Oplysninger om behandling af personlige oplysninger

Drift af MyŠKODA App

I dette dokument fremlægger ŠKODA AUTO a.s. med hjemsted på adressen tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, postnummer 293 01, virksomhedens registreringsnr.: 00177041, registreret i handelsregistret hos byretten i Prag under filnr. B 332 (herefter omtalt som “ŠKODA AUTO”), som dataansvarlig oplysninger om behandlingen af personlige oplysninger og dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af registrerede personer.

Behandlingen sker i forbindelse med følgende aktivitet:
Brug af MyŠKODA-applikationen

Formålet med behandlingen:
Brug af MyŠKODA-applikationen

Beskrivelse af formålet med behandlingen:
Dine personlige oplysninger bliver behandlet efter tilmelding og aktivering af alle MyŠKODA-applikationens funktioner (visning af passende digital håndbog, forhandlersøgning, visning af tekniske og driftsmæssige produktoplysninger, parkeringspladssøgning og ruteplanlægning i henhold til kalender), inklusive support og udvikling deraf.

Tilladelse til behandlingen:
Behandlingen sker på baggrund af det samtykke, du har givet.

Kategorier af personlige oplysninger, som vi behandler:
Identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger, beskrivende oplysninger, kommunikation, interaktion, tekniske og driftsmæssige produktoplysninger, lokaliseringsoplysninger og profiler, der er udledt på baggrund af disse oplysninger.

Behandlings- og arkiveringsperiode:
10 år

Kategorier af databehandlere eller modtagere, som vi kan give de personlige oplysninger til:
Dine personlige oplysninger kan blive givet til ŠKODA AUTOs forhandlernetværk og til Volkswagen Group med henblik på behandling og til de anførte formål. På forlangende kan dine oplysninger blive givet offentlige myndigheder, især til domstolene, politiet i Tjekkiet og andre retshåndhævende myndigheder i det omfang det er nødvendigt og lovligt.

Kilde til personlige oplysninger:
På baggrund af dine indtastninger i applikationen og din profil på ŠKODA AUTO-webstedet.

Videregivelse af personlige oplysninger til tredjelande eller internationale virksomheder:
Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til hverken tredjelande eller internationale virksomheder med henblik på behandling.

Automatiseret beslutningstagning på grundlag af personlige oplysninger:
Automatiseret beslutningstagning udføres ikke med henblik på behandlingen.

Diverse oplysninger

Google Analytics
Denne app bruger Google Analytics, der er en tjeneste leveret af Google, Inc. (herefter omtalt som "Google"). Google Analytics analyserer oplysninger om brugen af applikationen. Google overfører oplysningerne til servere i USA, og lagrer oplysningerne der. Google bruger disse oplysninger til at analysere brugen af applikationen og til at udfærdige rapporter om brugen deraf på vegne af applikationens operatør. Google kan også videregive disse data til tredjeparter med henblik på behandling af oplysninger, eller hvis det kræves ved lov. Med hensyn til beskyttelsen af brugerens privatliv bruger ŠKODA AUTO Google Analytics-tjenesten uden registrering af brugerens IP-adresse.

Andet
Personlige data kan arkiveres i offentlighedens interesse og bruges til videnskabelig, historisk eller statistisk forskning. I berettigede tilfælde kan de personlige oplysninger også blive behandlet med henblik på afgørelse af retlige anliggender, herunder opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og til overvågning og løbende evaluering af juridiske risici.

Hvad er dine rettigheder?

Som del af behandlingen af personlige oplysninger har du følgende rettigheder:

Adgang til de behandlede personlige oplysninger.

Tilbagekaldelse af samtykket til behandling af personlige oplysninger.

Rettelse af forkerte, unøjagtige eller ufuldstændige personlige oplysninger.

Sletning af personlige oplysninger i tilfælde af opsigelse med juridisk grundlag eller ulovlig behandling.

Indskrænkning af databehandling.

Udtræk af dine personlige oplysninger i et maskinlæsbart format til dig selv eller til en anden ansvarlig.

Indsigelse mod databehandling, hvis du mener at behandlingen af personlige oplysninger er ulovlig.

Ikke være underlagt automatiseret beslutningstagning.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

I forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder kan firmaet ŠKODA AUTOopkræve et rimeligt gebyr, der tager hensyn til de administrative omkostninger for behandlingen af anmodningen hvis anmodningerne fra den registrerede person er åbenbart grundløse eller overdrevne.

Forespørgsler omkring beskyttelse af personlige oplysninger kan stiles via følgende kommunikationskanaler:

Telefonisk:

+420 800 600 000

Via post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Spørgsmål omrking beskyttelsen af personlige oplysninger kan stiles direkte til databeskyttelsesrådgiveren (DPO) for firmaet ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Indgivelse af klager

Hvis du skulle være uenig med den måde ŠKODA AUTO behandler eller håndterer dine personlige oplysninger, kan du indgive en klage hos databeskyttelsesrådgiveren (DPO) for ŠKODA AUTO eller en tilsynsmyndighed.

Databeskyttelsesrådgiver
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/