Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van de MyŠKODA App

Door middel van dit document verstrekken wij als de beheerder van persoonsgegevens – de onderneming ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Tsjechië, identificatienummer: 00177041, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke Rechtbank te Praag in sectie B, dossier nr. 332 (hierna te noemen: “ŠKODA AUTO“) – informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Het verwerken van persoonsgegevens wordt gedaan als onderdeel van de volgende activiteit:
Gebruik van de MyŠKODA App

VERSTREKKEN VAN DE MYŠKODA APP

Doel van de verwerking:
Verstrekken van de MyŠKODA App

Beschrijving van het doel van de verwerking:
Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om de functies van uw applicatie, waaronder uw registratie en inloggen, zeker te stellen. Als u een afspraak maakt op de locatie van een lid van het distributienetwerk, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan het lid van het distributienetwerk dat u heeft gekozen.

Rechtsgrondslag van de verwerking:
Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te verwerken op grond van de door u verleende toestemming. Als u ons geen toestemming hebt gegeven, zullen we uw persoonsgegevens niet om deze reden verwerken.

Categorieën van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:
Identificatiegegevens, contactgegevens, beschrijvende gegevens, communicatie, interactie en op basis hiervan afgeleide profielen, technische gegevens over het product en lokalisatiegegevens.

Verwerkings- en bewaarperiode:
Totdat de toestemming voor het verwerken van de gegevens wordt ingetrokken.

Categorieën van gegevensverwerkers of ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens mogen verstrekken:
Lid van het distributienetwerk. Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, in het bijzonder aan de rechtbank, de politie van de Tsjechische Republiek en andere wetshandhavingsinstanties in de nodige mate en binnen de wet.

Bronnen van persoonsgegevens:
Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen of supranationale organisaties:
Als onderdeel van de bovengenoemd verwerking zullen uw persoonsgegevens niet worden overgedragen aan derde landen of andere multinationale bedrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens:
Tijdens deze verwerking van persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens plaats.

Overige informatie
Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden. In goed gefundeerde gevallen kunnen de persoonsgegevens ook onderwerp van verwerking met als doel het oplossen van juridische kwesties zijn, waaronder het vervullen van verplichtingen jegens overheidsorganen en het monitoren en voortdurend beoordelen van juridische risico’s.  

VERBETERING VAN DIENSTEN

Doel van de verwerking:
Verbetering van diensten

Beschrijving van de verwerking:
Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om individuele functies en de algehele applicatie te verbeteren.

Autorisatie voor de verwerking:
Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te verwerken op grond van de door u verleende toestemming. Als u ons geen toestemming hebt gegeven, zullen we uw persoonsgegevens niet om deze reden verwerken.

Categorieën van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:
Identificatiegegevens, contactgegevens, beschrijvende gegevens, communicatie, interactie en op basis hiervan afgeleide profielen, technische gegevens over het product en lokalisatiegegevens.

Verwerkings- en bewaarperiode:
Totdat de toestemming voor het verwerken van de gegevens wordt ingetrokken.

Categorieën van gegevensverwerkers of ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens mogen verstrekken:
Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, in het bijzonder aan de rechtbank, de politie van de Tsjechische Republiek en andere wetshandhavingsinstanties in de nodige mate en binnen de wet.

Bronnen van persoonsgegevens:
Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen of supranationale organisaties:
Als onderdeel van de bovengenoemd verwerking zullen uw persoonsgegevens niet worden overgedragen aan derde landen of andere multinationale bedrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens:
Tijdens deze verwerking van persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens plaats.

Overige informatie
Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden. In goed gefundeerde gevallen kunnen de persoonsgegevens ook onderwerp van verwerking met als doel het oplossen van juridische kwesties zijn, waaronder het vervullen van verplichtingen jegens overheidsorganen en het monitoren en voortdurend beoordelen van juridische risico’s.  

STATISTISCHE DOELEINDEN

Doel van de verwerking:
Statistische doeleinden

Beschrijving van de verwerking:
Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om rapporten en statistische teruggaven als onderdeel van het gebruik van de applicatie te maken.

Autorisatie voor de verwerking:
Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te verwerken op grond van de door u verleende toestemming. Als u ons geen toestemming hebt gegeven, zullen we uw persoonsgegevens niet om deze reden verwerken.

Categorieën van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:
Identificatiegegevens, contactgegevens, beschrijvende gegevens, communicatie, interactie en op basis hiervan afgeleide profielen, technische gegevens over het product en lokalisatiegegevens.

Verwerkings- en bewaarperiode:
Totdat de toestemming voor het verwerken van de gegevens wordt ingetrokken.

Categorieën van gegevensverwerkers of ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens mogen verstrekken:
Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, in het bijzonder aan de rechtbank, de politie van de Tsjechische Republiek en andere wetshandhavingsinstanties in de nodige mate en binnen de wet.

Bronnen van persoonsgegevens:
Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen of supranationale organisaties:
Als onderdeel van de bovengenoemd verwerking zullen uw persoonsgegevens niet worden overgedragen aan derde landen of andere multinationale bedrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens:
Tijdens deze verwerking van persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens plaats.

Overige informatie
Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden. In goed gefundeerde gevallen kunnen de persoonsgegevens ook onderwerp van verwerking met als doel het oplossen van juridische kwesties zijn, waaronder het vervullen van verplichtingen jegens overheidsorganen en het monitoren en voortdurend beoordelen van juridische risico’s.

Wat zijn uw rechten?

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

Toegang tot de verwerkte persoonsgegevens.

Intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens.

Verwijdering van persoonsgegevens in het geval van beëindiging op wettelijke basis of in het geval van onwettige verwerking.

Beperking van de gegevensverwerking.

Een uittreksel van uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat voor uzelf of een andere beheerder.

Bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.

Niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

In verband met de uitoefening van uw rechten mag ŠKODA AUTO redelijke kosten in rekening brengen met inachtneming van de administratieve kosten voor de verwerking wanneer het verzoek van een betrokkene klaarblijkelijk ongegrond of buitensporig is.

Gebruik voor vragen met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens de volgende communicatiekanalen:

Per telefoon:

+420 800 600 000

Per post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Een klacht indienen

Indien u het niet eens bent met de manier waarop ŠKODA AUTO uw persoonsgegevens verwerkt of behandelt, kunt u een klacht indienen bij de Data Protection Officer (DPO) van ŠKODA AUTO of bij een toezichthoudend orgaan.

Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/