Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Operarea aplicației MyŠKODA App

Prin acest document, noi, în calitate de operator de date cu caracter personal – societatea ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Nr. de identificare: 00177041, înregistrată la Registrul Societăților ținut de Tribunalul Municipal din Praga la Secțiunea B, Dosarul nr. 332 (denumită în continuare „societatea ŠKODA AUTO”) – oferim informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal și despre drepturile pe care le aveți dumneavoastră în legătură cu prelucrarea acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal face parte din următoarea activitate:
Operarea aplicației MyŠKODA App

FURNIZAREA APLICAȚIEI MYŠKODA APP

Scopul prelucrării:
Furnizarea aplicației MyŠKODA App

Descrierea scopului prelucrării:
Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura funcțiile aplicației dumneavoastră, inclusiv înregistrarea și autentificarea. Dacă vă faceți o programare la sediul membrului rețelei de distribuție, vă vom transfera datele cu caracter personal către membrul rețelei de distribuție pe care l-ați ales.

Temeiul juridic al prelucrării:
Suntem autorizați să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza acordului exprimat de dumneavoastră. În cazul în care nu primim acest acord, noi nu vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, tocmai din acest motiv.

Categorii de date cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:
Datele de identificare, datele de contact, datele descriptive, comunicarea, interacțiunea și profilul derivate pe baza acestor date, datele tehnice ale produsului și datele de localizare.

Perioada de prelucrare și arhivare:
Până la revocarea consimțământului de prelucrare a datelor.

Categoriile de persoane împuternicite de operatorii de date sau de beneficiari cărora le putem furniza datele cu caracter personal:
Membru al rețelei de distribuție. La cerere, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate autorităților publice, în special instanțelor de judecată, organelor de Poliție din Republica Cehă și altor organisme însărcinate cu aplicarea legii, în măsura în care acest lucru este necesar și în limitele stabilite de lege.

Sursa datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal ne parvin direct de la dumneavoastră.

Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau către organizații supranaționale:
În cadrul prelucrării menționate mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către țări terțe sau către societăți multinaționale.

Proces decizional automatizat bazat pe datele cu caracter personal:
În cursul prelucrării datelor cu caracter personal, procesul decizional automatizat nu se bazează pe datele cu caracter personal.

Alte informații
Datele cu caracter personal pot fi arhivate în interes public și pot fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. În situații întemeiate, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul soluționării unor chestiuni juridice, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor față de organele administrației publice și pentru monitorizarea și evaluarea continuă a riscurilor de natură juridică.

ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR

Scopul prelucrării:
Îmbunătățirea serviciilor

Descrierea prelucrării:
Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îmbunătăți funcțiile individuale și aplicația în întregimea sa.

Autorizarea de prelucrare:
Suntem autorizați să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza acordului exprimat de dumneavoastră. În cazul în care nu primim acest acord, noi nu vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, tocmai din acest motiv.

Categorii de date cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:
Datele de identificare, datele de contact, datele descriptive, comunicarea, interacțiunea și profilul derivate pe baza acestor date, datele tehnice ale produsului și datele de localizare.

Perioada de prelucrare și arhivare:
Până la revocarea consimțământului de prelucrare a datelor.

Categoriile de persoane împuternicite de operatorii de date sau de beneficiari cărora le putem furniza datele cu caracter personal:
La cerere, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate autorităților publice, în special instanțelor de judecată, organelor de Poliție din Republica Cehă și altor organisme însărcinate cu aplicarea legii, în măsura în care acest lucru este necesar și în limitele stabilite de lege.

Sursa datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal ne parvin direct de la dumneavoastră.

Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau către organizații supranaționale:
În cadrul prelucrării menționate mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către țări terțe sau către societăți multinaționale.

Proces decizional automatizat bazat pe datele cu caracter personal:
În cursul prelucrării datelor cu caracter personal, procesul decizional automatizat nu se bazează pe datele cu caracter personal.

Alte informații
Datele cu caracter personal pot fi arhivate în interes public și pot fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. În situații întemeiate, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul soluționării unor chestiuni juridice, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor față de organele administrației publice și pentru monitorizarea și evaluarea continuă a riscurilor de natură juridică.  

SCOPURI STATISTICE

Scopul prelucrării:
Scopuri statistice

Descrierea prelucrării:
Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a crea rapoarte și declarații statistice ca parte a utilizării aplicației.

Autorizarea de prelucrare:
Suntem autorizați să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza acordului exprimat de dumneavoastră. În cazul în care nu primim acest acord, noi nu vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, tocmai din acest motiv.

Categorii de date cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:
Datele de identificare, datele de contact, datele descriptive, comunicarea, interacțiunea și profilul derivate pe baza acestor date, datele tehnice ale produsului și datele de localizare.

Perioada de prelucrare și arhivare:
Până la revocarea consimțământului de prelucrare a datelor.

Categoriile de persoane împuternicite de operatorii de date sau de beneficiari cărora le putem furniza datele cu caracter personal:
La cerere, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate autorităților publice, în special instanțelor de judecată, organelor de Poliție din Republica Cehă și altor organisme însărcinate cu aplicarea legii, în măsura în care acest lucru este necesar și în limitele stabilite de lege.

Sursa datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal ne parvin direct de la dumneavoastră.

Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau către organizații supranaționale:
În cadrul prelucrării menționate mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către țări terțe sau către societăți multinaționale.

Proces decizional automatizat bazat pe datele cu caracter personal:
În cursul prelucrării datelor cu caracter personal, procesul decizional automatizat nu se bazează pe datele cu caracter personal.

Alte informații
Datele cu caracter personal pot fi arhivate în interes public și pot fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. În situații întemeiate, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul soluționării unor chestiuni juridice, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor față de organele administrației publice și pentru monitorizarea și evaluarea continuă a riscurilor de natură juridică.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Acces la datele cu caracter personal prelucrate.

Revocarea consimțământului cu privire la datele cu caracter personal prelucrate.

Să corectați datele cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete.

Ștergerea datelor cu caracter personal în cazul încetării temeiului juridic care a stat la baza prelucrării acestora sau în cazul prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal.

Limitarea prelucrării datelor.

Extras cu datele dumneavoastră cu caracter personal în format lizibil electronic, pentru dumneavoastră sau pentru un alt operator de date.

Formularea unor obiecții cu privire la prelucrarea datelor, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală.

Să nu fiți supus unui proces decizional automatizat.

Cum vă puteți exercita drepturile?

În legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră, ŠKODA AUTO poate aplica o taxă rezonabilă în raport cu costurile administrative aferente prelucrării cererii, în cazul în care cererile provenite de la o persoană vizată sunt în mod evident nefondate sau excesive.

Pentru întrebări legate de protecția și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, utilizați următoarele canale de comunicare:

Prin telefon:

+420 800 600 000

Prin poștă:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Responsabil cu protecția datelor (RPD)

Pentru întrebări privind protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor (RPD) al ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Depunerea plângerilor

Dacă nu sunteți de acord cu modul în care ŠKODA AUTO prelucrează sau utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la Responsabilul cu protecția datelor (RPD) al societății ŠKODA AUTO sau la autoritatea de supraveghere.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/