Oplysninger om behandling af personlige oplysninger

Drift af MyŠKODA App

Ved hjælp af dette dokument er vi som registeransvarlige for personoplysninger - selskabet ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikationsnummer: 00177041, optaget i virksomhedsregisteret ved byretten i Prag under afsnit B, arkivnr. 332, (herefter omtalt som "firmaet ŠKODA AUTO") – leverer oplysninger om behandlingen af personlige oplysninger og dine rettigheder i forhold til denne behandling.

Behandlingen af personoplysninger udføres som led i følgende aktivitet:

TILVEJEBRINGELSE AF MYŠKODA APP

Formålet med behandlingen:
Tilvejebringelse af MyŠKODA App

Beskrivelse af formålet med behandlingen:
Vi bruger dine personlige data til at sikre funktionaliteten i din applikation, herunder din registrering og login. Hvis du arrangerer en aftale hos medlemmet af distributionsnetværket, sender vi dine personoplysninger til det valgte distributionsnetværk.

Juridisk grundlag for behandlingen:
Vi er autoriserede til at behandle dine personlige oplysninger på baggrund af det samtykke, vi har modtaget fra dig. Hvis du ikke har givet dit samtykke til os, behandler vi derfor ikke dine personlige oplysninger.

Kategorier af personlige oplysninger vi behandler:
Identifikationsdata, kontaktdata, beskrivende data, kommunikation, interaktion og profiler afledt ud fra disse data, tekniske data om produkt og lokaliseringsdata.

Behandlings- og arkiveringsperiode:
Indtil tilbagekaldelse af samtykke til databehandling.

Kategorier af databehandlere eller modtagere vi kan give de personlige oplysninger til:
Medlem af distributionsnetværk. På forlangende kan dine personlige oplysninger udleveres til offentlige myndigheder, især til domstolene, politiet i Tjekkiet og andre retshåndhævende myndigheder i det omfang det er nødvendigt og lovligt.

Kilde til de personlige oplysninger:
Vi modtager de personlige oplysninger direkte fra dig.

Overførsel af personlige oplysninger til tredjelande eller overstatslige organisationer:
Som en del af den ovennævnte behandling overføres dine personlige oplysninger ikke til noget tredjeland eller til nogen multinational virksomhed.

Automatiseret beslutningstagning på grundlag af de personlige oplysninger:
Under denne behandling af personlige oplysninger sker der ingen automatiseret beslutningstagning på grundlag af de personlige oplysninger.

Andre oplysninger
Personlige data kan arkiveres i offentlighedens interesse og bruges til videnskabelig eller statistisk forskning. I velbegrundede tilfælde kan de personlige oplysninger også blive behandlet med henblik på retlige anliggender, herunder opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og til overvågning og løbende evaluering af juridiske risici.

FORBEDRING AF TJENESTER

Formålet med behandlingen:
Forbedring af tjenester

Beskrivelse af behandlingen:
Vi bruger dine personoplysninger til at forbedre individuelle funktionaliteter og hele applikationen.

Bemyndigelse til behandlingen:
Vi er autoriserede til at behandle dine personlige oplysninger på baggrund af det samtykke, vi har modtaget fra dig. Hvis du ikke har givet dit samtykke til os, behandler vi derfor ikke dine personlige oplysninger.

Kategorier af personlige oplysninger vi behandler:
Identifikationsdata, kontaktdata, beskrivende data, kommunikation, interaktion og profiler afledt ud fra disse data, tekniske data om produkt og lokaliseringsdata.

Behandlings- og arkiveringsperiode:
Indtil tilbagekaldelse af samtykke til databehandling.

Kategorier af databehandlere eller modtagere vi kan give de personlige oplysninger til:
På forlangende kan dine personlige oplysninger udleveres til offentlige myndigheder, især til domstolene, politiet i Tjekkiet og andre retshåndhævende myndigheder i det omfang det er nødvendigt og lovligt.

Kilde til de personlige oplysninger:
Vi modtager de personlige oplysninger direkte fra dig.

Overførsel af personlige oplysninger til tredjelande eller overstatslige organisationer:
Som en del af den ovennævnte behandling overføres dine personlige oplysninger ikke til noget tredjeland eller til nogen multinational virksomhed.

