Information om bearbetning av personuppgifter

MyŠKODA App funktion

Med hjälp av detta dokument tillhandahåller vi - företaget ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10 Mladá Boleslav, Identifikationsnummer.: 00177041, registrerad i handelsregistret vid den kommunala domstolen i Prag under sektion B, ärendenr. 332, (hädanefter kallad ”ŠKODA AUTO”), - som dataregisteransvarig för personuppgifter, information om bearbetning av personuppgifter samt dina rättigheter i samband med det.

Bearbetningen av personuppgifter utförs som en del av följande aktivitet:
MyŠKODA App funktion

TILLHANDAHÅLLANDE AV MYŠKODA APP

Syftet med bearbetningen:
Tillhandahållande av MyŠKODA App

Beskrivning av syftet med bearbetningen:
Vi kommer att använda dina personuppgifter till att säkerställa funktionen för din applikation, inklusive din registrering och inloggning. Om du anordnar ett möte i lokalen för distributionsnätverksmedlemmarna, kommer vi att överföra dina uppgifter till den medlem av distributionsnätverket som du har valt.

Rättslig grund för bearbetningen:
Vi har behörighet att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Om du inte har gett oss ditt samtycke, kommer vi inte att behandla dina personuppgifter av samma anledning.

Kategorier för de personuppgifter vi behandlar:
Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, beskrivande uppgifter, kommunikation, interaktion och profiler som baseras på dessa uppgifter, tekniska uppgifter om produkten, samt lokaliseringsuppgifter.

Bearbetnings- och arkiveringsperiod:
Tills återkallning av samtycke till bearbetning av personuppgifter.

Kategorier för databehandlare eller mottagare till vilka vi kan tillhandahålla personuppgifter:
Medlem av distributionsnätverk. På begäran kan dina personuppgifter lämnas till offentliga myndigheter, framför allt till domstolar, Tjeckiska republikens polis och andra brottsbekämpande organ i den utsträckning som krävs och inom lagens gränser.

Källan till personuppgifterna:
Vi får uppgifterna direkt från dig.

Överföring av personuppgifter till tredje länder eller överstatliga organisationer:
Som en del av ovan nämnda bearbetning, kommer dina personuppgifter inte att överföras till något tredje land eller multinationellt företag.

Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter:
Under denna bearbetning av personuppgifter, sker inget automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter.

Annan information
Personuppgifter kan arkiveras på grund av allmänintresse och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål. I välgrundade fall kan personuppgifterna också vara föremål för bearbetning i samband med upplösning av juridiska ärenden, inklusive genomföranden av förpliktelser gentemot myndigheter, samt övervakning och löpande utvärdering av juridiska risker.  

FÖRBÄTTRING AV TJÄNSTER

Syftet med bearbetningen:
Förbättring av tjänster

Beskrivning av bearbetningen:
Vi kommer att använda dina personuppgifter för att förbättra enskilda funktioner, samt hela applikationen.

Tillstånd för bearbetningen:
Vi har behörighet att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Om du inte har gett oss ditt samtycke, kommer vi inte att behandla dina personuppgifter av samma anledning.

Kategorier för de personuppgifter vi behandlar:
Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, beskrivande uppgifter, kommunikation, interaktion och profiler som baseras på dessa uppgifter, tekniska uppgifter om produkten, samt lokaliseringsuppgifter.

Bearbetnings- och arkiveringsperiod:
Tills återkallning av samtycke till bearbetning av personuppgifter.

Kategorier för databehandlare eller mottagare till vilka vi kan tillhandahålla personuppgifter:
På begäran kan dina personuppgifter lämnas till offentliga myndigheter, framför allt till domstolar, Tjeckiska republikens polis och andra brottsbekämpande organ i den utsträckning som krävs och inom lagens gränser.

Källan till personuppgifterna:
Vi får uppgifterna direkt från dig.

Överföring av personuppgifter till tredje länder eller överstatliga organisationer:
Som en del av ovan nämnda bearbetning, kommer dina personuppgifter inte att överföras till något tredje land eller multinationellt företag.

Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter:
Under denna bearbetning av personuppgifter, sker inget automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter.

Annan information
Personuppgifter kan arkiveras på grund av allmänintresse och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål. I välgrundade fall kan personuppgifterna också vara föremål för bearbetning i samband med upplösning av juridiska ärenden, inklusive genomföranden av förpliktelser gentemot myndigheter, samt övervakning och löpande utvärdering av juridiska risker.

STATISKTISKA ÄNDAMÅL

Syftet med bearbetningen:
Statisktiska ändamål

Beskrivning av bearbetningen:
Vi kommer att använda dina personuppgifter till att skapa statistiska rapporter som en del av applikationsanvändningen.

Tillstånd för bearbetningen:
Vi har behörighet att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Om du inte har gett oss ditt samtycke, kommer vi inte att behandla dina personuppgifter av samma anledning.

Kategorier för de personuppgifter vi behandlar:
Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, beskrivande uppgifter, kommunikation, interaktion och profiler som baseras på dessa uppgifter, tekniska uppgifter om produkten, samt lokaliseringsuppgifter.

Bearbetnings- och arkiveringsperiod:
Tills återkallning av samtycke till bearbetning av personuppgifter.

Kategorier för databehandlare eller mottagare till vilka vi kan tillhandahålla personuppgifter:
På begäran kan dina personuppgifter lämnas till offentliga myndigheter, framför allt till domstolar, Tjeckiska republikens polis och andra brottsbekämpande organ i den utsträckning som krävs och inom lagens gränser.

Källan till personuppgifterna:
Vi får uppgifterna direkt från dig.

Överföring av personuppgifter till tredje länder eller överstatliga organisationer:
Som en del av ovan nämnda bearbetning, kommer dina personuppgifter inte att överföras till något tredje land eller multinationellt företag.

Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter:
Under denna bearbetning av personuppgifter, sker inget automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter.

Annan information
Personuppgifter kan arkiveras på grund av allmänintresse och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål. I välgrundade fall kan personuppgifterna också vara föremål för bearbetning i samband med upplösning av juridiska ärenden, inklusive genomföranden av förpliktelser gentemot myndigheter, samt övervakning och löpande utvärdering av juridiska risker.

Vilka rättigheter har du?

Som en del av bearbetningen av personuppgifter, har du följande rättigheter:

Tillgång till bearbetade personuppgifter.

Återkallning av samtycket till bearbetning av personuppgifter.

Korrigering av felaktiga, oriktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Radering av personuppgifter i händelse av uppsägning på rättslig grund eller vid olaglig bearbetning.

Begränsning av databearbetningen.

Utdrag från dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för dig själv eller en annan registeransvarig.

Motsätt dig bearbetningen av personuppgifter om du tror att den är olaglig.

Att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

I samband med utövandet av dina rättigheter kan ŠKODA AUTO ta ut en rimlig avgift med hänsyn till administrativa kostnader för behandling, när begäran från en registrerad person är uppenbart ogrundad eller överdriven.

För förfrågningar om skydd och bearbetning av personuppgifter, använd följande kommunikationskanaler:

Via telefon:

+420 800 600 000

Via ordinär postgång:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Dataskyddsombudet

Vid frågor om skydd av personuppgifter, kan du kontakta ŠKODA AUTO:s dataskyddsombud direkt.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Anföra ett klagomål

Om du inte håller med om hur ŠKODA AUTO bearbetar eller hanterar dina personuppgifter, kan du anföra klagomål till ŠKODA AUTOs dataskyddsombud, eller till en tillsynsmyndighet.

Myndighet för personuppgiftsskydd
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/