Informacije o zaštiti ličnih podataka

Korištenje aplikacije MyŠKODA

U ovom dokumentu, ŠKODA AUTO a.s., sa sjedištem u tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, Poštanski broj 293 01, registracijski broj kompanije: 00177041, upisan u poslovnom registru koji se vodi na općinskom sudu u Pragu pod brojem B 332 (u daljnjem tekstu ŠKODA AUTO”), kao kontrolor ličnih podataka, osigurava vam informacije o obradi ličnih podataka i o vašim pravima povezanim sa subjektom obrađivanja.

Obrada se obavlja u vezi sa sljedećom aktivnosti:
Korištenje aplikacije MyŠKODA

Svrha obrađivanja:
Korištenje aplikacije MyŠKODA

Opis i svrha obrađivanja:
Vaši lični podaci se obrađuju nakon registracije i aktivacije svih funkcija aplikacije MyŠKODA (prikaz odgovarajućeg digitalnog priručnika, pretraga trgovaca, prikaz tehničkih i radnih detalja proizvoda, pohranjivanje parking mjesta i planiranje rute u skladu s kalendarom) uključujući njihovu podršku i razvoj.

Ovlaštenje za obradu:
Obrada se vrši na osnovu pristanak koji vi dodjeljujete.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacijski podaci, podaci za kontakt, opisni podaci, komunikacija, interakcija, tehnički i radni podaci o proizvodima, lokalizacijski podaci i profili izvedeni na osnovu takvih podataka.

Obrada i period arhiviranja:
10 godina

Kategorije obrađivača ili primalaca kojima možemo dati lične podatke:
Vaši lični podaci mogu se dostaviti distributivnoj mreži ŠKODA AUTO i Volkswagen Grupi za obradu i propisane svrhe. Vaši lični podaci mogu se, po zahtjevu, dostaviti javnim tijelima, naročito sudovima, policiji Češke Republike i drugim tijelima za provedbu zakona u zahtijevanoj mjeri i u okviru zakona.

Izvor ličnih podataka:
Na osnovu vaših ulaza u aplikaciju i vašeg profila na web stranici ŠKODA AUTO.

Dostavljanje ličnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim kompanijama:
Vaši lični podaci neće se dostavljati trećim stranama niti međunarodnim kompanijama za potrebe obrade subjekta.

Automatizirano odlučivanje na osnovu ličnih podataka:
Automatizirano odlučivanje ne obavlja se za potrebe obrađivanja.

Razne informacije:

Google Analytics
Ova aplikacija koristi Google analitiku, uslugu koju pruža Google, Inc. (u daljem tekstu "Google"). Google analitika analizira informacije o upotrebi aplikacije. Google će prenijeti informacije i pohraniti ih na servere u Sjedinjenim Državama. Google će koristiti takve informacije za potrebe procjenjivanja upotrebe aplikacije i praviti izvještaje o njenoj upotrebi, koji su namijenjeni za operatora. Google takođe može dati ove podatke trećim stranama kako bi se informacije obradile ili ako je potrebno u zakonske svrhe. Radi zaštite privatnosti korisnika, ŠKODA AUTO koristi usluge Google analitike bez registriranja IP adrese korisnika.

Ostalo
Lični podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i koristiti u naučne, historijske svrhe i u svrhe statističkog istraživanja. U opravdanim slučajevima, lični podaci mogu podlijegati obradi na temelju rješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema tijelima javne uprave i praćenje i trajnu procjenu pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

Kao dio obrade ličnih podataka, imate sljedeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Opoziv pristanka za obradu ličnih podataka.

Ispravka neispravnih, netačnih ili nepotpunih ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka u slučaju prekida pravne osnove ili u slučaju nezakonite obrade.

Ograničavanje obrade podataka.

Izvlačenje vaših ličnih podataka za sebe ili za drugog kontrolora u mašinski čitljivom formatu.

Podnošenje prigovora na obradu podataka ako vjerujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Da ne podliježete automatiziranom odlučivanju.

Kako možete ostvariti svoja prava?

U vezi s ostvarivanjem vaših prava ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove za obradu kada su zahtjevi od nosioca podataka očito neosnovani ili pretjerani.

Za pitanja koja se tiču zaštite i obrade ličnih podataka, koristite sljedeće kanale komunikacije:

Putem telefona:

+420 800 600 000

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik zaštite podataka (DPO)

Za pitanja koja se tiču zaštite ličnih podataka možete direktno kontaktirati službenika zaštite podataka (DPO) za ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje prigovora

U slučaju da se ne slažete s načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili rukuje vašim ličnim podacima, možete podnijeti prigovor službeniku zaštite podataka (DPO) za ŠKODA AUTO ili nadzornom tijelu.

Ured za zaštitu ličnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/