Teave isikuandmete töötlemise kohta

MyŠKODA App rakenduse toimimine

Käesoleva dokumendiga, meie, kui vastutav andmetöötleja – ettevõte ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifitseerimisnr: 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri sektsioonis B failis nr 332, isikuandmete vastutav töötleja (edaspidi kui „ettevõte ŠKODA AUTO“) - edastame teavet isikuandmete töötlemise ja teie õiguste kohta seoses sellise töötlemisega.

Isikuandmete töötlemine toimub järgmise tegevuse osana:

MYŠKODA APP RAKENDUSE TAGAMINE

Töötlemise eesmärk:
MyŠKODA App rakenduse tagamine

Töötlemise eesmärgi kirjeldus:
Kasutame teie isikuandmeid, et tagada teie rakenduse funktsioonid, sealhulgas registreerimine ja sisselogimine. Kui korraldate kohtumise jaotusvõrgu liikme juures, edastame teie isiklikud andmed teie valitud jaotusvõrgu liikmele.

Töötlemise õiguslik alus:
Meil on õigus teie isikuandmeid töödelda teie antud nõusoleku alusel. Kui te ei anna meile oma nõusolekut, ei töötle me teie isikuandmeid sel põhjusel.

Isikuandmete kategooriad, mida me töötleme:
Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, nendest andmetest tuletatud suhtlus, seosed ja profiilid, toote tehnilised andmed ja lokaliseerimisandmed.

Töötlus- ja arhiveerimisperiood:
Kuni andmetöötluse nõusoleku tühistamiseni.

Volitatud töötlejate või saajate kategooriad, kellele me võime isikuandmeid edastada:
Jaotusvõrgu liikmele. Taotluse korral võib teie isikuandmeid edastada riigiasutustele, eelkõige kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikul määral ja seadusega sätestatud piirides.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmed vahetult teie käest.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse või riigiülestele organisatsioonidele:
Eespool nimetatud töötlemise raames ei edastada teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistesse ettevõtetesse.

Isikuandmetel põhinev automaatne otsuste tegemine:
Sellise isikuandmete töötlemise ajal ei toimu automaatset otsustamist isikuandmete põhjal.

Muu teave
Isikuandmeid võib arhiveerida avalikes huvides ning neid võib kasutada teaduslikel, ajaloolistel või statistilistel eesmärkidel. Hästi põhjendatud juhtudel võib isikuandmeid töödelda ka õigusküsimuste lahendamise eesmärgil, sealhulgas kohustuste täitmiseks avalike halduseorganite ees ning õigusriskide jälgimiseks ja pidevaks hindamiseks.

TEENUSTE TÄIUSTAMINE.

Töötlemise eesmärk:
Teenuste täiustamine.

Töötlemise kirjeldus:
Kasutame teie isikuandmeid üksikute funktsioonide ja kogu rakenduse täiustamiseks.

Töötlemisluba:
Meil on õigus teie isikuandmeid töödelda teie antud nõusoleku alusel. Kui te ei anna meile oma nõusolekut, ei töötle me teie isikuandmeid sel põhjusel.

Isikuandmete kategooriad, mida me töötleme:
Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, nendest andmetest tuletatud suhtlus, seosed ja profiilid, toote tehnilised andmed ja lokaliseerimisandmed.

Töötlus- ja arhiveerimisperiood:
Kuni andmetöötluse nõusoleku tühistamiseni.

Volitatud töötlejate või saajate kategooriad, kellele me võime isikuandmeid edastada:
Taotluse korral võib teie isikuandmeid edastada riigiasutustele, eelkõige kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikul määral ja seadusega sätestatud piirides.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmed vahetult teie käest.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse või riigiülestele organisatsioonidele:
Eespool nimetatud töötlemise raames ei edastada teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistesse ettevõtetesse.

Isikuandmetel põhinev automaatne otsuste tegemine:
Sellise isikuandmete töötlemise ajal ei toimu automaatset otsustamist isikuandmete põhjal.

Muu teave
Isikuandmeid võib arhiveerida avalikes huvides ning neid võib kasutada teaduslikel, ajaloolistel või statistilistel eesmärkidel. Hästi põhjendatud juhtudel võib isikuandmeid töödelda ka õigusküsimuste lahendamise eesmärgil, sealhulgas kohustuste täitmiseks avalike halduseorganite ees ning õigusriskide jälgimiseks ja pidevaks hindamiseks.

STATISTILISED EESMÄRGID.

Töötlemise eesmärk:
Statistilised eesmärgid.

Töötlemise kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid aruannete ja statistika koostamiseks rakenduse kasutamise osana.

Töötlemisluba:
Meil on õigus teie isikuandmeid töödelda teie antud nõusoleku alusel. Kui te ei anna meile oma nõusolekut, ei töötle me teie isikuandmeid sel põhjusel.

Isikuandmete kategooriad, mida me töötleme:
Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, nendest andmetest tuletatud suhtlus, seosed ja profiilid, toote tehnilised andmed ja lokaliseerimisandmed.

Töötlus- ja arhiveerimisperiood:
Kuni andmetöötluse nõusoleku tühistamiseni.

Volitatud töötlejate või saajate kategooriad, kellele me võime isikuandmeid edastada:
Taotluse korral võib teie isikuandmeid edastada riigiasutustele, eelkõige kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikul määral ja seadusega sätestatud piirides.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmed vahetult teie käest.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse või riigiülestele organisatsioonidele:
Eespool nimetatud töötlemise raames ei edastada teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistesse ettevõtetesse.

Isikuandmetel põhinev automaatne otsuste tegemine:
Sellise isikuandmete töötlemise ajal ei toimu automaatset otsustamist isikuandmete põhjal.

Muu teave
Isikuandmeid võib arhiveerida avalikes huvides ning neid võib kasutada teaduslikel, ajaloolistel või statistilistel eesmärkidel. Hästi põhjendatud juhtudel võib isikuandmeid töödelda ka õigusküsimuste lahendamise eesmärgil, sealhulgas kohustuste täitmiseks avalike halduseorganite ees ning õigusriskide jälgimiseks ja pidevaks hindamiseks.

Mis õigused teil on?

Isikuandmete töötlemise osana on teil järgmised õigused:

tutvuda töödeldavate isikuandmetega.

tühistada nõusolek töötlemisega.

parandada ebaõiged, ebatäpsed või mittetäielikud isikuandmed.

taotleda isikuandmete kustutamine õiguslikust alusest loobumise korral või ebaseadusliku töötlemise korral.

piirata isikuandmete töötlemist.

saada koopia oma isikuandmetest masinloetavas formaadis enda või teise töötleja jaoks.

keelata andmete töötlemine, kui teie arvates on isikuandmete töötlemine ebaseaduslik.

mitte nõustuda automaatsete otsuste tegemisega.

Kuidas te saate oma õigusi kasutada?

Seoses oma õiguste kasutamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu, võttes arvesse taotluse menetlemisega seotud halduskulusid, kui andmesubjekti taotlused on ilmselgelt põhjendamatud või ülemäärased.

Küsimuste korral isikuandmete kaitse ja töötlemise kohta, kasutage alljärgnevaid sidevahendeid:

Telefoni teel:

+420 800 600 000

Posti teel:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Andmekaitseametnik

Küsimuste korral isikuandmete kaitse kohta, võite pöörduda otse ŠKODA AUTO andmekaitseametniku poole.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Kui te ei nõustu sellega, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käsitseb teie isikuandmeid, võite esitada kaebuse ettevõtte ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule või järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse amet
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/