Informasjon om behandling av personopplysninger

Bruk av MyŠKODA App

Med dette dokumentet leverer vi, som kontrollør av personopplysninger – selskapet ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10 Mladá Boleslav, identifikasjonsnummer: 00177041, registrert i Foretaksregisteret som holdes av den kommunale domstolen i Praha under seksjon B, fil nr. 332 (heretter kalt «ŠKODA AUTO») – informasjon om behandling av personopplysninger og dine rettigheter knyttet til denne behandlingen.

Behandlingen av personopplysninger utføres som del av følgende aktivitet:
Bruk av MyŠKODA App

OPPRETTELSE AV MYŠKODA APP

Formål med behandlingen:
Opprettelse av MyŠKODA App

Beskrivelse av formålet med behandlingen:
Vi vil bruke personopplysningene dine til å sikre applikasjonens funksjonalitet, inkludert din registrering og pålogging. Hvis du arrangerer en avtale på stedet for distribusjonsnettverk-medlemmet, vil vi sende personopplysningene dine til medlemmet av det distribusjonsnettverket som du har valgt.

Rettslig grunnlag for behandlingen:
Vi er autorisert til å behandle dine personopplysninger basert på samtykket som du har gitt oss. Hvis du ikke har gitt ditt samtykke, vil vi derfor ikke behandle dine personopplysninger.

Kategorier av personopplysninger som vi behandler:
Identifikasjonsdata, kontaktdata, beskrivende data, kommunikasjon, samhandling og profiler utledet fra disse dataene, tekniske data på produktet og lokaliseringsdata.

Behandlings- og oppbevaringsperiode:
Inntil tilbakekalling av samtykke til databehandling.

Kategorier av dataprosessorer og mottakere som vi kan gi personopplysninger til:
Medlem av distribusjonsnettverk. På forespørsel kan personopplysningene dine gis til offentlige myndigheter, særlig til domstolene, det tsjekkiske politi og andre rettshåndhevende organer i den grad det er nødvendig innenfor lovens grenser.

Personopplysningenes kilde:
Vi mottar personopplysninger direkte fra deg.

Overføring av personopplysninger til tredjeland og overnasjonale organisasjoner:
Som en del av ovennevnte behandling vil dine personopplysninger ikke bli sendt til tredjeland og multinasjonale selskap.

Automatisert beslutningsprosess basert på personopplysninger:
Under denne behandlingen av personopplysninger skjer det ingen automatisk beslutningsprosess basert på personopplysningene.

Annen informasjon
Personopplysninger kan arkiveres i offentlig interesse og brukes til vitenskapelige, historiske og statistiske forskningsformål. I velbegrunnede tilfeller kan personopplysningene også bli gjenstand for behandling i forbindelse med rettssaker, herunder oppfølging av forpliktelser overfor forvaltningsorganer og overvåking og løpende vurdering av juridiske risikoer.  

FORBEDRING AV TJENESTER

Formål med behandlingen:
Forbedring av tjenester

Beskrivelse av behandlingen:
Vi vil bruke dine personopplysninger til å forbedre enkeltfunksjoner og hele applikasjonen.

Fullmakt til behandling:
Vi er autorisert til å behandle dine personopplysninger basert på samtykket som du har gitt oss. Hvis du ikke har gitt ditt samtykke, vil vi derfor ikke behandle dine personopplysninger.

Kategorier av personopplysninger som vi behandler:
Identifikasjonsdata, kontaktdata, beskrivende data, kommunikasjon, samhandling og profiler utledet fra disse dataene, tekniske data på produktet og lokaliseringsdata.

Behandlings- og oppbevaringsperiode:
Inntil tilbakekalling av samtykke til databehandling.

Kategorier av dataprosessorer og mottakere som vi kan gi personopplysninger til:
På forespørsel kan personopplysningene dine gis til offentlige myndigheter, særlig til domstolene, det tsjekkiske politi og andre rettshåndhevende organer i den grad det er nødvendig innenfor lovens grenser.

Personopplysningenes kilde:
Vi mottar personopplysninger direkte fra deg.

