Tietoja henkilökohtaisten tietojen käsittelystä

MyŠKODA App - sovelluksen toiminta

Tämän asiakirjan kautta me henkilökohtaisten tietojen valvojana – yhtiö ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, tunnusnro: 00177041, rekisteröity Prahan raastuvanoikeuden kaupparekisteriin osioon B, kansionumero 332 (tästä eteenpäin ”ŠKODA AUTO”) – tarjoamme tietoja henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä sekä sinun oikeuksistasi tätä koskien.

Henkilötietojen käsittely toteutetaan osana seuraavaa toimintaa:

MYŠKODA APP -SOVELLUKSEN TARJOAMINEN

Käsittelyn tarkoitus:
MyŠKODA App -sovelluksen tarjoaminen

Käsittelyn tarkoituksen kuvaus:
Käytämme henkilökohtaisia tietojasi varmistamaan sovelluksesi toiminnallisuuden, mukaan lukien rekisteröintisi ja sisäänkirjautumisen. Jos sovit jakeluverkoston jäsenen tiloissa tapahtuvasta tapaamisesta, toimitamme henkilökohtaiset tietosi valitsemallesi jakeluverkoston jäsenelle.

Käsittelyn lakisääteinen perusta:
Meillä on valtuudet käsitellä henkilökohtaisia tietojasi myöntämäsi suostumuksen perusteella. Jos et anna suostumustasi, emme käsittele henkilökohtaisia tietojasi tässä tarkoituksessa.

Käsittelemiemme henkilökohtaisten tietojen eri luokat:
Tunnistavat tiedot, yhteystiedot, kuvailevat tiedot, kommunikaatio, vuorovaikutus ja profiilit, jotka johdetaan näistä tiedoista, tuotteen tekniset tiedot ja lokalisointitiedot.

Käsittely- ja arkistointiaika:
Kunnes tietojen käsittelyyn annettu suostumus kumotaan.

Niiden tietojen käsittelijöiden ja vastaanottajien luokat, joille saatamme tarjota henkilökohtaisia tietoja:
Jakeluverkoston jäsen. Pyynnöstä henkilökohtaisia tietojasi voidaan tarjota viranomaisille, erityisesti tuomioistuimille, Tšekin tasavallan poliisille ja muille lakitoimistoille välttämättömässä määrin ja lakien mukaisesti.

Henkilökohtaisten tietojen lähde:
Saamme henkilökohtaiset tietosi suoraan sinulta.

Henkilökohtaisten tietojen siirto muihin maihin tai ylikansallisille järjestöille:
Yllä mainitun käsittelyn osana henkilökohtaisia tietojasi ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille yhtiöille.

Automatisoitu päätöksenteko henkilökohtaisten tietojen pohjalta:
Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn aikana ei tapahdu henkilökohtaisiin tietoihin pohjautuvaa automatisoitua päätöksentekoa.

Muut tiedot
Henkilökohtaisia tietoja saatetaan arkistoida julkisten etujen vuoksi tai niitä saatetaan käyttää tieteellisissä, historiallisissa tai tilastollisissa tutkimustarkoituksissa. Perustelluissa tapauksissa henkilökohtaisia tietoja saatetaan lisäksi käsitellä lakiasiapäätösten yhteydessä, mukaan lukien velvollisuudet valtionhallinnollisia laitoksia kohtaan sekä lakisääteisten riskien valvonta ja käynnissä oleva arviointi.

PALVELUIDEN PARANTAMINEN

Käsittelyn tarkoitus:
Palveluiden parantaminen

Käsittelyn kuvaus:
Käytämme henkilökohtaisia tietojasi parantamaan yksittäisiä toimintoja sekä koko sovellusta.

Käsittelyn valtuutus:
Meillä on valtuudet käsitellä henkilökohtaisia tietojasi myöntämäsi suostumuksen perusteella. Jos et anna suostumustasi, emme käsittele henkilökohtaisia tietojasi tässä tarkoituksessa.

Käsittelemiemme henkilökohtaisten tietojen eri luokat:
Tunnistavat tiedot, yhteystiedot, kuvailevat tiedot, kommunikaatio, vuorovaikutus ja profiilit, jotka johdetaan näistä tiedoista, tuotteen tekniset tiedot ja lokalisointitiedot.

Käsittely- ja arkistointiaika:
Kunnes tietojen käsittelyyn annettu suostumus kumotaan.

Niiden tietojen käsittelijöiden ja vastaanottajien luokat, joille saatamme tarjota henkilökohtaisia tietoja:
Pyynnöstä henkilökohtaisia tietojasi voidaan tarjota viranomaisille, erityisesti tuomioistuimille, Tšekin tasavallan poliisille ja muille lakitoimistoille välttämättömässä määrin ja lakien mukaisesti.

Henkilökohtaisten tietojen lähde:
Saamme henkilökohtaiset tietosi suoraan sinulta.

Henkilökohtaisten tietojen siirto muihin maihin tai ylikansallisille järjestöille:
Yllä mainitun käsittelyn osana henkilökohtaisia tietojasi ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille yhtiöille.

