Információ a személyes adatok feldolgozásáról

A MyŠKODA alkalmazás használata

Ezen dokumentumban a ŠKODA AUTO a.s., székhelye: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, irányítószám: 293 01, cégjegyzékszám: 00177041, a Prágai Városi Bíróság cégjegyzékében bejegyezve: B 332 szám alatt, (a továbbiakban: „ŠKODA AUTO“), mint a személyes adatok kezelője, információt biztosít a személyes adatok feldolgozásáról és az Ön ezen adatfeldolgozással kapcsolatos jogairól.

Az adatfeldolgozás az alábbi tevékenységgel kapcsolatban történik:
A MyŠKODA alkalmazás használata

A feldolgozás célja:
A MyŠKODA alkalmazás használata

A feldolgozás céljának leírása:
Az Ön személyes adatainak feldolgozása a MyŠKODA alkalmazásba történő regisztrációt és az összes funkció aktiválását követően történik (a megfelelő digitális kézikönyv megjelenítése, kereskedő keresése, termékek műszaki és használati adatainak megjelenítése, parkolási megtakarítások és útvonaltervezés naptár alapján) ideértve az alkalmazás támogatását és fejlesztését.

A feldolgozás engedélyezése:
Az adatfeldolgozás az Ön beleegyezése alapján történik.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:
Azonosítási adatok, elérhetőségi adatok, leíró adatok, kommunikáció, interakció, termékek műszaki és használati adatai, lokalizációs adatok, és az ezen adatok alapján készült profilok.

Feldolgozási és archiválási időszak:
10 év

Adatfeldolgozók vagy azon felek, amelyek számára átadhatjuk a személyes adatokat:
Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk a ŠKODA AUTO és a Volkswagen Csoport terjesztői hálózatának feldolgozásra és a megadott célokra. Az Ön személyes adatai felkérésre átadhatók a hatóságoknak, különösen a bíróságoknak, a Cseh Köztársaság Rendőrségének és más bűnüldöző szerveknek, a szükséges mértékben és jogszerű keretek között.

A személyes adatok forrása:
Az Ön adatbevitele az alkalmazásba és a ŠKODA AUTO weboldalán létrehozott profilja.

A személyes adatok átadása harmadik országoknak vagy nemzetközi vállalatoknak:
A fenti feldolgozás céljaira az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országokba vagy nemzetközi cégeknek.

Automatizált döntéshozatal a személyes adatok alapján:
Nem történik automatizált döntéshozatal a feldolgozás céljaira.

Egyéb információk:

Google Analytics
Ez az alkalmazás a Google, Inc. (a továbbiakban „Google”) Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics elemzi az alkalmazás használatával kapcsolatos információkat. A Google továbbítja ezeket az információkat és az Egyesült Államokban található szervereken tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy értékeli az alkalmazás használatát és jelentéseket készít annak használatáról annak üzemeltetője számára. A Google ezeket az adatokat harmadik feleknek is továbbíthatja az adatok feldolgozása céljából, vagy ha ez törvényes kötelezettsége. A felhasználók adatvédelme érdekében a ŠKODA AUTO a Google Analytics szolgáltatást a felhasználók IP-címének feljegyzése nélkül használja.

Egyéb
A személyes adatok társadalmi érdekből archiválhatók és felhasználhatók tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatási célokra. Megalapozott esetben a személyes adatok feldolgozhatók jogi kérdések rendezése céljából is, ideértve a közigazgatási szervek irányába fennálló kötelezettségek teljesítését, illetve a jogi kockázatok megfigyelését és folyamatos értékelését.

Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

Hozzáférés a feldolgozott személyes adatokhoz.

A személyes adatok feldolgozására adott engedély visszavonása.

A téves, pontatlan vagy hiányos személyes adatok kijavítása.

A személyes adatok törlése a cél jogalapjának megszűnése vagy jogosulatlan feldolgozás esetén.

Az adatfeldolgozás korlátozása.

Személyes adatainak kinyerése gépi formátumban saját maga vagy egy másik adatkezelő számára.

Megtilthatja az adatfeldolgozást, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása jogtalan.

Joga van hozzá, hogy ne váljon automatizált döntéshozatal alanyává.

Hogyan gyakorolhatja jogait?

Jogainak gyakorlásával kapcsolatban a ŠKODA AUTO észszerű mértékű díjat számíthat fel az igénylés feldolgozásának adminisztratív költségeiért, amennyiben az adattulajdonos igényei megalapozatlannak vagy túlzónak tűnnek.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

Telefon:

+420 800 600 000

Posta:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Adatvédelmi vezető (DPO)

A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseivel közvetlenül a ŠKODA AUTO adatvédelmi vezetőjéhez (DPO) is fordulhat.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Panasztétel

Amennyiben nem ért egyet azzal, ahogy a ŠKODA AUTO az Ön személyes adatait feldolgozza és kezeli, panaszt tehet a ŠKODA AUTO adatvédelmi vezetőjénél (DPO) vagy a felügyeleti szerveknél.

Személyes adatvédelmi hivatal
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/