Інформація про обробку персональних даних

Оперативне обслуговування додатка MyŠKODA App

У цьому документі ми, оператор персональних даних — компанія ŠKODA AUTO a.s., розташована за адресною: просп. Вацлава Клемента, 869, Млада-Болеслав II, Млада-Болеслав, 293 10 (Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav), ідентифікаційний номер: 00177041, і зареєстрована в Комерційному реєстрі Муніципального суду Праги, Розділ B, запис № 332 (далі — Компанія ŠKODA AUTO), надаємо інформацію про обробку персональних даних та про Ваші права, пов’язані з цією обробкою.

Обробка персональних даних здійснюється в рамках такої дільності:

НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ДОДАТКА MYŠKODA APP

Мета обробки:
Надання доступу до додатка MyŠKODA App

Опис мети обробки:
Ми використовуватимемо Ваші персональні дані для забезпечення функціональності додатка для Вас, включно з Вашою реєстрацією та входом у додаток. У разі призначення зустрічі в офісі компанії, що входить до дистриб’юторської мережі, ми передамо Ваші персональні дані обраній Вами компанії дистриб’юторської мережі.

Правові підстави обробки:
Ми уповноважені обробляти Ваші персональні дані на підставі наданої Вами згоди. Якщо Ви не надавали згоди на обробку персональних даних, ми їх не оброблятимемо.

Категорії оброблюваних персональних даних:
Ідентифікаційні дані, контактні дані, описові дані, комунікації, обмін інформацією та профілі, створені на підставі цих даних, технічні дані щодо продукту та локалізаційні дані.

Період обробки та архівування:
До моменту анулювання згоди на обробку даних.

Категорії обробників або отримувачів даних, яким може бути надано персональні дані:
Компанії дистриб’юторської мережі. На вимогу Ваші персональні дані може бути надано органам державної влади, зокрема судам, Поліції Чеської Республіка та іншим органам правопорядку, в обсязі, передбаченому чинним законодавством.

Джерело персональних даних:
Ми одержуємо персональні дані безпосередньо від Вас.

Передача персональних даних третім країнам або наднаціональним організаціям:
У контексті вищезазначеної обробки Ваші персональні дані не може бути передано жодним третім країнам або транснаціональним компаніям.

Автоматичне ухвалення рішень на основі персональних даних:
Протягом усього періоду обробки персональних даних автоматичне ухвалення рішень на основі персональних даних не застосовується.

Інша інформація
У суспільних інтересах персональні дані архівують і використовують у наукових, історичних та статистичних дослідженнях. В обґрунтованих випадках персональні дані можуть бути предметом обробки з метою врегулювання правових питань, включно зі здійсненням зобов’язань щодо органів державного управління, а також контролем та поточною оцінкою правових ризиків.

ПОКРАЩЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Мета обробки:
Покращення обслуговування

Опис процесу обробки:
Ми використовуватимемо Ваші персональні дані для покращення індивідуальної функціональності і, загалом, усього додатка.

Дозвіл на обробку:
Ми уповноважені обробляти Ваші персональні дані на підставі наданої Вами згоди. Якщо Ви не надавали згоди на обробку персональних даних, ми їх не оброблятимемо.

Категорії оброблюваних персональних даних:
Ідентифікаційні дані, контактні дані, описові дані, комунікації, обмін інформацією та профілі, створені на підставі цих даних, технічні дані щодо продукту та локалізаційні дані.

Період обробки та архівування:
До моменту анулювання згоди на обробку даних.

Категорії обробників або отримувачів даних, яким може бути надано персональні дані:
На вимогу Ваші персональні дані може бути надано органам державної влади, зокрема судам, Поліції Чеської Республіка та іншим органам правопорядку, в обсязі, передбаченому чинним законодавством.

Джерело персональних даних:
Ми одержуємо персональні дані безпосередньо від Вас.

