Információ a személyes adatok feldolgozásáról

A MyŠKODA App alkalmazás üzemeltetése

Ezen dokumentumban, mi, mint az adatfeldolgozó – a ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, azonosítószám: 00177041, a Prágai Városi Bíróság cégjegyzékében bejegyezve: B 332 szám alatt, (a továbbiakban: „ŠKODA AUTO“) – információt biztosítunk a személyes adatok feldolgozásáról és az Ön ezzel kapcsolatos jogairól.

A személyes adatok feldolgozása az alábbi tevékenység részeként történik:
A MyŠKODA App alkalmazás üzemeltetése

A MYŠKODA APP ALKALMAZÁS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

A feldolgozás célja:
A MyŠKODA App alkalmazás rendelkezésre bocsátása

A feldolgozás céljának leírása:
Az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy biztosítsuk az alkalmazás funkcióinak működését, ideértve a regisztrációt és bejelentkezést. Amennyiben időpontot kér a terjesztési hálózat egyik tagjának telephelyén, személyes adatait továbbítjuk a terjesztési hálózat Ön által választott tagjának.

A feldolgozás jogalapja:
Személyes adatainak feldolgozására az Ön beleegyezése jogosít fel minket. Ha Ön nem adta ehhez beleegyezést, akkor nem dolgozzuk fel személyes adatait ilyen céllal.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:
Azonosítási adatok, elérhetőségi adatok, leíró adatok, kommunikáció, interakció és az ezen adatok alapján készült profilok, a termékre vonatkozó műszaki adatok és lokalizációs adatok.

Feldolgozási és archiválási időszak:
Az adatfeldolgozási engedély visszavonásáig.

Adatfeldolgozók vagy azon felek, amelyek számára átadhatjuk a személyes adatokat:
A terjesztési hálózat tagjai. Az Ön személyes adatai felkérésre átadhatók a hatóságoknak, különösen a bíróságoknak, a Cseh Köztársaság Rendőrségének és más bűnüldöző szerveknek, a szükséges mértékben és jogszerű keretek között.

A személyes adatok forrása:
A személyes adatokat közvetlenül Öntől kapjuk.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezeteknek:
A fenti feldolgozás részeként az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országokba vagy multinacionális cégeknek.

Automatizált döntéshozatal a személyes adatok alapján:
A személyes adatok feldolgozása során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra a személyes adatok alapján.

Egyéb információ
A személyes adatok társadalmi érdekből archiválhatók és felhasználhatók tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatási célokra. Megalapozott esetben a személyes adatok feldolgozhatók jogi eljárások céljából is, ideértve a közigazgatási szervek irányába fennálló kötelezettségeket, illetve a jogi kockázatok megfigyelését és folyamatos értékelését.  

A SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

A feldolgozás célja:
A szolgáltatások fejlesztése

A feldolgozás leírása:
Személyes adatait az egyes funkciók, illetve az alkalmazás egészének fejlesztésére használjuk fel.

Az adatfeldolgozás jogalapja:
Személyes adatainak feldolgozására az Ön beleegyezése jogosít fel minket. Ha Ön nem adta ehhez beleegyezést, akkor nem dolgozzuk fel személyes adatait ilyen céllal.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:
Azonosítási adatok, elérhetőségi adatok, leíró adatok, kommunikáció, interakció és az ezen adatok alapján készült profilok, a termékre vonatkozó műszaki adatok és lokalizációs adatok.

Feldolgozási és archiválási időszak:
Az adatfeldolgozási engedély visszavonásáig.

Adatfeldolgozók vagy azon felek, amelyek számára átadhatjuk a személyes adatokat:
Az Ön személyes adatai felkérésre átadhatók a hatóságoknak, különösen a bíróságoknak, a Cseh Köztársaság Rendőrségének és más bűnüldöző szerveknek, a szükséges mértékben és jogszerű keretek között.

