Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Delovanje aplikacije MyŠKODA App

S tem dokumentom kot nadzornik osebnih podatkov – družba ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikacijska številka podjetja: 00177041, vpisana v register poslovnih družb, ki ga hrani okrajno sodišče v Pragi, v del B, št. dokumenta 332 (v nadaljevanju »družba ŠKODA AUTO«) – zagotavljamo informacije o obdelavi osebnih podatkov in vaših pravicah, povezanih s to obdelavo.

Obdelava osebni podatkov se izvaja kot del naslednjih aktivnosti:
Delovanje aplikacije MyŠKODA App

IZVAJANJE APLIKACIJE MYŠKODA APP

Namen obdelave:
Izvajanje aplikacije MyŠKODA App

Opis namena obdelave:
Vaše osebne podatke bomo uporabili, da zagotovimo delovanje vaše aplikacije, vključno z registrsko številko in prijavo. Če se dogovorite za sestanek v prostorih člana prodajne mreže, bomo vaše podatke posredovali članu, pri katerem se želite sestati.

Pravna osnova obdelave:
Pooblaščeni smo za obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi soglasja, ki ga podate. Če nam ne posredujete svojega soglasja, ne bomo obdelovali vaših osebnih podatkov.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:
Podatki za identifikacijo, podatki o stiku, opisni podatki, komunikacija, interakcija in profili, ki so ustvarjeni na osnovi teh podatkov, tehnični podatki o izdelku in podatki za lokalizacijo.

Obdobje obdelave in arhiviranja:
Do preklica soglasja za obdelavo podatkov.

Kategorije obdelovalcev oz. prejemnikov podatkov, katerim lahko posredujemo osebne podatke:
Član prodajne mreže. Na zahtevo lahko vaše osebne podatke posredujemo javnim organom, zlasti sodiščem, policiji Češke republike in drugim organom pregona, v potrebnem obsegu in znotraj zakonskih omejitev.

Vir osebnih podatkov:
Osebne podatke pridobivamo neposredno od vas.

Prenosi osebnih podatkov v tretje države ali nadnacionalne organizacije:
Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretjo državo ali multinacionalno družbo v okviru zgoraj navedene obdelave.

Avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov:
Med to obdelavo osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov.

Druge informacije
Osebne podatke lahko arhiviramo zaradi javnega interesa in uporabljamo za znanstvene, zgodovinske ali statistične raziskovalne namene. V dobro utemeljenih primerih so lahko osebni podatki tudi predmet obdelave za namene reševanja pravnih zadev, vključno z izvajanjem obveznosti do javnih administrativnih organov ter nadzorom in tekočim ocenjevanjem pravnih tveganj.  

POUDAREK STORITEV

Namen obdelave:
Poudarek storitev

Opis obdelave:
Vaše osebne podatke bomo uporabili za izboljšavo posameznih funkcij in celotne aplikacije.

Pooblastilo za obdelavo:
Pooblaščeni smo za obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi soglasja, ki ga podate. Če nam ne posredujete svojega soglasja, ne bomo obdelovali vaših osebnih podatkov.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:
Podatki za identifikacijo, podatki o stiku, opisni podatki, komunikacija, interakcija in profili, ki so ustvarjeni na osnovi teh podatkov, tehnični podatki o izdelku in podatki za lokalizacijo.

Obdobje obdelave in arhiviranja:
Do preklica soglasja za obdelavo podatkov.

Kategorije obdelovalcev oz. prejemnikov podatkov, katerim lahko posredujemo osebne podatke:
Na zahtevo lahko vaše osebne podatke posredujemo javnim organom, zlasti sodiščem, policiji Češke republike in drugim organom pregona, v potrebnem obsegu in znotraj zakonskih omejitev.

Vir osebnih podatkov:
Osebne podatke pridobivamo neposredno od vas.

