Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Uporaba aplikacije MyŠKODA

V tem dokumentu družba ŠKODA AUTO a.s. s sedežem na naslovu tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, poštna številka 293 01, reg. št. podjetja: 00177041, vpisani v register poslovnih družb, ki ga hrani okrajno sodišče v Pragi, pod št. dokumenta B 332 (v nadaljevanju »ŠKODA AUTO«), kot upravljavec osebnih podatkov, navaja informacije o obdelavi osebnih podatkov in vaših pravicah, povezanih z obdelavo.

Obdelava se izvaja v povezavi z naslednjo dejavnostjo:
Uporaba aplikacije MyŠKODA

Namen obdelave:
Uporaba aplikacije MyŠKODA

Opis namena obdelave:
Vaše osebne podatke obdelujemo po registraciji in aktivaciji vseh funkcij aplikacije MyŠKODA (prikaz ustreznega digitalnega priročnika, iskanje prodajalca, prikaz tehničnih in upravljalnih podatkov izdelkov, prihranki za parkirišča in načrtovanje poti v skladu s koledarjem), vključno s podporo in njenim razvojem.

Dovoljenje za obdelavo:
Podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:
Identifikacijski podatki, podatki za stik, opisni podatki, komunikacijski, interakcijski, tehnični in upravljalni podatki izdelkov, lokalizacijski podatki in profili, pridobljeni na podlagi takih podatkov.

Obdobje obdelave in arhiviranja:
10 let

Kategorije obdelovalcev oz. prejemnikov podatkov, katerim lahko posredujemo osebne podatke:
Vaše osebne podatke lahko posredujemo v prodajno mrežo družbe ŠKODA AUTO in Skupine Volkswagen za namene obdelave in predpisane namene. Na zahtevo lahko vaše osebne podatke posredujemo javnim organom, zlasti sodiščem, policiji Češke republike in drugim organom kazenskega pregona, v zahtevanem obsegu in znotraj zakonodaje.

Vir osebnih podatkov:
Na podlagi vaših vnosov v aplikacijo in vašega profila na spletni strani ŠKODA AUTO.

Posredovanje osebnih podatkov podjetjem v tretjih državah oz. mednarodnim podjetjem:
Za namene obdelave vaših osebnih podatkov ne posredujemo podjetjem v tretjih državah oz. mednarodnim podjetjem.

Avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov:
Avtomatizirano odločanje se ne izvaja za namene obdelave.

Razne informacije:

Google Analytics
Ta aplikacija uporablja Google Analytics, storitev, ki jo zagotavlja družba Google, Inc. (v nadaljevanju »Google«). Storitev Google Analytics analizira informacije o uporabi aplikacije. Družba Google prenese informacije in jih shrani na svojih strežnikih v Združenih državah. Google te informacije uporablja za namene ocenjevanja uporabe aplikacije in oblikovanje poročil o njeni uporabi, namenjenih upravljavcu aplikacije. Google lahko te podatke zagotavlja tudi tretjim osebam za obdelavo podatkov ali če so potrebni iz pravnih razlogov. Zaradi zaščite zasebnosti uporabnika družba ŠKODA AUTO uporablja storitev Google Analytics brez registracije IP-naslova uporabnika.

Drugo
Osebne podatke lahko arhiviramo zaradi javnega interesa in uporabljamo za znanstvene, zgodovinske in statistične raziskovalne namene. V utemeljenih primerih so lahko osebni podatki predmet obdelave za namene reševanja pravnih zadev, vključno z izvajanjem obveznosti do javnih javnih organov ter nadzorom in tekočim ocenjevanjem pravnih tveganj.

Kakšne so vaše pravice?

V okviru obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice:

Dostop do obdelovanih osebnih podatkov.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

Popravki nepravilnih, netočnih oz. nepopolnih osebnih podatkov.

Izbris osebnih podatkov v primeru preklica na pravni osnovi ali v primeru nezakonite obdelave.

Omejitev obdelave podatkov.

Izpis vaših osebnih podatkov v strojno čitljivem formatu za vas ali za drugega nadzornika.

Ugovarjanje obdelavi podatkov, če menite, da je obdelava osebnih podatkov nezakonita.

Zavrnitev avtomatiziranega odločanja.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice?

V povezavi z uveljavljanjem vaših pravic lahko družba ŠKODA AUTO zaračuna razumno takso ob upoštevanju administrativnih stroškov za obdelavo zahteve, če so zahteve osebe, na katero se podatki nanašajo, očitno neutemeljene ali pretirane.

Za vse poizvedovanje v zvezi z varstvom in obdelavo osebnih podatkov, uporabite naslednje komunikacijske kanale:

Po telefonu:

+420 800 600 000

Po pošti:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Uradna oseba za varstvo podatkov (DPO)

Za vprašanja glede varstva osebnih podatkov lahko stopite neposredno v stik z uradno osebo za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Vložitev pritožbe

Če se ne strinjate s tem, kako družba ŠKODA AUTO obdeluje ali ravna z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo uradni osebi za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO ali pri nadzornem organu.

Uradna oseba za varstvo podatkov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/