Automatiseret beslutningstagning på grundlag af de personlige oplysninger:
Under denne behandling af personlige oplysninger sker der ingen automatiseret beslutningstagning på grundlag af de personlige oplysninger.

Andre oplysninger
Personlige data kan arkiveres i offentlighedens interesse og bruges til videnskabelig eller statistisk forskning. I velbegrundede tilfælde kan de personlige oplysninger også blive behandlet med henblik på retlige anliggender, herunder opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og til overvågning og løbende evaluering af juridiske risici.

STATISTISKE FORMÅL

Formålet med behandlingen:
Statistiske formål

Beskrivelse af behandlingen:
Vi bruger dine personoplysninger til at udarbejde rapporter og statistiske afkast, som en del af brugen af applikationen.

Bemyndigelse til behandlingen:
Vi er autoriserede til at behandle dine personlige oplysninger på baggrund af det samtykke, vi har modtaget fra dig. Hvis du ikke har givet dit samtykke til os, behandler vi derfor ikke dine personlige oplysninger.

Kategorier af personlige oplysninger vi behandler:
Identifikationsdata, kontaktdata, beskrivende data, kommunikation, interaktion og profiler afledt ud fra disse data, tekniske data om produkt og lokaliseringsdata.

Behandlings- og arkiveringsperiode:
Indtil tilbagekaldelse af samtykke til databehandling.

Kategorier af databehandlere eller modtagere vi kan give de personlige oplysninger til:
På forlangende kan dine personlige oplysninger udleveres til offentlige myndigheder, især til domstolene, politiet i Tjekkiet og andre retshåndhævende myndigheder i det omfang det er nødvendigt og lovligt.

Kilde til de personlige oplysninger:
Vi modtager de personlige oplysninger direkte fra dig.

Overførsel af personlige oplysninger til tredjelande eller overstatslige organisationer:
Som en del af den ovennævnte behandling overføres dine personlige oplysninger ikke til noget tredjeland eller til nogen multinational virksomhed.

Automatiseret beslutningstagning på grundlag af de personlige oplysninger:
Under denne behandling af personlige oplysninger sker der ingen automatiseret beslutningstagning på grundlag af de personlige oplysninger.

Andre oplysninger
Personlige data kan arkiveres i offentlighedens interesse og bruges til videnskabelig eller statistisk forskning. I velbegrundede tilfælde kan de personlige oplysninger også blive behandlet med henblik på retlige anliggender, herunder opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og til overvågning og løbende evaluering af juridiske risici.

Hvad er dine rettigheder?

Som del af behandlingen af personlige oplysninger har du følgende rettigheder:

Adgang til de behandlede personlige oplysninger.

Tilbagekaldelse af samtykket til behandling af personlige oplysninger.

Rettelse af forkerte, unøjagtige eller ufuldstændige personlige oplysninger.

Sletning af personlige oplysninger i tilfælde af opsigelse med juridisk grundlag eller ulovlig behandling.

Indskrænkning af databehandling.

Udtræk af dine personlige oplysninger i et maskinlæsbart format til dig selv eller til en anden ansvarlig.

Indsigelse mod databehandling, hvis du mener at behandlingen af personlige oplysninger er ulovlig.

Ikke være underlagt automatiseret beslutningstagning.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

I forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder kan firmaet ŠKODA AUTOopkræve et rimeligt gebyr, der tager hensyn til de administrative omkostninger for behandlingen af anmodningen hvis anmodningerne fra den registrerede person er åbenbart grundløse eller overdrevne.

Forespørgsler omkring beskyttelse af personlige oplysninger kan stiles via følgende kommunikationskanaler:

Telefonisk:

+420 800 600 000

Via post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Spørgsmål omrking beskyttelsen af personlige oplysninger kan stiles direkte til databeskyttelsesrådgiveren (DPO) for firmaet ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Indgivelse af klager

Hvis du skulle være uenig med den måde ŠKODA AUTO behandler eller håndterer dine personlige oplysninger, kan du indgive en klage hos databeskyttelsesrådgiveren (DPO) for ŠKODA AUTO eller en tilsynsmyndighed.

Databeskyttelsesrådgiver
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/