zaškolení a kvalifikace
12 - Zaškolení a kvalifikace
pdf (162.5 KB)

ČÁST II.

Zadání specifické pro technologie (výrobní oblast/díla) – statická část

Všeobecné standardní předpisy pro jednotlivé technologické skupiny resp. výrobní oblasti.(např. montáž, svařovna, lisovna, lakovna atd.). Tato část je nezávislá na projektu. Konkretizuje část I. Případné odchylky nebo doplňky zde popsané mají přednost před částí I.

MONTÁŽ

01/02 - Technologická zařízení obecně, mechanika zařízení
01/02 - Technologická zařízení obecně, mechanika zařízení
pdf (692.9 KB)
03 - Elektrická část výrobních zařízení pro montáž
03 - Elektrická část výrobních zařízení pro montáž
pdf (1.4 MB)
Rozhraní technologie s dopravníkem, Elektro část
Rozhraní technologie s dopravníkem, Elektro část
pdf (755.7 KB)

ČÁST III.

Zadání specifické pro projekt (obstarávaný výkon / předmět plnění) – dynamická část

Požadavky specifické pro projekt. Tato část obsahuje zejména kvalitativní a množstevní požadavky, údaje o termínech, konkrétní požadavky týkající se poptávaného výkonu. Může být předána potenciálnímu dodavateli po splnění požadavků na utajení (v případě, že budou poskytnuta tajná/důvěrná data).