Информация за обработка на лични данни

Работа на приложението MyŠKODA App

С този документ, ние, като администратор на лични данни – компания ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Идентификационен №: 00177041, регистрирана в Търговския регистър, поддържан от общинския съд на Прага, в раздел B, номер на дело 332 (оттук насетне наричана „ŠKODA AUTO“) – предоставяме информация относно обработката на лични данни и Вашите права, свързани с тази обработка.

Обработката на лични данни се извършва като част от следната дейност:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО MYŠKODA APP

Цел на обработката:
Предоставяне на приложението MyŠKODA App

Описание на целта на обработката:
Ние ще използваме Вашите лични данни, за да осигурим функционалността на Вашето приложение, включително Вашата регистрация и вход. Ако организирате среща в сградата на члена на мрежата за разпространение, ние ще предадем Вашите лични данни на избрания от вас член на мрежата за разпространение.

Правна база за обработката:
Ние сме упълномощени да обработваме Вашите лични данни въз основа на предоставеното от Вас съгласие. Ако не сте ни предоставили своето съгласие, ние няма да обработваме Вашите лични данни за тази цел.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, описателни данни, комуникация, взаимодействие и профили, получени въз основа на тези данни, технически данни за продукта и данни за локализация.

Период на обработка и архивиране:
До отмяната на съгласието за обработка на данни.

Категории на лица, обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Мрежата за разпространение. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на обществените органи, в частност на съдилищата, полицията на Чешка Република и други правоприлагащи агенции, до необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на лични данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Предаване на лични данни към трети страни или наднационални организации:
Като част от гореописаната обработка, Вашите лични данни няма да бъдат предадени на никакви трети страни или многонационални компании.

Автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни:
По време на този тип обработка на лични данни, не се извършва автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни.

Друга информация
Личните данни могат да бъдат архивирани в обществен интерес и да бъдат използвани за научни цели, за целите на исторически или статистически проучвания. В добре обосновани случаи, личните данни могат да бъдат обект на обработка за целите на решаването на правни въпроси, включително изпълнението на задължения към обществените административни органи и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Цел на обработката:
Подобряване на услугите

Описание на обработката:
Ще използваме Вашите лични данни, за да подобрим индивидуалните функционалности и цялото приложение.

Разрешение за обработката:
Ние сме упълномощени да обработваме Вашите лични данни въз основа на предоставеното от Вас съгласие. Ако не сте ни предоставили своето съгласие, ние няма да обработваме Вашите лични данни за тази цел.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, описателни данни, комуникация, взаимодействие и профили, получени въз основа на тези данни, технически данни за продукта и данни за локализация.

Период на обработка и архивиране:
До отмяната на съгласието за обработка на данни.

Категории на лица, обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на обществените органи, в частност на съдилищата, полицията на Чешка Република и други правоприлагащи агенции, до необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на лични данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Предаване на лични данни към трети страни или наднационални организации:
Като част от гореописаната обработка, Вашите лични данни няма да бъдат предадени на никакви трети страни или многонационални компании.

Автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни:
По време на този тип обработка на лични данни, не се извършва автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни.

Друга информация
Личните данни могат да бъдат архивирани в обществен интерес и да бъдат използвани за научни цели, за целите на исторически или статистически проучвания. В добре обосновани случаи, личните данни могат да бъдат обект на обработка за целите на решаването на правни въпроси, включително изпълнението на задължения към обществените административни органи и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

СТАТИСТИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Цел на обработката:
Статистически цели

Описание на обработката:
Ние ще използваме Вашите лични данни, за да изготвяме отчети и статистически данни като част от използването на приложението.

Разрешение за обработката:
Ние сме упълномощени да обработваме Вашите лични данни въз основа на предоставеното от Вас съгласие. Ако не сте ни предоставили своето съгласие, ние няма да обработваме Вашите лични данни за тази цел.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, описателни данни, комуникация, взаимодействие и профили, получени въз основа на тези данни, технически данни за продукта и данни за локализация.

Период на обработка и архивиране:
До отмяната на съгласието за обработка на данни.

Категории на лица, обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на обществените органи, в частност на съдилищата, полицията на Чешка Република и други правоприлагащи агенции, до необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на лични данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Предаване на лични данни към трети страни или наднационални организации:
Като част от гореописаната обработка, Вашите лични данни няма да бъдат предадени на никакви трети страни или многонационални компании.

Автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни:
По време на този тип обработка на лични данни, не се извършва автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни.

Друга информация
Личните данни могат да бъдат архивирани в обществен интерес и да бъдат използвани за научни цели, за целите на исторически или статистически проучвания. В добре обосновани случаи, личните данни могат да бъдат обект на обработка за целите на решаването на правни въпроси, включително изпълнението на задължения към обществените административни органи и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Какви са Вашите права?

Като част от обработката на лични данни, Вие имате следните права:

Достъп до обработени лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработка на личните данни.

Корекция на неправилни, неточни или непълни лични данни.

Изтриване на лични данни, в случай на правно основано прекратяване или в случай на незаконна обработка.

Ограничение на обработката на данни.

Изтегляне на Вашите лични данни във формат, четим от машини, за Вас или за друг администратор.

Възражение спрямо обработката на данни, ако смятате, че обработката на лични данни е незаконна.

Да не бъдат обект на автоматизирано вземане на решения.

Как можете да упражните своите права?

Във връзка с упражняване на Вашите права, ŠKODA AUTO може да начисли разумна такса, вземайки предвид административните разходи за обработка на заявлението, когато заявленията от обект на данни са явно неоснователни или прекалени.

За запитвания, свързани със защита и обработка на личните данни, използвайте следните канали за комуникация:

По телефона:

+420 800 600 000

По имейл:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Длъжностно лице по защита на личните данни

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, можете да се свържете директно с длъжностното лице по защита на личните данни на ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с начина, по който ŠKODA AUTO обработва или борави с Вашите лични данни, можете да подадете жалба, адресирана до длъжностното лице по защита на личните данни на ŠKODA AUTO или до надзорния орган.

Служба за защита на личните данни
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/