Informacije o zaštiti ličnih podataka

Informacije o zaštiti ličnih podataka

Posredstvom ovog dokumenta, mi, kao kontrolor ličnih podataka – kompanija ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikacijski broj: 00177041, upisan u trgovački registar koji se vodi u općinskom sudu u Pragu pod odjeljkom B, br. datoteke: 332 (u daljem tekstu „ ŠKODA AUTO”) – pružamo informacije o obradi ličnih podataka i vašim pravima vezanim za datu obradu.

Obrada ličnih podataka obavlja se kao dio sljedeće aktivnosti:

ODREDBE APLIKACIJE MYŠKODA APP

Svrha obrade:
Odredbe aplikacije MyŠKODA App

Opis svrhe obrade:
Koristit ćemo vaše lične podatke kako bismo osigurali funkcionalnost vaše aplikacije, uključujući vašu registraciju i prijavu. Ako dogovorite sastanak u prostorijama člana distributivne mreže, proslijedit ćemo vaše lične podatke članu distributivne mreže koju ste odabrali.

Zakonska osnova za obradu:
Mi smo ovlašteni da obrađujemo vaše lične podatke na osnovu pristanka koji ste nam dali. Ako nam niste dali svoj pristanak, nećemo obrađivati vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacijski podaci, podaci za kontakt, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili koji su izvedeni na osnovu tih podataka, tehnički podaci o proizvodu i lokalizacijski podaci.

Obrada i period arhiviranja:
Do opoziva pristanka na obradu podataka.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo dati lične podatke:
Član distributivne mreže. Na zahtjev, vaši lični podaci se mogu dostaviti javnim tijelima, naročito sudovima, policiji Republike Češke i drugim agencijama za provedbu zakona u potrebnoj mjeri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:
Lične podatke primamo direktno od vas.

Transfer ličnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalnim organizacijama:
Kao dio gore navedene obrade, vaši lični podaci neće se prenositi ni u koju treću zemlju ili multinacionalnu kompaniju.

Automatizirano odlučivanje na osnovu ličnih podataka:
Tokom ove obrade ličnih podataka, ne dolazi do automatiziranog odlučivanja na osnovu ličnih podataka.

Druge informacije
Lični podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i koristiti u naučne i historijske svrhe ili u svrhe statističkog istraživanja. U utemeljenim slučajevima lični podaci također mogu podlijegati obradi u svrhe rješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema tijelima javne uprave i praćenje i trajnu procjenu pravnih rizika.

POBOLJŠANJE USLUGA

Svrha obrade:
Poboljšanje usluga

Opis obrade:
Koristit ćemo vaše lične podatke kako bismo poboljšali pojedine funkcionalnosti kao i cijelu aplikaciju.

Odobrenje za obradu:
Mi smo ovlašteni da obrađujemo vaše lične podatke na osnovu pristanka koji ste nam dali. Ako nam niste dali svoj pristanak, nećemo obrađivati vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacijski podaci, podaci za kontakt, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili koji su izvedeni na osnovu tih podataka, tehnički podaci o proizvodu i lokalizacijski podaci.

Obrada i period arhiviranja:
Do opoziva pristanka na obradu podataka.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo dati lične podatke:
Na zahtjev, vaši lični podaci se mogu dostaviti javnim tijelima, naročito sudovima, policiji Republike Češke i drugim agencijama za provedbu zakona u potrebnoj mjeri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:
Lične podatke primamo direktno od vas.

Transfer ličnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalnim organizacijama:
Kao dio gore navedene obrade, vaši lični podaci neće se prenositi ni u koju treću zemlju ili multinacionalnu kompaniju.

Automatizirano odlučivanje na osnovu ličnih podataka:
Tokom ove obrade ličnih podataka, ne dolazi do automatiziranog odlučivanja na osnovu ličnih podataka.

Druge informacije
Lični podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i koristiti u naučne i historijske svrhe ili u svrhe statističkog istraživanja. U utemeljenim slučajevima lični podaci također mogu podlijegati obradi u svrhe rješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema tijelima javne uprave i praćenje i trajnu procjenu pravnih rizika.

STATISTIČKE SVRHE

Svrha obrade:
Statističke svrhe

Opis obrade:
Koristit ćemo vaše lične podatke kako bismo sačinili izvještaje i statističke povratne informacije kao dio korištenja aplikacije.

Odobrenje za obradu:
Mi smo ovlašteni da obrađujemo vaše lične podatke na osnovu pristanka koji ste nam dali. Ako nam niste dali svoj pristanak, nećemo obrađivati vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacijski podaci, podaci za kontakt, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili koji su izvedeni na osnovu tih podataka, tehnički podaci o proizvodu i lokalizacijski podaci.

Obrada i period arhiviranja:
Do opoziva pristanka na obradu podataka.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo dati lične podatke:
Na zahtjev, vaši lični podaci se mogu dostaviti javnim tijelima, naročito sudovima, policiji Republike Češke i drugim agencijama za provedbu zakona u potrebnoj mjeri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:
Lične podatke primamo direktno od vas.

Transfer ličnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalnim organizacijama:
Kao dio gore navedene obrade, vaši lični podaci neće se prenositi ni u koju treću zemlju ili multinacionalnu kompaniju.

Automatizirano odlučivanje na osnovu ličnih podataka:
Tokom ove obrade ličnih podataka, ne dolazi do automatiziranog odlučivanja na osnovu ličnih podataka.

Druge informacije
Lični podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i koristiti u naučne i historijske svrhe ili u svrhe statističkog istraživanja. U utemeljenim slučajevima lični podaci također mogu podlijegati obradi u svrhe rješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema tijelima javne uprave i praćenje i trajnu procjenu pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

Kao dio obrade ličnih podataka, imate sljedeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Opoziv pristanka za obradu ličnih podataka.

Ispravka neispravnih, netačnih ili nepotpunih ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka u slučaju prekida pravne osnove ili u slučaju nezakonite obrade.

Ograničavanje obrade podataka.

Izvlačenje vaših ličnih podataka za sebe ili za drugog kontrolora u mašinski čitljivom formatu.

Podnošenje prigovora na obradu podataka ako vjerujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Da ne podliježete automatiziranom odlučivanju.

Kako možete ostvariti svoja prava?

U vezi s ostvarivanjem vaših prava ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove za obradu kada su zahtjevi od nosioca podataka očito neosnovani ili pretjerani.

Za pitanja koja se tiču zaštite i obrade ličnih podataka, koristite sljedeće kanale komunikacije:

Putem telefona:

+420 800 600 000

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik zaštite podataka (DPO)

Za pitanja koja se tiču zaštite ličnih podataka možete direktno kontaktirati službenika zaštite podataka (DPO) za ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje prigovora

U slučaju da se ne slažete s načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili rukuje vašim ličnim podacima, možete podnijeti prigovor službeniku zaštite podataka (DPO) za ŠKODA AUTO ili nadzornom tijelu.

Ured za zaštitu ličnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/