Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizarea aplicației MyŠKODA

În acest document, ŠKODA AUTO a.s., cu sediul tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, Cod poștal 293 01, nr. de înregistrare al companiei:00177041 înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga sub nr. B 332., (denumită în continuare “ŠKODA AUTO”), ca operatorul datelor cu caracter personal, vă furnizează informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea.

Prelucrarea este realizată în relație cu următoarea activitate:
Utilizarea aplicației MyŠKODA

Scopul prelucrării:
Utilizarea aplicației MyŠKODA

Descrierea scopului prelucrării:
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate după înregistrarea și activarea tuturor funcțiilor aplicației MyŠKODA (afișarea manualului digital adecvat, căutare dealer, afișarea detaliilor tehnice și de operare ale produsului, salvări loc de parcare și planificarea rutei conform calendarului), inclusiv asistența și dezvoltarea acestora.

Autorizarea prelucrării:
Prelucrarea se realizează pe baza consimțământului oferit de dumneavoastră.

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:
Date de identificare, date de contact, date descriptive, comunicare, interacțiune, datele tehnice și de operare ale produselor, date de localizare și profiluri derivate pe baza acestor date.

Perioada de prelucrare și arhivare:
10 ani

Categorii de operatori sau beneficiari cărora le putem furniza datele cu caracter personal:
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizare rețelei de distribuție ŠKODA AUTO și Grupului Volkswagen în scopuri stipulate și de prelucrare. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate, la cerere, autorităților publice, în special instanțelor de judecată, organelor de Poliție din Republica Cehă și altor organisme însărcinate cu aplicarea legii, în limitele stabilite de lege.

Sursa datelor cu caracter personal:
Pe baza intrărilor din aplicație dumneavoastră și profilul dumneavoastră de pe pagina web a ŠKODA AUTO.

Furnizarea de date cu caracter personal către țări terțe sau către organizații supranaționale:
În scopul prelucrării, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi furnizare nici țărilor terțe, nici companiilor internaționale.

Proces decizional automatizat bazat pe datele cu caracter personal:
Luarea automată a deciziilor nu este efectuată în scopul prelucrării.

Alte informații:

Google Analytics
Această aplicație utilizează Google Analytics, un serviciu furnizat de Google, Inc. (denumită în continuare „Google”). Google Analytics analizează informații cu privire la utilizarea aplicației. Google va transmite informațiile și le va stoca pe serverele sale din Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării aplicației și crearea de rapoarte privind utilizarea acesteia, destinate operatorului său. De asemenea, Google poate furniza aceste date unor terți, pentru prelucrarea informațiilor sau dacă i se impune din motive legale. Pentru protecția intimității utilizatorului, ŠKODA AUTO utilizează serviciul Google Analytics fără înregistrarea adresei IP a utilizatorului.

Altele
Datele cu caracter personal pot fi arhivate în interes public și pot fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. În cazuri justificate, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul soluționării unor chestiuni juridice, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor față de organele administrației publice și pentru monitorizarea și evaluarea continuă a riscurilor de natură juridică.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Acces la datele cu caracter personal prelucrate.

Revocarea consimțământului cu privire la datele cu caracter personal prelucrate.

Să corectați datele cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete.

Ștergerea datelor cu caracter personal în cazul încetării temeiului juridic care a stat la baza prelucrării acestora sau în cazul prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal.

Limitarea prelucrării datelor.

Extras cu datele dumneavoastră cu caracter personal în format lizibil electronic, pentru dumneavoastră sau pentru un alt operator de date.

Formularea unor obiecții cu privire la prelucrarea datelor, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală.

Să nu fiți supus unui proces decizional automatizat.

Cum vă puteți exercita drepturile?

În legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră, ŠKODA AUTO poate aplica o taxă rezonabilă în raport cu costurile administrative aferente prelucrării cererii, în cazul în care cererile provenite de la o persoană vizată sunt în mod evident nefondate sau excesive.

Pentru întrebări legate de protecția și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, utilizați următoarele canale de comunicare:

Prin telefon:

+420 800 600 000

Prin poștă:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Responsabil cu protecția datelor (RPD)

Pentru întrebări privind protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor (RPD) al ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Depunerea plângerilor

Dacă nu sunteți de acord cu modul în care ŠKODA AUTO prelucrează sau utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la Responsabilul cu protecția datelor (RPD) al societății ŠKODA AUTO sau la autoritatea de supraveghere.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/