Передача персональних даних третім країнам або наднаціональним організаціям:
У контексті вищезазначеної обробки Ваші персональні дані не може бути передано жодним третім країнам або транснаціональним компаніям.

Автоматичне ухвалення рішень на основі персональних даних:
Протягом усього періоду обробки персональних даних автоматичне ухвалення рішень на основі персональних даних не застосовується.

Інша інформація
У суспільних інтересах персональні дані архівують і використовують у наукових, історичних та статистичних дослідженнях. В обґрунтованих випадках персональні дані можуть бути предметом обробки з метою врегулювання правових питань, включно зі здійсненням зобов’язань щодо органів державного управління, а також контролем та поточною оцінкою правових ризиків.

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА

Мета обробки:
Статистична обробка

Опис процесу обробки:
Ми використовуватимемо Ваші персональні дані для складання звітів і статистичної звітності в рамках застосування додатка.

Дозвіл на обробку:
Ми уповноважені обробляти Ваші персональні дані на підставі наданої Вами згоди. Якщо Ви не надавали згоди на обробку персональних даних, ми їх не оброблятимемо.

Категорії оброблюваних персональних даних:
Ідентифікаційні дані, контактні дані, описові дані, комунікації, обмін інформацією та профілі, створені на підставі цих даних, технічні дані щодо продукту та локалізаційні дані.

Період обробки та архівування:
До моменту анулювання згоди на обробку даних.

Категорії обробників або отримувачів даних, яким може бути надано персональні дані:
На вимогу Ваші персональні дані може бути надано органам державної влади, зокрема судам, Поліції Чеської Республіка та іншим органам правопорядку, в обсязі, передбаченому чинним законодавством.

Джерело персональних даних:
Ми одержуємо персональні дані безпосередньо від Вас.

Передача персональних даних третім країнам або наднаціональним організаціям:
У контексті вищезазначеної обробки Ваші персональні дані не може бути передано жодним третім країнам або транснаціональним компаніям.

Автоматичне ухвалення рішень на основі персональних даних:
Протягом усього періоду обробки персональних даних автоматичне ухвалення рішень на основі персональних даних не застосовується.

Інша інформація
У суспільних інтересах персональні дані архівують і використовують у наукових, історичних та статистичних дослідженнях. В обґрунтованих випадках персональні дані можуть бути предметом обробки з метою врегулювання правових питань, включно зі здійсненням зобов’язань щодо органів державного управління, а також контролем та поточною оцінкою правових ризиків.

У чому полягають Ваші права?

У рамках процесу обробки персональних даних Ви маєте такі права:

Доступ до оброблюваних персональних даних.

Анулювання згоди на обробку персональних даних.

Виправлення помилкових, неточних або неповних персональних даних.

Видалення персональних даних у разі припинення дії правових підстав або в разі незаконної обробки.

Обмеження обробки даних.

Вилучення Ваших персональних даних у машинозчитуваному форматі для власних цілей або для передачі іншому оператору.

Заперечення проти обробки даних, якщо є підстави вважати, що обробка персональних даних є незаконною.

Відмова від участі в автоматичному ухваленні рішень.

Як скористатися своїми правами?

У зв’язку зі здійсненням Вами своїх прав компанія ŠKODA AUTO може стягувати обґрунтовану плату з урахуванням адміністративних витрат на обробку запиту в разі, якщо вимоги суб’єкта персональних даних явно необґрунтовані або неправомірні.

Для надсилання запитів щодо захисту та обробки персональних даних використовуйте такі канали зв’язку:

Електронна пошта:

Телефоном:

+420 800 600 000

Пошта:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Уповноважений із захисту персональних даних

З питань захисту персональних даних звертайтеся безпосередньо до уповноваженого із захисту персональних даних компанії ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Подання скарг

У разі незгоди з порядком обробки компанією ŠKODA AUTO Ваших персональних даних Ви можете подати скаргу уповноваженому із захисту персональних даних компанії ŠKODA AUTO або ж у контролюючі органи.

Управління із захисту персональних даних
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/