Informacije o obradi osobnih podataka

Upotreba aplikacije MyŠKODA

U ovom dokumentu, tvrtka ŠKODA AUTO a.s., sa sjedištem u tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, poštanski broj 293 01, registracijski br. tvrtke: 00177041, upisana u Trgovačkom registru koji vodi Općinski sud u Pragu u spis br. B 332 (dalje u tekstu „ŠKODA AUTO”), kao voditelj obrade osobnih podataka, pruža vam informacije o obradi osobnih podataka i vašim pravima povezanima s predmetom obrade.

Obrada se provodi povezano sa sljedećom aktivnošću:
Upotreba aplikacije MyŠKODA

Svrha obrade:
Upotreba aplikacije MyŠKODA

Opis svrhe obrade:
Vaši se osobni podaci obrađuju nakon registracije i aktivacije svih funkcija aplikacije MyŠKODA (prikaz prikladnog digitalnog priručnika, pretraga koncesionara, prikaz tehničkih i operativnih detalja o proizvodu, čuvanja parkirnih mjesta te planiranje rute prema kalendaru) uključujući podršku i razvoj aplikacije.

Ovlaštenje za obradu:
Obrada se provodi na temelju pristanka koji date.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacijski podaci, kontaktni podaci, opisni podaci, komunikacija, interakcija, tehnički i operativni podaci o proizvodu, lokalizacijski podaci te profili izrađeni na temelju takvih podataka.

Razdoblje obrade i arhiviranja:
10 godine

Kategorije obrađivača ili primatelja kojima možemo pružiti osobne podatke:
Vaši se osobni podaci mogu pružiti distribucijskoj mreži tvrtke ŠKODA AUTO i Volkswagen grupe u svrhu obrade i u ostale navedene svrhe. Vaši se osobni podaci na zahtjev mogu ustupiti javnim tijelima, konkretno sudovima, policiji Češke Republike i drugim organima za provedbu zakona u potrebnoj mjeri i unutar zakona.

Izvor osobnih podataka:
Na temelju vaših unosa u aplikaciju i vašeg profila na web-mjestu ŠKODA AUTO.

Pružanje osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim tvrtkama:
U svrhe obrade vaši se osobni podaci neće prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnim tvrtkama.

Automatizirano donošenje odluka na temelju osobnih podataka:
Automatizirano donošenje odluka ne provodi se u svrhe obrade.

Razne informacije:

Google Analytics
Ova aplikacija upotrebljava uslugu Google Analytics koju pruža društvo Google, Inc. (u daljnjem tekstu „Google“). Google Analytics analizira informacije o upotrebi aplikacije. Google će prenijeti te informacije i pohraniti ih na poslužitelje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google će upotrebljavati takve informacije za procjenu upotrebe aplikacije i za izradu izvješća o njezinoj upotrebi koja su namijenjena njezinom operateru. Društvo Google može omogućiti pristup ovim podacima trećim stranama radi obrade informacija ili ako je to potrebno zbog pravnih razloga. Zbog zaštite privatnosti korisnika, ŠKODA AUTO upotrebljava uslugu Google Analytics bez registracije korisnikove IP adrese.

Drugo
Osobni podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i upotrijebiti u svrhe znanstvenog, povijesnog ili statističkog istraživanja. U opravdanim slučajevima osobni podaci mogu biti predmet obrade u svrhu rješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obveza prema tijelima državne uprave i praćenje i trajnu procjenu pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

Kao dio obrade osobnih podataka imate sljedeća prava:

Pristup obrađenim osobnim podacima.

Povlačenje pristanka na obradu osobnih podataka.

Ispravljanje netočnih ili nepotpunih osobnih podataka.

Brisanje osobnih podataka u slučaju prekida obrade na temelju pravne osnove ili u slučaju nezakonite obrade.

Ograničenje obrade podataka.

Izvlačenje osobnih podataka u formatu koje računalo može očitati za sebe ili drugog voditelja obrade.

Prigovor na obradu podataka ako smatrate da je obrada osobnih podataka nezakonita.

Pravo da ne budete predmet automatiziranog donošenja odluka.

Kako možete ostvariti svoja prava?

U vezi s ostvarivanjem vaših prava ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu s obzirom na administrativne troškove za obradu zahtjeva kad su zahtjevi ispitanika očito neosnovani ili pretjerani.

Za upite povezane sa zaštitom i obradom osobnih podataka upotrijebite sljedeće komunikacijske kanale:

Putem elektroničke pošte:

Telefon:

+420 800 600 000

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Za pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka možete se obratiti izravno službeniku za zaštitu podataka (DPO) društva ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete s načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje vaše osobne podatke ili načinom na koji njima rukuje, možete podnijeti žalbu službeniku za zaštitu podataka (DPO) društva ŠKODA AUTO ili nadzornom tijelu.

Ured za zaštitu osobnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/