Internal Technical Standards

You can get the Internal Technical Standards on the links below, or from a partner at the Škoda Auto plant.Internal Technical Standards (ITS) are obligatory for all the supplier companies, in case ITS concern their deliveries and reconstruction of machines, buildings and works in energetics. The Central Technical Service department is publisher of ITS for all the Škoda Auto plants. In case of justified request on permission for ITS excepion please contact the ordering subject at Škoda Auto.

Interní technické standardy naleznete na odkazech níže, případně je získáte u partnera v závodě Škoda Auto. Interní technické standardy (ITS) jsou závazné pro všechny dodavatelské firmy, pokud se dotýkají jejich odborné činnosti dodávek a rekonstrukcí strojů a zařízení, budov a staveb, energetické činnosti. Centrální technický servis je vydavatelem ITS pro všechny závody Škoda Auto. V případě oprávněného požadavku na povolení výjimky z ITS se obraťte na realizátora (zadavatele) akce ze Škoda Auto.

Betriebsmittelvorschriften erhalten Sie auf den unten stehenden Links, oder bei einem Partner im Škoda Auto Werk. Betriebsmittelvorschriften (BMV) sind für alle Lieferanten verbindlich, wenn sie die fachgerechte Abwicklung der Lieferung und des Umbaus von Maschinen und Anlagen sowie auch Gebäuden, Bauten und Energieanlagen betreffen. Der Bereich Zentral technisher Service gibt BMV für alle Werke Škoda Auto heraus. Im Falle eines begründeten Antrages auf Erlaubnis zur BMV-Ausnahme kontaktieren Sie bitte das Bestellwesen bei Škoda Auto.

Sales of Used Machines

Sales of the used machines are realized by the NETBID auction company on behalf of Škoda Auto.

Prodej použitých strojů a zařízení zajišťuje v zastoupení Škoda Auto aukční společnost NETBID.

Den Verkauf von Maschinen und Anlagen stellt in Vertretung von Škoda Auto die Auktionsgesellschaft NETBID sicher.