Overføring av personopplysninger til tredjeland og overnasjonale organisasjoner:
Som en del av ovennevnte behandling vil dine personopplysninger ikke bli sendt til tredjeland og multinasjonale selskap.

Automatisert beslutningsprosess basert på personopplysninger:
Under denne behandlingen av personopplysninger skjer det ingen automatisk beslutningsprosess basert på personopplysningene.

Annen informasjon
Personopplysninger kan arkiveres i offentlig interesse og brukes til vitenskapelige, historiske og statistiske forskningsformål. I velbegrunnede tilfeller kan personopplysningene også bli gjenstand for behandling i forbindelse med rettssaker, herunder oppfølging av forpliktelser overfor forvaltningsorganer og overvåking og løpende vurdering av juridiske risikoer.  

STATISTISKE FORMÅL

Formål med behandlingen:
Statistiske formål

Beskrivelse av behandlingen:
Vi vil bruke dine personopplysninger til å utvikle rapporter og statistikk som en del av bruken av applikasjonen.

Fullmakt til behandling:
Vi er autorisert til å behandle dine personopplysninger basert på samtykket som du har gitt oss. Hvis du ikke har gitt ditt samtykke, vil vi derfor ikke behandle dine personopplysninger.

Kategorier av personopplysninger som vi behandler:
Identifikasjonsdata, kontaktdata, beskrivende data, kommunikasjon, samhandling og profiler utledet fra disse dataene, tekniske data på produktet og lokaliseringsdata.

Behandlings- og oppbevaringsperiode:
Inntil tilbakekalling av samtykke til databehandling.

Kategorier av dataprosessorer og mottakere som vi kan gi personopplysninger til:
På forespørsel kan personopplysningene dine gis til offentlige myndigheter, særlig til domstolene, det tsjekkiske politi og andre rettshåndhevende organer i den grad det er nødvendig innenfor lovens grenser.

Personopplysningenes kilde:
Vi mottar personopplysninger direkte fra deg.

Overføring av personopplysninger til tredjeland og overnasjonale organisasjoner:
Som en del av ovennevnte behandling vil dine personopplysninger ikke bli sendt til tredjeland og multinasjonale selskap.

Automatisert beslutningsprosess basert på personopplysninger:
Under denne behandlingen av personopplysninger skjer det ingen automatisk beslutningsprosess basert på personopplysningene.

Annen informasjon
Personopplysninger kan arkiveres i offentlig interesse og brukes til vitenskapelige, historiske og statistiske forskningsformål. I velbegrunnede tilfeller kan personopplysningene også bli gjenstand for behandling i forbindelse med rettssaker, herunder oppfølging av forpliktelser overfor forvaltningsorganer og overvåking og løpende vurdering av juridiske risikoer.

Hvilke rettigheter har du?

Som del av behandlingen av personopplysningene har du følgende rettigheter:

Tilgang til behandlede personopplysninger.

Tilbakekalling av samtykket til behandling av personopplysninger.

Korreksjon av feil, unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.

Sletting av personopplysninger i tilfelle rettslig oppsigelse eller i tilfelle ulovlig behandling.

Begrensning av behandlingen av personopplysninger.

Utdrag av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for deg selv eller en annen kontrollør.

Nekte behandlingen av personopplysningene hvis du mener at behandlingen av personopplysninger er ulovlig.

Ikke være gjenstand for automatiserte beslutninger.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?

I forbindelse med utøvelsen av dine rettigheter kan ŠKODA AUTO kreve en rimelig avgift med tanke på de administrative kostnadene for behandling av forespørselen, dersom forespørselen fra eieren av personopplysningene er åpenbart ubegrunnet eller overdreven.

For henvendelser knyttet til personopplysningene og behandling kan du bruke følgende kommunikasjonskanaler:

Via telefon:

+420 800 600 000

Via post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Personvernansvarlig (DPO)

For spørsmål vedrørende personvern kan du ta direkte kontakt med Personvernansvarlig (DPO) for ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Sende en klage

Hvis du ikke er enig i hvordan ŠKODA AUTO behandler eller håndterer personopplysningene dine, kan du sende en klage til Personvernansvarlig (DPO) for ŠKODA AUTO eller til en tilsynsmyndighet.

Kontor for Personvern
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/