Automatisoitu päätöksenteko henkilökohtaisten tietojen pohjalta:
Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn aikana ei tapahdu henkilökohtaisiin tietoihin pohjautuvaa automatisoitua päätöksentekoa.

Muut tiedot
Henkilökohtaisia tietoja saatetaan arkistoida julkisten etujen vuoksi tai niitä saatetaan käyttää tieteellisissä, historiallisissa tai tilastollisissa tutkimustarkoituksissa. Perustelluissa tapauksissa henkilökohtaisia tietoja saatetaan lisäksi käsitellä lakiasiapäätösten yhteydessä, mukaan lukien velvollisuudet valtionhallinnollisia laitoksia kohtaan sekä lakisääteisten riskien valvonta ja käynnissä oleva arviointi.


TILASTOLLISET TARKOITUKSET

Käsittelyn tarkoitus:
Tilastolliset tarkoitukset

Käsittelyn kuvaus:
Käytämme henkilökohtaisia tietojasi laatimaan raportteja ja tilastoja osana sovelluksen käyttöä.

Käsittelyn valtuutus:
Meillä on valtuudet käsitellä henkilökohtaisia tietojasi myöntämäsi suostumuksen perusteella. Jos et anna suostumustasi, emme käsittele henkilökohtaisia tietojasi tässä tarkoituksessa.

Käsittelemiemme henkilökohtaisten tietojen eri luokat:
Tunnistavat tiedot, yhteystiedot, kuvailevat tiedot, kommunikaatio, vuorovaikutus ja profiilit, jotka johdetaan näistä tiedoista, tuotteen tekniset tiedot ja lokalisointitiedot.

Käsittely- ja arkistointiaika:
Kunnes tietojen käsittelyyn annettu suostumus kumotaan.

Niiden tietojen käsittelijöiden ja vastaanottajien luokat, joille saatamme tarjota henkilökohtaisia tietoja:
Pyynnöstä henkilökohtaisia tietojasi voidaan tarjota viranomaisille, erityisesti tuomioistuimille, Tšekin tasavallan poliisille ja muille lakitoimistoille välttämättömässä määrin ja lakien mukaisesti.

Henkilökohtaisten tietojen lähde:
Saamme henkilökohtaiset tietosi suoraan sinulta.

Henkilökohtaisten tietojen siirto muihin maihin tai ylikansallisille järjestöille:
Yllä mainitun käsittelyn osana henkilökohtaisia tietojasi ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille yhtiöille.

Automatisoitu päätöksenteko henkilökohtaisten tietojen pohjalta:
Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn aikana ei tapahdu henkilökohtaisiin tietoihin pohjautuvaa automatisoitua päätöksentekoa.

Muut tiedot
Henkilökohtaisia tietoja saatetaan arkistoida julkisten etujen vuoksi tai niitä saatetaan käyttää tieteellisissä, historiallisissa tai tilastollisissa tutkimustarkoituksissa. Perustelluissa tapauksissa henkilökohtaisia tietoja saatetaan lisäksi käsitellä lakiasiapäätösten yhteydessä, mukaan lukien velvollisuudet valtionhallinnollisia laitoksia kohtaan sekä lakisääteisten riskien valvonta ja käynnissä oleva arviointi.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Osana henkilökohtaisten tietojen käsittelyä sinulla on seuraavat oikeudet:

Päästä käsiteltyihin henkilökohtaisiin tietoihin.

Perua suostumuksesi henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn.

Korjata virheelliset, epätarkat tai epätäydelliset henkilökohtaiset tiedot.

Poistaa henkilökohtaiset tiedot, jos tähän on lakipäätös tai jos käsittely on ollut lainvastaista.

Rajoittaa tietojen käsittelyä.

Saada ote henkilökohtaisista tiedoistasi koneluettavassa muodossa sinua itseäsi tai toista valvojaa varten.

Vastustaa tietojen käsittelyä, jos uskot, että henkilökohtaisten tietojesi käsittely on lainvastaista.

Olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi?

Oikeuksiesi käyttämisen yhteydessä ŠKODA AUTO saattaa veloittaa sinulta kohtuullisen summan pyynnön käsittelyn aiheuttamien hallintomenojen kattamiseksi, jos tietoihin liittyvät pyynnöt ovat ilmeisesti perusteettomia tai liiallisia.

Jos sinulla on kysyttävää henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta ja käsittelystä, ota yhteyttä seuraavien kanavien kautta:

Puhelimitse:

+420 800 600 000

Postitse:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Tietosuojavastaava (DPO)

Jos sinulla on kysyttävää henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta, voit ottaa suoraan yhteyttä ŠKODA AUTO -yhtiön tietosuojavastaavaan (DPO).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Valituksen teko

Jos et hyväksy tapaa, jolla ŠKODA AUTO käsittelee tai käyttää henkilökohtaisia tietojasi, voit tehdä valituksen ŠKODA AUTO -yhtiön tietosuojavastaavalle (DPO) tai valvovalle viranomaiselle.

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/