Informacije o obradi osobnih podataka

Upravljanje aplikacijom MyŠKODA App

Ovim dokumentom, mi kao voditelj obrade osobnih podataka – društvo ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikacijski br.: 00177041, upisano u Trgovačkom registru koje vodi Općinski sud u Pragu u odjeljku B pod oznakom spisa br. 332 (u daljnjem tekstu: „ŠKODA AUTO”) – pružamo informacije o obradi osobnih podataka i vašim pravima u vezi s tom obradom.

Obrada osobnih podataka provodi se u sklopu sljedeće aktivnosti:
Upravljanje aplikacijom MyŠKODA App

PRUŽANJE APLIKACIJE MYŠKODA APP

Svrha obrade:
Pružanje aplikacije MyŠKODA App

Opis svrhe obrade:
Vaše ćemo osobne podatke upotrebljavati kako bismo osigurali funkcionalnosti vaše aplikacije, uključujući vašu registraciju i prijavu. Ako dogovorite sastanak u prostorima člana distribucijske mreže, proslijedit ćemo vaše osobne podatke članu distribucijske mreže kojeg odaberete.

Pravna osnova obrade:
Ovlašteni smo obrađivati vaše osobne podatke prema vašem pristanku. Ako nam ne dajete svoj pristanak, nećemo zbog toga obrađivati vaše osobne podatke.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacijski podaci, kontaktni podaci, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili izvedeni na temelju tih podataka, tehnički podaci o proizvodu i podaci o lokalizaciji.

Razdoblje obrade i arhiviranja:
Do opoziva pristanka obrade podataka.

Kategorije obrađivača podataka ili primatelja kojima možemo pružiti osobne podatke:
Član distribucijske mreže. Na zahtjev, vaši se osobni podaci mogu pružiti javnim tijelima, osobito sudovima, policiji Češke Republike i drugim organima za provedbu zakona u potrebnoj mjeri i unutar granica zakona.

Izvor osobnih podataka:
Osobne podatke primamo izravno od vas.

Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili nadnacionalnim organizacijama:
Kao dio prethodno spomenute obrade vaši se osobni podaci neće prenijeti trećoj zemlji ili multinacionalnom trgovačkom društvu.

Automatizirano donošenje odluka na temelju osobnih podataka:
Tijekom obrade osobnih podataka ne dolazi do automatiziranog donošenja odluka na temelju osobnih podataka.

Ostale informacije
Osobni podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i upotrijebiti u svrhe znanstvenog, povijesnog ili statističkog istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima osobni podaci mogu biti predmet obrade u svrhu rješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obveza prema tijelima državne uprave i praćenje i trajnu procjenu pravnih rizika.

POBOLJŠANJE USLUGA

Svrha obrade:
Poboljšanje usluga

Opis obrade:
Vaše ćemo osobne podatke upotrebljavati za poboljšanje pojedinačnih funkcionalnosti i cijele aplikacije.

Ovlaštenje za obradu:
Ovlašteni smo obrađivati vaše osobne podatke prema vašem pristanku. Ako nam ne dajete svoj pristanak, nećemo zbog toga obrađivati vaše osobne podatke.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacijski podaci, kontaktni podaci, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili izvedeni na temelju tih podataka, tehnički podaci o proizvodu i podaci o lokalizaciji.

Razdoblje obrade i arhiviranja:
Do opoziva pristanka obrade podataka.

Kategorije obrađivača podataka ili primatelja kojima možemo pružiti osobne podatke:
Na zahtjev, vaši se osobni podaci mogu pružiti javnim tijelima, osobito sudovima, policiji Češke Republike i drugim organima za provedbu zakona u potrebnoj mjeri i unutar granica zakona.

Izvor osobnih podataka:
Osobne podatke primamo izravno od vas.

Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili nadnacionalnim organizacijama:
Kao dio prethodno spomenute obrade vaši se osobni podaci neće prenijeti trećoj zemlji ili multinacionalnom trgovačkom društvu.

Automatizirano donošenje odluka na temelju osobnih podataka:
Tijekom obrade osobnih podataka ne dolazi do automatiziranog donošenja odluka na temelju osobnih podataka.

Ostale informacije
Osobni podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i upotrijebiti u svrhe znanstvenog, povijesnog ili statističkog istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima osobni podaci mogu biti predmet obrade u svrhu rješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obveza prema tijelima državne uprave i praćenje i trajnu procjenu pravnih rizika.

STATISTIČKE SVRHE

Svrha obrade:
Statističke svrhe

Opis obrade:
Vaše ćemo osobne podatke upotrebljavati za izradu izvješća i statističkih izvještaja u sklopu upotrebe aplikacije.

Ovlaštenje za obradu:
Ovlašteni smo obrađivati vaše osobne podatke prema vašem pristanku. Ako nam ne dajete svoj pristanak, nećemo zbog toga obrađivati vaše osobne podatke.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacijski podaci, kontaktni podaci, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili izvedeni na temelju tih podataka, tehnički podaci o proizvodu i podaci o lokalizaciji.

Razdoblje obrade i arhiviranja:
Do opoziva pristanka obrade podataka.

Kategorije obrađivača podataka ili primatelja kojima možemo pružiti osobne podatke:
Na zahtjev, vaši se osobni podaci mogu pružiti javnim tijelima, osobito sudovima, policiji Češke Republike i drugim organima za provedbu zakona u potrebnoj mjeri i unutar granica zakona.

Izvor osobnih podataka:
Osobne podatke primamo izravno od vas.

Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili nadnacionalnim organizacijama:
Kao dio prethodno spomenute obrade vaši se osobni podaci neće prenijeti trećoj zemlji ili multinacionalnom trgovačkom društvu.

Automatizirano donošenje odluka na temelju osobnih podataka:
Tijekom obrade osobnih podataka ne dolazi do automatiziranog donošenja odluka na temelju osobnih podataka.

Ostale informacije
Osobni podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i upotrijebiti u svrhe znanstvenog, povijesnog ili statističkog istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima osobni podaci mogu biti predmet obrade u svrhu rješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obveza prema tijelima državne uprave i praćenje i trajnu procjenu pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

Kao dio obrade osobnih podataka imate sljedeća prava:

Pristup obrađenim osobnim podacima.

Povlačenje pristanka na obradu osobnih podataka.

Ispravljanje netočnih ili nepotpunih osobnih podataka.

Brisanje osobnih podataka u slučaju prekida obrade na temelju pravne osnove ili u slučaju nezakonite obrade.

Ograničenje obrade podataka.

Izvlačenje osobnih podataka u formatu koje računalo može očitati za sebe ili drugog voditelja obrade.

Prigovor na obradu podataka ako smatrate da je obrada osobnih podataka nezakonita.

Pravo da ne budete predmet automatiziranog donošenja odluka.

Kako možete ostvariti svoja prava?

U vezi s ostvarivanjem vaših prava ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu s obzirom na administrativne troškove za obradu zahtjeva kad su zahtjevi ispitanika očito neosnovani ili pretjerani.

Za upite povezane sa zaštitom i obradom osobnih podataka upotrijebite sljedeće komunikacijske kanale:

Putem elektroničke pošte:

Telefon:

+420 800 600 000

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Za pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka možete se obratiti izravno službeniku za zaštitu podataka (DPO) društva ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete s načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje vaše osobne podatke ili načinom na koji njima rukuje, možete podnijeti žalbu službeniku za zaštitu podataka (DPO) društva ŠKODA AUTO ili nadzornom tijelu.

Ured za zaštitu osobnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/