A személyes adatok forrása:
A személyes adatokat közvetlenül Öntől kapjuk.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezeteknek:
A fenti feldolgozás részeként az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országokba vagy multinacionális cégeknek.

Automatizált döntéshozatal a személyes adatok alapján:
A személyes adatok feldolgozása során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra a személyes adatok alapján.

Egyéb információ
A személyes adatok társadalmi érdekből archiválhatók és felhasználhatók tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatási célokra. Megalapozott esetben a személyes adatok feldolgozhatók jogi eljárások céljából is, ideértve a közigazgatási szervek irányába fennálló kötelezettségeket, illetve a jogi kockázatok megfigyelését és folyamatos értékelését.

STATISZTIKAI CÉLOK

A feldolgozás célja:
Statisztikai célok

A feldolgozás leírása:
Személyes adatait jelentések és statisztikai összesítések elkészítésére használjuk fel az alkalmazás használatának részeként.

Az adatfeldolgozás jogalapja:
Személyes adatainak feldolgozására az Ön beleegyezése jogosít fel minket. Ha Ön nem adta ehhez beleegyezést, akkor nem dolgozzuk fel személyes adatait ilyen céllal.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:
Azonosítási adatok, elérhetőségi adatok, leíró adatok, kommunikáció, interakció és az ezen adatok alapján készült profilok, a termékre vonatkozó műszaki adatok és lokalizációs adatok.

Feldolgozási és archiválási időszak:
Az adatfeldolgozási engedély visszavonásáig.

Adatfeldolgozók vagy azon felek, amelyek számára átadhatjuk a személyes adatokat:
Az Ön személyes adatai felkérésre átadhatók a hatóságoknak, különösen a bíróságoknak, a Cseh Köztársaság Rendőrségének és más bűnüldöző szerveknek, a szükséges mértékben és jogszerű keretek között.

A személyes adatok forrása:
A személyes adatokat közvetlenül Öntől kapjuk.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezeteknek:
A fenti feldolgozás részeként az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országokba vagy multinacionális cégeknek.

Automatizált döntéshozatal a személyes adatok alapján:
A személyes adatok feldolgozása során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra a személyes adatok alapján.

Egyéb információ
A személyes adatok társadalmi érdekből archiválhatók és felhasználhatók tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatási célokra. Megalapozott esetben a személyes adatok feldolgozhatók jogi eljárások céljából is, ideértve a közigazgatási szervek irányába fennálló kötelezettségeket, illetve a jogi kockázatok megfigyelését és folyamatos értékelését.

Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

Hozzáférés a feldolgozott személyes adatokhoz.

A személyes adatok feldolgozására adott engedély visszavonása.

A téves, pontatlan vagy hiányos személyes adatok kijavítása.

A személyes adatok törlése a cél jogalapjának megszűnése vagy jogosulatlan feldolgozás esetén.

Az adatfeldolgozás korlátozása.

Személyes adatainak kinyerése gépi formátumban saját maga vagy egy másik adatkezelő számára.

Megtilthatja az adatfeldolgozást, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása jogtalan.

Joga van hozzá, hogy ne váljon automatizált döntéshozatal alanyává.

Hogyan gyakorolhatja jogait?

Jogainak gyakorlásával kapcsolatban a ŠKODA AUTO észszerű mértékű díjat számíthat fel az igénylés feldolgozásának adminisztratív költségeiért, amennyiben az adattulajdonos igényei megalapozatlannak vagy túlzónak tűnnek.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

Telefon:

+420 800 600 000

Posta:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Adatvédelmi vezető (DPO)

A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseivel közvetlenül a ŠKODA AUTO adatvédelmi vezetőjéhez (DPO) is fordulhat.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Panasztétel

Amennyiben nem ért egyet azzal, ahogy a ŠKODA AUTO az Ön személyes adatait feldolgozza és kezeli, panaszt tehet a ŠKODA AUTO adatvédelmi vezetőjénél (DPO) vagy a felügyeleti szerveknél.

Személyes adatvédelmi hivatal
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/