Tietoja henkilökohtaisten tietojen käsittelystä

MyŠKODA App - sovelluksen toiminta

Tässä asiakirjassa ŠKODA AUTO a.s. -yritys, jonka kotipaikka on tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, postinumero 293 01, Y-tunnus: 00177041, merkitty Prahan kaupunginoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin asianumerolla B 332 (tästä eteenpäin ”ŠKODA AUTO”), antaa sinulle henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjänä tietoa henkilökohtaisten tietojen käsittelystä ja oikeuksistasi liittyen tällaiseen käsittelyyn.

Käsittely tehdään seuraaviin toimintoihin liittyen:
MyŠKODA-sovelluksen käyttö

Käsittelyn tarkoitus:
MyŠKODA-sovelluksen käyttö

Käsittelyn tarkoituksen kuvaus:
Henkilökohtaisia tietojasi käsitellään MyŠKODA-sovelluksen tilin luomisen ja sen kaikkien toimintojen (oikean digitaalisen käsikirjan näytön, jälleenmyyjähaun, tuotteiden teknisten ja käyttötietojen näytön, pysäköintipaikan tallennuksen ja kalenterin mukaisen reittisuunnittelun) aktivoinnin jälkeen, mukaan lukien näihin liittyvä tuki ja kehittäminen.

Valtuutus käsittelyä varten:
Käsittely tehdään antamasi suostumuksen perusteella.

Käsittelemiemme henkilökohtaisten tietojen eri luokat:
Tunnistavat tiedot, yhteystiedot, kuvaavat tiedot, kommunikaatio, vuorovaikutus, tuotteiden tekniset ja käyttötiedot, tällaisista tiedoista johdetut lokalisointitiedot ja profiilit.

Käsittely- ja arkistointiaika:
10 vuotta

Niiden käsittelijöiden ja vastaanottajien luokat, joille saatamme luovuttaa henkilökohtaisia tietoja:
Henkilökohtaisia tietojasi saatetaan luovuttaa ŠKODA AUTO -yhtiön jakeluverkostolle ja Volkswagen Group -konsernille käsittelyä ja määrättyjä tarkoituksia varten. Henkilökohtaisia tietojasi voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisille, erityisesti tuomioistuimille, Tšekin tasavallan poliisille ja muille lainvalvojille välttämättömässä määrin ja lakien mukaisesti.

Henkilötietojen lähde:
Sovelluksessa antamasi tiedot ja profiilisi ŠKODA AUTO -verkkosivustolla.

Henkilökohtaisten tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille yrityksille:
Käsittelyyn liittyviä tarkoituksia varten henkilökohtaisia tietojasi ei luovuteta kolmansiin maihin eikä kansainvälisille yrityksille.

Automatisoitu päätöksenteko henkilökohtaisten tietojen pohjalta:
Automatisoitua päätöksentekoa ei tehdä käsittelyn tarkoituksia varten.

Muut tiedot

Google Analytics
Tämä sovellus käyttää Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc.:n (tästä eteenpäin ”Google”) tarjoama palvelu. Google Analytics analysoi tietoja sovelluksen käytöstä. Google siirtää tiedot ja säilyttää niitä Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla. Google käyttää tällaisia tietoja sovelluksen käytön arviointiin liittyviä tarkoituksia varten sekä laatiakseen raportteja käyttäjän käytöstä. Google saattaa myös jakaa näitä tietoja kolmansille osapuolille saadakseen tietoja prosessoiduista tiedoista tai lakisääteisistä syistä. Käyttäjän yksityisyyden suojaamiseksi ŠKODA AUTO käyttää Google Analytics -palvelua tallentamatta käyttäjän IP-osoitetta.

Muu
Henkilökohtaisia tietoja saatetaan arkistoida julkisten etujen vuoksi ja niitä saatetaan käyttää tieteellisissä, historiallisissa tai tilastollisissa tutkimustarkoituksissa. Perustelluissa tapauksissa henkilökohtaisia tietoja saatetaan käsitellä lakiasiain ratkaisemisen yhteydessä, mukaan lukien velvollisuudet viranomaisia kohtaan sekä oikeudellisten riskien valvonta ja jatkuva arviointi.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Osana henkilökohtaisten tietojen käsittelyä sinulla on seuraavat oikeudet:

Päästä käsiteltyihin henkilökohtaisiin tietoihin.

Perua suostumuksesi henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn.

Korjata virheelliset, epätarkat tai epätäydelliset henkilökohtaiset tiedot.

Poistaa henkilökohtaiset tiedot, jos tähän on lakipäätös tai jos käsittely on ollut lainvastaista.

Rajoittaa tietojen käsittelyä.

Saada ote henkilökohtaisista tiedoistasi koneluettavassa muodossa sinua itseäsi tai toista valvojaa varten.

Vastustaa tietojen käsittelyä, jos uskot, että henkilökohtaisten tietojesi käsittely on lainvastaista.

Olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi?

Oikeuksiesi käyttämisen yhteydessä ŠKODA AUTO saattaa veloittaa sinulta kohtuullisen summan pyynnön käsittelyn aiheuttamien hallintomenojen kattamiseksi, jos tietoihin liittyvät pyynnöt ovat ilmeisesti perusteettomia tai liiallisia.

Jos sinulla on kysyttävää henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta ja käsittelystä, ota yhteyttä seuraavien kanavien kautta:

Puhelimitse:

+420 800 600 000

Postitse:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Tietosuojavastaava (DPO)

Jos sinulla on kysyttävää henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta, voit ottaa suoraan yhteyttä ŠKODA AUTO -yhtiön tietosuojavastaavaan (DPO).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Valituksen teko

Jos et hyväksy tapaa, jolla ŠKODA AUTO käsittelee tai käyttää henkilökohtaisia tietojasi, voit tehdä valituksen ŠKODA AUTO -yhtiön tietosuojavastaavalle (DPO) tai valvovalle viranomaiselle.

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/