Prenosi osebnih podatkov v tretje države ali nadnacionalne organizacije:
Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretjo državo ali multinacionalno družbo v okviru zgoraj navedene obdelave.

Avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov:
Med to obdelavo osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov.

Druge informacije
Osebne podatke lahko arhiviramo zaradi javnega interesa in uporabljamo za znanstvene, zgodovinske ali statistične raziskovalne namene. V dobro utemeljenih primerih so lahko osebni podatki tudi predmet obdelave za namene reševanja pravnih zadev, vključno z izvajanjem obveznosti do javnih administrativnih organov ter nadzorom in tekočim ocenjevanjem pravnih tveganj.

STATISTIČNI NAMEN

Namen obdelave:
Statistični namen

Opis obdelave:
Osebne podatke bomo uporabljali za izdelavo poročil in statistično vračanje, kot del uporabe aplikacije.

Pooblastilo za obdelavo:
Pooblaščeni smo za obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi soglasja, ki ga podate. Če nam ne posredujete svojega soglasja, ne bomo obdelovali vaših osebnih podatkov.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:
Podatki za identifikacijo, podatki o stiku, opisni podatki, komunikacija, interakcija in profili, ki so ustvarjeni na osnovi teh podatkov, tehnični podatki o izdelku in podatki za lokalizacijo.

Obdobje obdelave in arhiviranja:
Do preklica soglasja za obdelavo podatkov.

Kategorije obdelovalcev oz. prejemnikov podatkov, katerim lahko posredujemo osebne podatke:
Na zahtevo lahko vaše osebne podatke posredujemo javnim organom, zlasti sodiščem, policiji Češke republike in drugim organom pregona, v potrebnem obsegu in znotraj zakonskih omejitev.

Vir osebnih podatkov:
Osebne podatke pridobivamo neposredno od vas.

Prenosi osebnih podatkov v tretje države ali nadnacionalne organizacije:
Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretjo državo ali multinacionalno družbo v okviru zgoraj navedene obdelave.

Avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov:
Med to obdelavo osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov.

Druge informacije
Osebne podatke lahko arhiviramo zaradi javnega interesa in uporabljamo za znanstvene, zgodovinske ali statistične raziskovalne namene. V dobro utemeljenih primerih so lahko osebni podatki tudi predmet obdelave za namene reševanja pravnih zadev, vključno z izvajanjem obveznosti do javnih administrativnih organov ter nadzorom in tekočim ocenjevanjem pravnih tveganj.  

Kakšne so vaše pravice?

V okviru obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice:

Dostop do obdelovanih osebnih podatkov.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

Popravki nepravilnih, netočnih oz. nepopolnih osebnih podatkov.

Izbris osebnih podatkov v primeru preklica na pravni osnovi ali v primeru nezakonite obdelave.

Omejitev obdelave podatkov.

Izpis vaših osebnih podatkov v strojno čitljivem formatu za vas ali za drugega nadzornika.

Ugovarjanje obdelavi podatkov, če menite, da je obdelava osebnih podatkov nezakonita.

Zavrnitev avtomatiziranega odločanja.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice?

V povezavi z uveljavljanjem vaših pravic lahko družba ŠKODA AUTO zaračuna razumno takso ob upoštevanju administrativnih stroškov za obdelavo zahteve, če so zahteve osebe, na katero se podatki nanašajo, očitno neutemeljene ali pretirane.

Za vse poizvedovanje v zvezi z varstvom in obdelavo osebnih podatkov, uporabite naslednje komunikacijske kanale:

Po telefonu:

+420 800 600 000

Po pošti:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Uradna oseba za varstvo podatkov (DPO)

Za vprašanja glede varstva osebnih podatkov lahko stopite neposredno v stik z uradno osebo za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Vložitev pritožbe

Če se ne strinjate s tem, kako družba ŠKODA AUTO obdeluje ali ravna z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo uradni osebi za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO ali pri nadzornem organu.

Uradna oseba za varstvo podatkov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/