Informasjon om behandling av personopplysninger

Bruk av MyŠKODA-applikasjonen

I dette dokumentet, ŠKODA AUTO a.s., base ved tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, postnummer 293 01, organisasjonsnummer: 00177041, registrert i Foretaksregisteret, vedtatt av Kommunalretten i Praha under filnummer B 332 (heretter kalt «ŠKODA AUTO»), som ansvarlig for personvern, gir deg informasjon om behandling av personopplysninger og dine rettigheter i forhold til emnet som behandles.

Behandling utføres i forhold til følgende aktivitet:
Bruk av MyŠKODA-applikasjonen

Behandlingsformål:
Bruk av MyŠKODA-applikasjonen

Beskrivelse av behandlingsformål:
Personopplysningene dine behandles etter registrering og aktivering av alle funksjoner i MyŠKODA-applikasjonen (visning av egnet digital håndbok, søk på forhandler, visning av tekniske og driftsmessige detaljer om produkter, parkeringsplassbesparelse og ruteplanlegging etter kalenderen) inkludert støtte og utvikling av det samme.

Autorisasjon til behandling:
Behandling utføres i henhold til ditt samtykke.

Kategorier av personopplysninger som vi behandler:
Identifikasjonsdata, kontaktdata, beskrivende data, kommunikasjon, samhandling, tekniske og operative data på produkter, lokaliseringsdata og profiler utledet fra slike data.

Behandlings- og oppbevaringsperiode:
10 år

Kategorier av behandlere og mottakere som vi kan gi personopplysninger til:
Personopplysningene dine kan gis til distribusjons-nettverket til ŠKODA AUTO og til Volkswagen-gruppen for behandling og fastsatte formål. På forespørsel kan personopplysningene dine gis til offentlige myndigheter, særlig til domstolene, det tsjekkiske politi og andre rettshåndhevende autoriteter i den grad det er nødvendig og innenfor loven.

Kilde til personopplysninger:
Basert på oppføringer i applikasjonen og profilen din på webområdet til ŠKODA AUTO.

Levere personopplysninger til tredjeland og internasjonale selskaper:
Med hensyn til emnet som behandles, skal personopplysningene dine ikke gis til tredjeland og internasjonale selskaper.

Automatisert beslutningsprosess basert på personopplysninger:
Automatisert beslutningsprosess utføres ikke for behandling.

Diverse informasjon:

Google Analytics
Denne appen bruker Google Analytics, en tjeneste som leveres av Google, Inc. (heretter kalt «Google»). Google Analytics analyserer informasjon om bruken av applikasjonen. Google overfører informasjonen og lagrer den på servere i USA. Google bruker slik informasjon til å evaluere bruken av applikasjonen og rapportere om bruken av dem til operatøren. Google kan også gi disse opplysningene til tredjeparter for behandling av informasjon eller om nødvendig, av juridiske årsaker. For å beskytte brukerens personopplysninger bruker ŠKODA AUTO tjenesten til Google Analytics uten å registrere brukerens IP-adresse.

Annet
Personopplysninger kan arkiveres i offentlig interesse og brukes til vitenskapelige, historiske og statistiske forskningsformål. I begrunnede tilfeller kan personopplysningene bli gjenstand for behandling i forbindelse med rettssaker, herunder oppfølging av forpliktelser overfor forvaltningsorganer og overvåking og løpende vurdering av juridiske risikoer.

Hvilke rettigheter har du?

Som del av behandlingen av personopplysningene har du følgende rettigheter:

Tilgang til behandlede personopplysninger.

Tilbakekalling av samtykket til behandling av personopplysninger.

Korreksjon av feil, unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.

Sletting av personopplysninger i tilfelle rettslig oppsigelse eller i tilfelle ulovlig behandling.

Begrensning av behandlingen av personopplysninger.

Utdrag av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for deg selv eller en annen kontrollør.

Nekte behandlingen av personopplysningene hvis du mener at behandlingen av personopplysninger er ulovlig.

Ikke være gjenstand for automatiserte beslutninger.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?

I forbindelse med utøvelsen av dine rettigheter kan ŠKODA AUTO kreve en rimelig avgift med tanke på de administrative kostnadene for behandling av forespørselen, dersom forespørselen fra eieren av personopplysningene er åpenbart ubegrunnet eller overdreven.

For henvendelser knyttet til personopplysningene og behandling kan du bruke følgende kommunikasjonskanaler:

Via telefon:

+420 800 600 000

Via post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Personvernansvarlig (DPO)

For spørsmål vedrørende personvern kan du ta direkte kontakt med Personvernansvarlig (DPO) for ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Sende en klage

Hvis du ikke er enig i hvordan ŠKODA AUTO behandler eller håndterer personopplysningene dine, kan du sende en klage til Personvernansvarlig (DPO) for ŠKODA AUTO eller til en tilsynsmyndighet.

Kontor for Personvern
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/