Information om bearbetning av personuppgifter

Användning av MyŠKODA-applikationen

I detta dokument tillhandahåller ŠKODA AUTO a.s., med bas på tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, Postnummer 293 01, organisationsnummer: 00177041, registrerad i handelsregistret vid den kommunala domstolen i Prag under sektion B, ärendenr. 332, (hädanefter kallad ”ŠKODA AUTO”), som dataregisteransvarig för personuppgifter, information om bearbetning av personuppgifter och dina rättigheter i samband med följande ämnesbearbetning.

Bearbetningen sker i relation till följande aktivitet:
Användning av MyŠKODA-applikationen

Syftet med bearbetning:
Användning av MyŠKODA-applikationen

Beskrivning av syftet med bearbetning:
Dina personuppgifter bearbetas efter registrering och aktivering av MyŠKODA applikationen (visning av lämplig digital bruksanvisning, sökning av återförsäljare, visning av teknisk och operativ information för produkter, sparande av parkeringsplats och färdplannering enligt kalender) inklusive stödet och utvecklingen därav.

Bearbetning av samtycke:
Bearbetning görs baserat på ditt samtycke.

Kategorier för personuppgifter som vi bearbetar:
Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, beskrivande uppgifter, kommunikation, interaktion, tekniska och operativa uppgifter för produkter, lokaliseringsuppgifter och profiler som härrör från dessa uppgifter.

Bearbetnings- och arkiveringsperiod:
10 år

Kategorier för behandlare eller mottagare som vi kan tillhandahålla personuppgifter till:
Dina personuppgifter kan lämnas till ŠKODA AUTOs och Volswagen-koncernens distributionsnätverk, för bearbetning och fastställda ändamål. Dina personuppgifter kan på begäran lämnas till offentliga myndigheter, framför allt till domstolar, Tjeckiska republikens polis och andra tillsynsmyndigheter i den utsträckning som krävs samt inom lagens gränser.

Källa för personuppgifter:
Baserat på dina uppgifter i applikationen och din profil på ŠKODA AUTOs webbsida.

Tillhandahålla personuppgifter till tredje länder eller internationella företag:
Dina personuppgifter kommer inte att tillhandahållas till tredje länder eller internationella företag i ämnesbearbetningssyfte.

Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter:
Automatiserat beslutsfattande utförs inte i bearbetningssyfte.

Övrig information:

Google Analytics
Den här appen använder Google Analytics, en tjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (hädanefter kallat "Google"). Google Analytics analyserar information om applikationens användning. Google kommer att överföra informationen och lagra den på servrar i USA. Google kommer att använda sådan information för att utvärdera applikationsanvändningen och att skapa rapporter om dess användning, som skickas till dess operatör. Google kan även tillhandahålla dessa data till tredje part för att få information behandlad eller om det krävs i juridiskt syfte. För att skydda användarens integritet använder ŠKODA AUTO Google Analytics-tjänsten utan att registrera användarens IP-adress.

Annat
Personuppgifter kan arkiveras på grund av allmänintresse och användas för vetenskapliga, historiska och statistiska forskningsändamål. I motiverade fall kan personuppgifterna vara föremål för bearbetning genom avveckling av juridiska frågor, inklusive genomföranden av förpliktelser gentemot myndigheter, samt övervakning och löpande utvärdering av juridiska risker.