Information om bearbetning av personuppgifter

Användning av MyŠKODA-applikationen

I detta dokument tillhandahåller ŠKODA AUTO a.s., med bas på tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, Postnummer 293 01, organisationsnummer: 00177041, registrerad i handelsregistret vid den kommunala domstolen i Prag under sektion B, ärendenr. 332, (hädanefter kallad ”ŠKODA AUTO”), som dataregisteransvarig för personuppgifter, information om bearbetning av personuppgifter och dina rättigheter i samband med följande ämnesbearbetning.

Bearbetningen sker i relation till följande aktivitet:
Användning av MyŠKODA-applikationen

Syftet med bearbetning:
Användning av MyŠKODA-applikationen

Beskrivning av syftet med bearbetning:
Dina personuppgifter bearbetas efter registrering och aktivering av MyŠKODA applikationen (visning av lämplig digital bruksanvisning, sökning av återförsäljare, visning av teknisk och operativ information för produkter, sparande av parkeringsplats och färdplannering enligt kalender) inklusive stödet och utvecklingen därav.

Bearbetning av samtycke:
Bearbetning görs baserat på ditt samtycke.

Kategorier för personuppgifter som vi bearbetar:
Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, beskrivande uppgifter, kommunikation, interaktion, tekniska och operativa uppgifter för produkter, lokaliseringsuppgifter och profiler som härrör från dessa uppgifter.

Bearbetnings- och arkiveringsperiod:
10 år

Kategorier för behandlare eller mottagare som vi kan tillhandahålla personuppgifter till:
Dina personuppgifter kan lämnas till ŠKODA AUTOs och Volswagen-koncernens distributionsnätverk, för bearbetning och fastställda ändamål. Dina personuppgifter kan på begäran lämnas till offentliga myndigheter, framför allt till domstolar, Tjeckiska republikens polis och andra tillsynsmyndigheter i den utsträckning som krävs samt inom lagens gränser.

Källa för personuppgifter:
Baserat på dina uppgifter i applikationen och din profil på ŠKODA AUTOs webbsida.

Tillhandahålla personuppgifter till tredje länder eller internationella företag:
Dina personuppgifter kommer inte att tillhandahållas till tredje länder eller internationella företag i ämnesbearbetningssyfte.

Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter:
Automatiserat beslutsfattande utförs inte i bearbetningssyfte.

Övrig information:

Google Analytics
Den här appen använder Google Analytics, en tjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (hädanefter kallat "Google"). Google Analytics analyserar information om applikationens användning. Google kommer att överföra informationen och lagra den på servrar i USA. Google kommer att använda sådan information för att utvärdera applikationsanvändningen och att skapa rapporter om dess användning, som skickas till dess operatör. Google kan även tillhandahålla dessa data till tredje part för att få information behandlad eller om det krävs i juridiskt syfte. För att skydda användarens integritet använder ŠKODA AUTO Google Analytics-tjänsten utan att registrera användarens IP-adress.

Annat
Personuppgifter kan arkiveras på grund av allmänintresse och användas för vetenskapliga, historiska och statistiska forskningsändamål. I motiverade fall kan personuppgifterna vara föremål för bearbetning genom avveckling av juridiska frågor, inklusive genomföranden av förpliktelser gentemot myndigheter, samt övervakning och löpande utvärdering av juridiska risker.

Vilka rättigheter har du?

Som en del av bearbetningen av personuppgifter, har du följande rättigheter:

Tillgång till bearbetade personuppgifter.

Återkallning av samtycket till bearbetning av personuppgifter.

Korrigering av felaktiga, oriktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Radering av personuppgifter i händelse av uppsägning på rättslig grund eller vid olaglig bearbetning.

Begränsning av databearbetningen.

Utdrag från dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för dig själv eller en annan registeransvarig.

Motsätt dig bearbetningen av personuppgifter om du tror att den är olaglig.

Att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

I samband med utövandet av dina rättigheter kan ŠKODA AUTO ta ut en rimlig avgift med hänsyn till administrativa kostnader för behandling, när begäran från en registrerad person är uppenbart ogrundad eller överdriven.

För förfrågningar om skydd och bearbetning av personuppgifter, använd följande kommunikationskanaler:

Via telefon:

+420 800 600 000

Via ordinär postgång:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Dataskyddsombudet

Vid frågor om skydd av personuppgifter, kan du kontakta ŠKODA AUTO:s dataskyddsombud direkt.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Anföra ett klagomål

Om du inte håller med om hur ŠKODA AUTO bearbetar eller hanterar dina personuppgifter, kan du anföra klagomål till ŠKODA AUTOs dataskyddsombud, eller till en tillsynsmyndighet.

Myndighet för personuppgiftsskydd
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/